Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja


Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, na sednici održanoj 24. avgusta 2021. godine, doneo je Zaključak o usvajanju Stručnog uputstva za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini i Stručnog uputstva za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi u školskoj 2021/2022. godini, kojima se bliže uređuju pitanja organizacije i sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada u uslovima koji zahtevaju primenu niza preventivnih i zaštitnih mera u borbi protiv virusa Covid-19.

Usvojena akta su osnova za organizovanje, planiranje i programiranje ukupnog obrazovno-vaspitnog rada u školama u otežanim uslovima, počevši od 1. septembra 2021. godine.

Na osnovu odgovarajućeg stručnog uputstva Pedagoški kolegijum i Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove postavljaju osnove za izradu operativnog rada ustanove za početak školske 2021/2022. godine.

Stručno uputstvo za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2021/2022. godini

Stručno uputstvo za organizaciju obrazovno-vaspitnog rada u srednjoj školi u školskoj 2021/2022. godini

Prilog 1 – Indikatori i granične vrednosti za procenu rizika od prenošenja SARS-CoV-2 virusa u populaciji

Prilog 2 – Preporuke za početak obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2021/2022. godini

U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehniloškog razvoja pripremljen je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima. Ovaj plan uvažava veliki broj različitih programa nastave i učenja u svim razredima osnovne i srednje škole, te ima fokus na organizovanom učenju na daljinu koje doprinosi realizaciji programskih sadržaja opšteobrazovnih predmeta i stručnih predmetima sa najvećim fondom časova. Ministarstvo predviđa i podržava realizaciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti kroz različite kanale i oblike komunikacije:

Ovo veb-mesto ustanovljeno je sa namerom da pruži podršku u realizaciji obrazovno-vaspitnog rada učenicima, nastavnicima i roditeljima i doprinese prevazilaženju trenutne krizne situacije.

Osnovno obrazovanje

Gimnazije i opšteobrazovni predmeti stručnih škola

Srednje stručne škole

Dualno obrazovanje

Obrazovanje na daljinu na jezicima nacionalnih manjina

Onlajn platforme – podrška učenju

Moja škola

Moja škola

Za one koji nemaju drugačiji pristup internetu obezbeđen je besplatan pristup preko sva tri mobilna operatora (kod nekih operatora može da zahteva aktivaciju besplatnog paketa).

mojaskola.gov.rs

Onlajn komunikacija

Pogledajte preporučene alate u onlajn učenju

Alati i uputstva

Digitalna solidarnost

Obrazovanje je važno

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja