Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распоред емитовања образовних садржаја


Kризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, на седници одржаној 24. августа 2021. године, донео је Закључак о усвајању Стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години и Стручног упутства за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години, којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Цовид-19.

Усвојена акта су основа за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2021. године.

На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе постављају основе за израду оперативног рада установе за почетак школске 2021/2022. године.

Стручно упутствo за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022. години

Стручно упутство за организацију образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/2022. години

Прилог 1 – Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 вируса у популацији

Прилог 2 – Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години

У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима. Овај план уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима основне и средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предметима са највећим фондом часова. Министарство предвиђа и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

Ово веб-место установљено је са намером да пружи подршку у реализацији образовно-васпитног рада ученицима, наставницима и родитељима и допринесе превазилажењу тренутне кризне ситуације.

Основно образовање

Гимназије и општеобразовни предмети стручних школа

Средње стручне школе

Дуално образовање

Образовање на даљину на језицима националних мањина

Онлајн платформе – подршка учењу

Моја школа

Моја школа

За оне који немају другачији приступ интернету обезбеђен је бесплатан приступ преко сва три мобилна оператора (код неких оператора може да захтева активацију бесплатног пакета).

mojaskola.gov.rs

Онлајн комуникација

Погледајте препоручене алате у онлајн учењу

Алати и упутства

Дигитална солидарност

Образовање је важно

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја