Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Средње стручне школе

Наставни видео садржаји за средње стручне школе обухватају: општеобразовне предмете који се припремају за ученике гимназија и најважније стручне предмете за већину образовних профила у свим годинама учења и подручјима рада.

Због великог укупног броја видео садржаја намењеног ученицима стручних школа они ће се припремати и постављати свакодневно тако да на недељном нивоу прате реализацију плана и програма наставе и учења. Ученици су добили инструкцију да редовно прате одговарајуће домене на мултимедијалним платформама и упознају се са најновијим садржајима који су им намењени.

За ученике средњих стручних школа садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


НОВИ ДИГИТАЛНИ РЕСУРС ЗА УЧЕНИКЕ СТРУЧНИХ ШКОЛА

Од почетка школске 2020/21. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и средњим стручним школама, спроводи активност снимања видео часова за кључне стручне предмете у свим подручјима рада.

Часове припремају и реализују наставници запослени у стручним школама на територији читаве Републике Србије. До овог тренутка у бази се налази преко 750 снимљених часова. Часови се у сарадњи са РТС сукцесивно постављају на РТС Планети.

У циљу да се снимљени садржаји учине још доступнијм заинтересованим ученицима Министарство је на платформи за управљање електронским учењем на адреси https://www.mojaskola.gov.rs, поставило све до сада снимљене часове и наставиће са редовним постављањем снимљених часова, у складу са планом снимања и планом и програмом наставе и учења.

Часови су разврстани по подручјима рада и годинама учења а ученици их могу погледати једноставним отварањем налога на поменутој адреси. Снимљене часове школе могу користити и у будућности у случају сличних ванредних ситуација као и у редовним околностима, према процени наставника и школе.

Осигурање квалитета часова обезбеђено је у виду супервизије снимка часа коју обезбеђују чланови одговарајућег стручног већа у школи у којој је снимање обављено. Анализа до сада снимљених часова указује на висок ниво стручности и одговорности наставника приликом снимања и висок квалитет снимњених видео часова. Због свега наведеног Министарство одаје признање свима који учествују у овом важном процесу.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја