Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Гимназије и општеобразовни предмети стручних школа

Сви наставни садржаји, у складу са програмом наставе у школској 2020/2021 години, приказиваће се према посебном програму.

За ученике гимназија и средњих стручних школа (општеобразовни предмети) садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.

Од понедељка 14.септембра 2020.године за ученике гимназија и средњих стручних школа (општеобразовни предмети) садржаји се емитују путем јавног медијског сервиса РТС на каналу РТС 3. Настава за ученике гимназија и средњих стручних школа (општеобразовни предмети) биће емитована на каналу РТС 3, са почетком у 14.00 часова.


01.03-07.03.2021.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 01.03. уторак 02.03. среда 03.03. четвртак 04.03. петак 05.03.
Први разред 14.00 - 14.30

29. Историја - Пунски ратови и борба за превласт у Средоземљу

SS 1R ISTORIJA 29 CAS

25. Физика - Њутнови закони механике

SS 1R FIZIKA 25 CAS

26. Биологија - ДНК - грађа и удвајање

SS 1R BIOLOGIJA 26 CAS

43. Математика - Збир и разлика кубова

SS 1R MATEMATIKA 43 CAS

44. Математика - Дељење полинома

SS 1R MATEMATIKA 44 CAS

14.35 - 15.05

27. Географија - Марински процеси

SS 1R GEOGRAFIJA 27 CAS

27. Хемија - Квантитативни састав раствора - масени удео и процентни састав раствора

SS 1R HEMIJA 27 CAS

50. Српски језик и књижевност - Народна балада: "Хасанагиница" - други део

SS 1R SRPSKI JEZIK 50 CAS

51. Српски језик и књижевност - Језик - подела речи на крају реда - утврђивање 

SS 1R SRPSKI JEZIK 51 CAS

27. Биологија - РНК грађа, синтеза и улоге (транскрипција и транслација) 

SS 1R BIOLOGIJA 27 CAS

Други разред 15.10 - 15.40

27. Историја - Српско царство - утврђивање

SS 2R ISTORIJA 27 CAS

23. Физика - Први принцип термодинамике и гасни закони - утврђивање 

SS 2R FIZIKA 23 CAS

24. Биологија - Постанак врста, вештачка селекција - утврђивање 

SS 2R BIOLOGIJA 24 CAS

44. Математика - Ток и график квадратне функције 

SS 2R MATEMATIKA 44 CAS

45. Математика - Ток и график квадратне функције - утврђивање

SS 2R MATEMATIKA 45 CAS

15.45 - 16.15

32. Географија - Политичко - географски елементи и типови државе 

SS 2R GEOGRAFIJA 32 CAS

24. Хемија - pH вредност раствора јаких електролита - вежбање задатака 

SS 2R HEMIJA 24 CAS

40. Српски језик и књижевност - Вук Стефановић Караџић: "Писмо кнезу Милошу" 

SS 2R SRPSKI JEZIK 40 CAS

41. Српски језик и књижевност - Романтизам у српској књижевности. Петар Петровић Његош "Горски вијенац"

SS 2R SRPSKI JEZIK 41 CAS

24. Физика - Повратни и еповратни процеси 

SS 2R FIZIKA 24 CAS

Трећи разред 16.20 - 16.50

28. Историја - Црна Гора у доба владичанства - утврђивање 

SS 3R ISTORIJA  28 CAS

28. Физика - Механички хармонијски осцилатор и величине којима се описује његово кретање. Енергија хармонијског осцилатора

SS 3R FIZIKA 28 CAS

26. Биологија - Пренос информације у ћелијама и између њих

SS 3R BIOLOGIJA 26 CAS

46. Математика - Мешовити производ вектора 

SS 3R MATEMATIKA 46 CAS

47. Математика - Мешовити производ вектора - утврђивање 

SS 3R MATEMATIKA 47 CAS

16.55 - 17.25

33. Географија - Економско-географска валоризација природних услова и ресурса у Србији

SS 3R GEOGRAFIJA 33 CAS

28. Хемија - Лабораторијске вежбе: Карактеристични спектри угљоводоника 

SS 3R HEMIJA 28 CAS

45. Српски језик и књижевност - Петар Кочић: "Мрачајско прото" - 2. час обраде 

SS 3R SRPSKI JEZIK 45 CAS

47. Српски језик и књижевност - Исидора Секулић: "Круг" - 2. час обраде 

SS 3R SRPSKI JEZIK 47 CAS

27. Биологија - Типови рецептора и путеви превођења и преноса информације 

SS 3R BIOLOGIJA 27 CAS

Четврти разред 17.30 - 18.00

31. Историја - Солунски фронт и ослобађање отаџбине - утврђивање

SS 4R ISTORIJA 31 CAS

28. Физика - Таласна својства честица и појам о квантној механици - систематизација 

SS 4R FIZIKA 28 CAS

28. Биологија - Регулација активности гена

SS 4R BIOLOGIJA 28 CAS

55. Математика - Интеграција рационалне функције

SS 4R MATEMATIKA 55 CAS

56. Математика - Неодређени интеграли - утврђивање 

SS 4R MATEMATIKA 56 CAS

18.05 - 18.35

54. Математика - Метода парцијалне интеграције код неодређених интеграла - утврђивање и задаци

SS 4R MATEMATIKA 54 CAS

32. Хемија - Хормони - подела, структура, значај

SS 4R HEMIJA 32 CAS

52. Српски језик и књижевност - Избор из савремене светске лирике

SS 4R SRPSKI JEZIK 52 CAS

53/54. Српски језик и књижевност - Синтакса. Употреба и значење глаголских облика

SS 4R SRPSKI JEZIK 53/54 CAS

29. Физика - Дискретни спектар водониковог атома; Радерфордов модел атома. Борови постулати и Боров модел атома

SS 4R FIZIKA 29 CAS

 

08.02-14.02.2021.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 08.02. уторак 09.02. среда 10.02. четвртак 11.02. петак 12.02.
Први разред 14.00 - 14.30

26. Историја - Хеленистичке монархије - прожимање цивилизација - утврђивање

26. SS 1R ISTORIJA 26CAS HELENISTICKE MONARHIJE UTV_ARH 296104

23. Физика - Маса и импулс

23. SS 1R FIZIKA 23CAS MASA I IIMPULS_ARH 295014

22. Биологија - Протеини - грађа и обрада

22. SS 1R BIOLOGIJA 22CAS PROTEINI GRADJA OBRADA_ARH 295607

36. Математика - Тачке, праве, равни. Односи припадања

36. SS 1R MATEMATIK 36CAS TAC PRAV RAVN ODNO PRIPA OB_ARH 295140

38. Математика - Распоред тачака. Дуж, полуправа и полураван

38. SS 1R MATEMATIKA 38CAS RASPORED TACAKA DUZ OBR_ARH 294383

14.35 - 15.05

25. Географија - Еолски процеси

25. SS 1R GEOGRAFIJA 25CAS EOLSKI PROCESI_ARH 297230

24. Хемија - Дисперзни системи, појам и врсте

24. SS 1R HEMIJA 24CAS HEMIJA DISPERZNI SISTEMI_ARH 294501

39. Српски језик и књижевност - Раслојавање језика

39. SS 1R SRPSKI JEZIK 39CAS RASLOJAVANJE JEZIKA_ARH 294336

40. Српски језик и књижевност - Народне епске песме - класификација (примери)

40. SS 1R SRPSKI 40CAS NARODNE EPSKE PESME PRIMERI_ARH 293981

27. Географија - Марински процеси

27. SS 1R GEOGRAFIJA 27CAS MARINSKI PROCESI_ARH 296900

Други разред 15.10 - 15.40

25. Историја - Успон државе Немањића - утврђивање

25. SS 2R ISTORIJA 25CAS USPON DRZAVE NEMANJICA UTVR_ARH 295522

21. Физика - Адијабатски процес  

21. SS 2R FIZIKA 21CAS ADIJABATSKI PROCES_ARH 294129

21. Биологија - Постанак врста 

21. SS 2R BIOLOGIJA 21CAS POSTANAK VRSTA OBRADA_ARH 295605

37. Математика - Системи од две квадратне једначине од којих је једна хомогена

37. SS 2R MATEMATIKA 37CAS SIST OD DVE KVAD JED OBRAD_ARH 295142

39. Математика - Проблеми који се своде на квадратне једначине или системе

39. SS 2R MATEMATIKA 39CAS PROBLEMI KVADRATNE OBR_ARH 296109

15.45 - 16.15

26. Географија - Мултинационалне компаније 

26. SS 2R GEOGRAFIJA 26CAS MULTINACIONALNE KOMPANIJE_ARH 296273

21. Хемија - Једињења елемената s-блока, значај и примена у свакодневном животу

21. SS 2R HEMIJA 21CAS JEDINJENJA ELEMENATA S BLOKA_ARH 295024

34. Српски језик и књижевност - Мери Шели: "Франкеншатјн"

34. SS 2R SRPSKI JEZIK 34CAS MERI SELI FRANKENSTAJN OB_ARH 294303

35. Српски језик и књижевност - Романтичарска тема језовитости, страха, оностраног и фантастичног

35. SS 2R SRPSKI 35CAS ROMANTICARSKA TEMA JEZOVIT_ARH 294387

27. Географија - Међународне организације и интеграције 

27. SS 2R GEOGRAFIJA 27CAS MEDJUNAR ORGANIZ INTEGR_ARH 296274

Трећи разред 16.20 - 16.50

26. Историја - Владавина уставобранитеља - утврђивање

26. SS 3R ISTORIJA 26CAS VLADAVINA USTAVOBRANIT UTV_ARH 296229

24. Физика - Појам о трофазној струји 

24. SS 3R FIZIKA 24CAS POJAM O TROFAZNOJ STRUJI_ARH 294757

22. Биологија - Калвинов циклус

22. SS 3R BIOLOGIJA 22CAS KALVINOV CIKLUS_ARH 295612

40. Математика - Вектори у координантном систему. Операције са векторима 

40. SS 3R MATEMATIKA 40CAS OPERACIJE SA VEKTORIMA_ARH 296114

41. Математика - Вектори у координантном систему, разлагње вектора, линеарна зависност

41. SS 3R MATEMATIKA 41CAS VEKTORI U KOORDINATNOM_ARH 295853

16.55 - 17.25

29. Географија - Становништво Србије - утврђивањe

29. SS 3R GEOGRAFIJA 29CAS STANOVNISTVO SRBIJE UTVRDJ_ARH 297019

24. Хемија - Полимери 

24. SS 3R HEMIJA 24CAS POLIMERI OBRADA_ARH 294874

37. Српски језик и књижевност - Лексикологија - општи појмови

SS 3R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 37CAS LEKSIKOLOG_ARH 294277

38. Српски језик и књижевност - Лексема и реч - обрада и вежбање

38. SS 3R SRPSKI JEZIK 38CAS LEKSEMA I REC OBR VEZB_ARH 294393

26. Физика - Механички хармонијски осцилатор и величине којима се описује његово кретање

26. SS 3R FIZIKA 26CAS MEHANICKI HARMONIJSKI OSCILAT_ARH 296759

Четврти разред 17.30 - 18.00

27. Историја - Србија и Црна Гора у Првом светском рату 1914 - утврђивање

27. SS 4R ISTORIJA 27CAS SRB I CR GORA U PRVOM SV RUT_ARH 296232

25. Физика - Шредингерова једначина

25. SS 4R FIZIKA 25CAS SREDINGEROVA JEDNACINA_ARH 296477

25. Биологија - Генетички код

25. SS 4R BIOLOGIJA 25CAS GENETICKI KOD OBRADA_ARH 290015

46. Математика - Интеграли који се своде на табличне - утврђивање

46. SS 4R MATEMATIKA 46CAS INTEGRALI KOJI SE SVODE_ARH 295737

47. Математика - Метода смене променљиве

47. SS 4R MATEMATIKA 47CAS METODE SMENE PROMENLJ OBR_ARH 295739

18.05 - 18.35

45. Математика - Интеграли који се своде на табличне - утврђивање 

45. SS 4R MATEMATIKA 45CAS INTEGRALI KOJI SE SVODE UT_ARH 295735

29. Хемија - Алкалоиди и антибиотици - утврђивање 

29. SS 4R HEMIJA 29CAS ALKALOIDI I ANTIBIOTICI PON_ARH 296042

46. Српски језик и књижевност - Јохан Волфганг Гете: "Фауст" - 1. део

46. SS 4R SRPSKI 46CAS J V GETE FAUST 1_ARH 295338

47. Српски језик и књижевност - Јохан Волфганг Гете: "Фауст" - 2. део

47. SS 4R SRPSKI 47CAS J V GETE FAUST 2_ARH 296230

28. Историја - Војни слом и повлачење преко Албаније

 28. SS 4R ISTORIJA 28CAS VOJNI SLOM I POVLACENJE OB_ARH 296234

 

01.02-07.02.2021.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 01.02. уторак 02.02. среда 03.02. четвртак 04.02. петак 05.02.
Први разред 14.00 - 14.30

25. Историја - Хеленистичке монархије - прожимање цивилизација

25. SS 1R ISTORIJA 25CAS HELENISTICKE MONARHIJE OBR_ARH 296172

21. Физика - Демонстрациони огледи - кретање

21. SS 1R FIZIKA 21CAS DEMONSTRACIONI OGLEDI KRETANJE_ARH 294335

21. Биологија - Хемијска основа и састав живих бића

21. SS 1R BIOLOGIJA 21CAS HEMIJSKA OSNOVA I SASTA OBR_ARH 295606

33. Математика - Прост каматни рачун, рачун поделе и мешања

33. SS 1R MATEMATIKA 33CAS PROST KAMATNI RACUN OBR_ARH 294869

35. Математика - Пропорционалност - систематизација

35. SS 1R MATEMATIKA 35CAS PROPORCIONALNOST SISTEMATIZ_ARH 294396

14.35 - 15.05

24. Географија - Глацијални процеси - утврђивање

GEOGRAFIJA,PRVI RAZRED,ČAS BR 24,GLACIJALNI PROCESI,UTVRĐIVANJE
Arh 297050 tr. 15,30

21. Хемија - Својства супстанци у течном, чврстом и гасовитом агрегатном стању

21. SS 1R HEMIJA 21CAS SVOJSTVA SUPSTANCI _ARH 295150

37. Српски језик и књижевност - Народна књижевност - основне одлике

37. SS 1R SRPSKI 37CAS NARODNA KNJIZEVNOST ODLIKE_ARH 293980

38. Српски језик и књижевност - Српска митологија - примери

38. SS 1R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 38CAS SRPS MITOLOG_ARH 294302

22. Физика - Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици

22. SS 1R FIZIKA 22CAS UZAJAMNO DELOVANJE TELA_ARH 295013

Други разред 15.10 - 15.40

24. Историја - Успон државе Немањића

24. SS 2R ISTORIJA 24CAS USPON DRZAVE NEMANJICA OBRADA_ARH 295546

19. Физика - Примена првог принципа термодинамике на изопроцесе у идеалном гасу - утврђивање

19. SS 2R FIZIKA 19CAS PRIMENA PRV PRIN TERMO NA IZOP_ARH 294208

20. Биологија - Еволуциони механизми - утврђивањe

20. SS 2R BIOLOGIJA 20CAS EVOLUCIONI MEHANIZMI UTV_ARH 294563

35. Математика - Систем од једне линеарне и једне квадратне једначине - утврђивање

35. SS 2R MATEMATIKA 35CAS SISTEM OD JEDNE LINEAR UTV_ARH 294872

36. Математика - Систем квадратних једначина

36. SS 2R MATEMATIKA 36CAS SISTEMI KVADRATNIH JED OBR_ARH 296107

15.45 - 16.15

25. Географија - Економско  - географске регије - утврђивање

25. SS 2R GEOGRAFIJA 25CAS EKONOM GEOGR REGIJE UTVR_ARH 296272

20. Хемија - Лабораторијска вежба: Електролиза и напонски низ метала

20. SS 2R HEMIJA 20CAS LABOR VEZBA ELEKTROLIZA I NAPON_ARH 295519                    

31. Српски језик и кљижевност - Романтичарска тема језовитости, страха, оностраног

31. SS 2R SRPSKI JEZIK I KNJIZ 31CAS ROMANTICARSKA_ARH 293430

33. Српски језик и кљижевност - Романтичарска тема језовитости, страха, оностраног, фантастичног

33. SS 2R SRPSKI JEZIK 33CAS EDGAR ALAN PO PAD KUCE_ARH 294293

20. Физика - Топлотне капацитивности

20. SS 2R FIZIKA 20CAS TOPLOTNE KAPACITIVNOSTI_ARH 294028

Трећи разред 16.20 - 16.50

25. Историја - Владавина Уставобранитеља

25. SS 3R ISTORIJA 25CAS VLADAVINA USTAVOBRANITELJA_ARH 295507

22. Физика - Трансформатори

22. SS 3R FIZIKA 22CAS TRANSFORMATORI_ARH 295141

21. Биологија - Фотосинтеза – пигменти, хлоропласти, светла фаза

21. SS 3R BIOLOGIJA 21CAS FOTOSINTEZA PIGMENTI_ARH 293979

36. Математика - Описана и уписана лопта полиедара, ваљка и купе

36. SS 3R MATEMATIKA 36CAS OPISANA I UPISANA LOPTA_ARH 294498

39. Математика -  Дефиниција и основни појмови, операције са векторима, слободни вектори

39. SS 3R MATEMATIKA 39CAS SLOBODNI VEKTORI_ARH 295852

16.55 - 17.25

28. Географија - Просторна мобилност и демографска транзиција у Србији - утврђивање

GEOGRAFIJA,TREĆI RAZRED,ČAS BR 28,PROSTORNA MOBILNOST I DEMOGRAFSKA TRANZICIJA U SRBIJI,UTVRĐIVANJE
Arh 297013 tr. 25,41

21. Хемија - Решавање задатака - угљоводоници 21. SS 3R HEMIJA 21CAS RESAVANJE ZADATAKA UGLJOV UTV_ARH 295017

35. Српски језик и књижевност - Драма у српској књижевности модерне: Борисав Станковић "Коштана"

35. SS 3R SRPSKI JEZIK 35CAS B STANKOV KOSTANA 01 OBR_ARH 294643

36. Српски језик и књижевност - Драма у српској књижевности модерне: Борисав Станковић "Коштана"

36. SS 3R SRPSKI JEZIK 36CAS B STANKOV KOSTANA 02 OBR_ARH 294642

23. Хемија - Халогени деривати угљоводоника

23. SS 3R HEMIJA 23CAS HALOGENI DERIVATI C OBR UTV_ARH 294503

Четврти разред 17.30 - 18.00

26. Историја - Србија и Црна Гора у Првом светском рату 1914.

26. SS 4R ISTORIJA 26CAS SRBIJA I CG U PRVOM SV RATU_ARH 296099

24. Физика - Хајзенбергова релација неодређености

24. SS 4R FIZIKA 24CAS HAJZENBERGOVA RELACIJA NEODRED_ARH 294389

24. Биологија - Репликација, транскрипција - утврђивање

24. SS 4R BIOLOGIJA 24CAS REPLIKACIJA TRANSKRIP UTV_ARH 295348

43. Математика - Примитивна функција и неодређени интеграл

43. SS 4R MATEMATIKA 43CAS PRIMITIVNA FUNKCIJA_ARH 295732

44. Математика - Особине интеграла и таблица интеграла елементарних функција

44. SS 4R MATEMATIKA 44CAS OSOBINE INTEGRALA I TABLIC_ARH 295734

18.05 - 18.35

42. Математика - Извод функције - систематизација

42. SS 4R MATEMATIKA 42CAS IZVOD FUNKCIJE SISTEM_ARH 295731

28. Хемија - Антибиотици

28. SS 4R HEMIJA 28CAS ANTIBIOTICI_ARH 295511

42. Српски језик и књижевност - Добрица Ћосић „Корени“

42. SS 4R SRPSKI JEZIK 42CAS D COSIC KORENI 2CAS OB_ARH 294865

43. Српски језик и књижевност - Добрица Ћосић „Време смрти“

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST,ČETVRTI RAZRED,ČAS BR 43,DOBRICA ĆOSIĆ,VREME SMRTI,OBRADA
Arh 297017 tr. 22,54

45. Српски језик и књижевност - Персонификација зла у књижевности

45. SS 4R SRPSKI 45CAS PERSONIFIKACIJA ZLA U KNJIZ_ARH 295860

 

25.01-31.01.2021.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 25.01. уторак 26.01. среда 27.01. четвртак 28.01. петак 29.01.
Први разред 14.00 - 14.30

24. Историја - Освајање Александра Великог - утврђивање

 SS 1R ISTORIJA  24 CAS

19. Физика - Кретање, транслаторно и ротационо - утврђивање

 SS 1R FIZIKA 19 CAS

НЕНАСТАВНИ ДАН

31. Математика - Директна и обрнута прпорционалност - утврђивање 

SS 1R MATEMATIKA 31 CAS

32. Математика - Рачун поделе и мешања

SS 1R MATEMATIKA 32 CAS

14.35 - 15.05

23. Географија - Глацијални процеси 

 SS 1R GEOGRAFIJA 23 CAS

19. Хемија - Међумолекулске интеракције и метална веза   

SS 1R HEMIJA 19 CAS

НЕНАСТАВНИ ДАН

35. Српски језик и књижевност - Одлике античке драме; Софокле "Антигона" - други час обраде     

SS 1R SRPSKI JEZIK 35 CAS 

19. Биологија - Еволутивна адаптација

SS 1R BIOLOGIJA 19 CAS

Други разред 15.10 - 15.40

23. Историја -  Србија у време Стефана Немање и Стефана Првовенчаног 

SS 2R ISTORIJA 23 CAS

18. Физика - Примена првог принципа термодинамике на изопроцесе у идеалном гасу

SS 2R FIZIKA 18 CAS

НЕНАСТАВНИ ДАН

32. Математика - Симетричне и кососиметричне једначине 

SS 2R MATEMATIKA 32 CAS 

34. Математика - Систем од једне линеарне и једне квадратне једначине        

SS 2R MATEMATIKA 34 CAS

15.45 - 16.15 24. Географија - Економско - географске регије    SS 2R GEOGRAFIJA 24 CAS 19. Хемија - Хемијска својства металас s - блока - утврђивање      SS 2R HEMIJA 19 CAS НЕНАСТАВНИ ДАН 30. Српски језик и кљижевност - Романтизам у светској књижевности. Едгар Алан По "Гавран", 2. део                                            SS 2R SRPSKI JEZIK 30 CAS

19. Биологија - Еволуциони механизми: природна селекција - утврђивање    

SS 2R BIOLOGIJA 19 CAS 

Трећи разред 16.20 - 16.50

24. Историја - Српска револуција

SS 3R ISTORIJA  24 CAS

21. Физика - Снага наизменичне струје  

 SS 3R FIZIKA 21 CAS

НЕНАСТАВНИ ДАН

34. Математика - Запремина лопте и њених делова   

SS 3R MATEMATIKA 34 CAS

35. Математика - Површина и запремина лопте - утврђивање  

SS 3R MATEMATIKA 35 CAS

16.55 - 17.25

27. Географија - Структуре становништва    

SS 3R GEOGRAFIJA 27 CAS

19. Хемија - Циклоалкани - номенклатура, геометрјска изомерија, конформација       

 SS 3R HEMIJA 19 CAS

НЕНАСТАВНИ ДАН

34. Српски језик и кљижевност - Драма у европској књижевности после Чехова 

SS 3R SRPSKI JEZIK 34 CAS

19. Биологија - β-оксидација масних киселина; врење; глуконеогенеза и глиоксилатни циклус

SS 3R BIOLOGIJA 19 CAS

Четврти разред 17.30 - 18.00

25. Историја - Револуција у Русији и Европи - утврђивање       

SS 4R ISTORIJA 25 CAS

22. Физика - Дифракција електрона. Електронски микроскоп 

SS 4R FIZIKA 22 CAS

НЕНАСТАВНИ ДАН

41. Математика - Испитивање и цртање графика функције - утврђивање  

SS 4R MATEMATIKA 41 CAS

23. Биологија - Транскрипција

SS 4R BIOLOGIJA 23 CAS

18.05 - 18.35

40. Математика - Испитивање и цртање графика функције -  утврђивање 

 SS 4R MATEMATIKA 40 CAS

27. Хемија - Алкалоиди    SS 4R HEMIJA 27 CAS НЕНАСТАВНИ ДАН

40.  Српски језик и књижевност -  Михаило Лалић „Лелејска гора“(одломци)

SS 4R SRPSKI JEZIK 40 CAS

41. Српски језик и књижевност - Добрица  Ћосић „Корени“         

SS 4R SRPSKI JEZIK 41 CAS

 

18.01-24.01.2021.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 18.01. уторак 19.01. среда 20.01. четвртак 21.01. петак 22.01.
Први разред 14.00 - 14.30 23. Историја - Освајање Александра Великог 23. SS 1R ISTORIJA 23CAS OSVAJANJE ALEKSANDRA VEL OBR_ARH 295548 18. Физика - Равномерно и равномерно-променљиво ротационо кретање  18. SS 1R FIZIKA 18CAS ROTACIONO KRETANJE OBRADA_ARH 294026 17. Биологија - Ћелијска  организација, раст и развиће 17. SS 1R BIOLOGIJA 17CAS CELIJSKA ORGANIZACIJA RA OB_ARH 294754 29. Математика - Размера и пропорција  29. SS 1R MATEMATIKA 29CAS RAZMERA I PROPORCIJA OBRAD_ARH 295138 30. Математика - Директна и обрнута прпорционалност 30. SS 1R MATEMATIKA 30CAS DIREKTNA I OBRNUTA PROP OB_ARH 294388
14.35 - 15.05 28. Математика - Реални бројеви - систематизација      28. SS 1R MATEMATIKA 28CAS REALNI BROJEVI SISTEMATIZ_ARH 293517 18. Хемија - Поларност веза и поларност молекула 18. SS 1R HEMIJA 18CAS POLARNOST VEZE I MOLEKULA_ARH 294499 32/33. Српски језик и књижевност - Хомер „Илијада“ (одломци из првог и шестог певања)  32. 33. SS 1R SRPSKI JEZIK 32 I 33CAS HOMER ILIJADA OBRAD_ARH 294301 34. Српски језик и књижевност - Одлике античке драме; Софокле "Антигона"           34. SS 1R SRPSKI JEZIK 34CAS ODLIKE ANTICKE DRAME 1OB_ARH 294339 18. Биологија - Размножавање  18. SS 1R BIOLOGIJA 18CAS RAZMNOZAVANJE OBRADA_ARH 294755
Други разред 15.10 - 15.40 21. Историја -  Успон западноевропских монархија  21. SS 2R ISTORIJA 21CAS USPON ZAPADNOEVROPSKIH MONAR_ARH 294134 17. Физика - Први принцип термодинамике. Рад при ширењу гаса   17. SS 2R FIZIKA 17CAS PRVI PRINCIP TERMODINAMIKE RAD_ARH 294024 18. Биологија - Еволуциони механизми: природна селекција        18. SS 2R BIOLOGIJA 18CAS EVOLUCIONI MEHANIZMI OB_OK_ARH 294494 29. Математика - Једначине које се своде на квадратне            29. SS 2R MATEMATIKA 29CAS JEDNACINE KOJE SE SVODE OB_ARH 294023 31. Математика - Биквадратна једначина     31. SS 2R MATEMATIKA 31CAS BIKVADRATNA JEDNACINA OBR_ARH 294392
15.45 - 16.15 22. Географија - Глобални економски развој     22. SS 2R GEOGRAFIJA 22CAS GLOBALNI EKONOMSKI RAZVOJ_ARH 294759 17. Хемија - Хемијска својства метала 1. гупе       17. SS 2R HEMIJA 17CAS HEMIJ SVOJST METALA PRVE GRUPE_ARH 294135 28. Српски језик и кљижевност - Романтизам у европској књижевности. Појам светског бола на примерима обрађених дела         28. SS 2R SRPSKI 28CAS ROM U EV KNJIZ POJAM SV BOL NA_ARH 293116 29. Српски језик и кљижевност - Романтизам у светској књижевности. Едгар Алан По "Гавран", 1. део           29. SS 2R SRPSKI 29CAS ROM U SV KNJ ALAN PO GAVRAN 01_ARH 293117 18. Хемија - Хемијска својства метала 2. гупе Периодног система елемената            18. SS 2R HEMIJA 18CAS HEMIJSKA SVOJSTVA METALA 2 GR_ARH 294493
Трећи разред 16.20 - 16.50 23. Историја - Дуги српски устанак и стицање аутономије  23. SS 3R ISTORIJA 23CAS DRUGI SRPSKI USTAN I STIC AU_ARH 294133 19. Физика - Отпорности у колу наизменичне струје и Омов закон за RLC коло   19. SS 3R FIZIKA 19CAS OTPORNOST U KOLU NAIZMENICNE_ARH 294132 18. Биологија - Респираторни ланац и оксидативна фосфорилација    18. SS 3R BIOLOGIJA 18CAS RESPIRATORNI LANAC I OKSIDA_ARH 295019 32. Математика - Сфера. Сфера и раван        32. SS 3R MATEMATIKA 32CAS SFERA SFERA I RAVAN OBRADA_ARH 295143 33. Математика - Површина сфере, калоте и појаса      33. SS 3R MATEMATIKA 33CAS POVR SFER KALO I POJA OBRA_ARH 295139
16.55 - 17.25 31. Математика - Површина и запремина сложених ротационих тела   31. SS 3R MATEMATIKA 31CAS POVRSINA I ZAPREMINA OBR_ARH 294384 17. Хемија - Алкини-номенклатура, изомерија, добијање, физичка и хемијска својства      17. SS 3R HEMIJA 17CAS ALKINI NOMENKLATURA_ARH 292844 31. Српски језик и кљижевност - Тема Плаве гробнице и прелазак преко Албаније у српској књижевности модерне     31. SS 3R SRPSKI JEZIK I KNJIZ 31CAS TEMA PLAVE GROB_ARH 293469     33. Српски језик и кљижевност - Драма у европској књижевности после Чехова. Хенрик Ибсен "Луткина кућа"   33. SS 3R SRPSKI JEZIK 33SAC DRAMA U EVROPSKOJ KNJ OB_ARH 294342   18. Хемија -Засићени и незасићени угљоводоници - лабораторијска вежба    18. SS 3R HEMIJA 18CAS ZASI I NEZASI UGLJOVOD LAB VEZ_ARH 292858
Четврти разред 17.30 - 18.00 24. Историја - Револуција у Русији и Европи    24. SS 4R ISTORIJA 24CAS REVOLUCIJA U RUSIJI I EV OBR_ARH 295599 21. Физика - Честично таласни дуализам. Де Брољева хипотеза 21. SS 4R FIZIKA 21CAS CESTICNO TALASNI DUALIZAM _ARH 294209 21. Биологија - Протеини, гени - утврђивање       21. SS 4R BIOLOGIJA 21CAS PROTEINI GENI UTVRDJIV_ARH 295016 39. Математика - Испитивање и цртање графика функције - утврђивање    39. SS 4R MATEMATIKA 39CAS ISPITIVANJE I CRTANJE UT_ARH 295728                22. Биологија - Репликација                  22. SS 4R BIOLOGIJA 22CAS REPLIKACIJA_ARH 294398              
18.05 - 18.35 36. Математика - Испитивање и цртање графика функције - обрада и утврђивање      36. SS 4R MATEMATIKA 36CAS ISPITIVANJE I CRT OBR UTV_ARH 294386               24. Хемија - Утицај различитих фактора на активност ензима. Регулација активности ензима. Антитела     24. SS 4R HEMIJA 24CAS AKTIVNOST ENZIMA ANTITELA OBR_ARH 294558 35.  Српски језик и књижевност - Меша Селимовић „Дервиш и смрт“         35. SS 4R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 35CAS M SELIMOVIC_ARH 294296 36.  Српски језик и књижевност -  Вилијам Шекспир „Хамлет“    36. SS 4R SRPS JEZ I KNJ 36CAS VILIJAM SEKSPIR HAMLET_ARH 294212 38. Српски језик и књижевност - Зависне реченице        38. SS 4R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 38CAS ZAVISNE REC_ARH 294300

 

07.12-13.12.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 07.12. уторак 08.12. среда 09.12. четвртак 10.12. петак 11.12.
Први разред 14.00 - 14.30 21. Историја - Грчко-персијски ратови – утврђивање

SS 1R ISTORIJA  21 CAS

14. Физика - Кружно кретање - утврђивање

SS 1R FIZIKA 14 CAS

13. Биологија - Излучивање

SS 1R BIOLOGIJA 13 CAS

24. Математика - Апсолутна вредност реалног броја - утврђивање

SS 1R MATEMATIKA 24 CAS

25. Математика - Приближне вредности реалних бројева. Апсолутна и релативна грешка

SS 1R MATEMATIKA 25 CAS

14.35 - 15.05

21. Географија - Крашки процеси

SS 1R GEOGRAFIJA 21 CAS

15. Хемија - Јонска веза и јонске кристалне решетке

SS 1R HEMIJA 15 CAS

27. Српски језик и књижевност - Библија: Стари завет - Прва књига Мојсијева: Легенда о потопу; „Пјесма над пјесмама“

SS 1R SRPSKI JEZIK 27 CAS 

28. Српски језик и књижевност - Језик: Основне науке које се баве језиком, граматике и речници српског језика

SS 1R SRPSKI JEZIK 28 CAS 

15. Физика - Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. Угаони померај, описани угао, угаона брзина, угаоно убрзање

SS 1R FIZIKA 15 CAS

Други разред 15.10 - 15.40

23. Историја - Србија у време Стефана Немање и Стефана Првовенчаног

SS 2R ISTORIJA 23 CAS

14. Физика - Унутрашња енергија и количина топлоте - утврђивање

SS 2R FIZIKA 14 CAS

13. Биологија - Популација као генетички систем

SS 2R BIOLOGIJA 13 CAS

24. Математика - Природа решења квадратне једначине - утврђивање

SS 2R MATEMATIKA 24 CAS 

26. Математика - Вијетова правила

SS 2R MATEMATIKA 26 CAS

15.45 - 16.15

19.  Географија - Економско-географска валоризација природних услова и ресурса

SS 2R GEOGRAFIJA 19 CAS

15. Хемија - Лабораторијске вежба - Мерење Ph вредности и танкослојна хроматографија

SS 2R HEMIJA 15 CAS

24. Српски језик и кљижевност - Скраћенице

SS 2R SRPSKI JEZIK 24 CAS

25. Српски језик и књижевност - Правопис - Подела речи на крају реда

SS 2R SRPSKI JEZIK 25 CAS

15. Физика - Рад гаса

SS 2R FIZIKA 15 CAS

Трећи разред 16.20 - 16.50

17. Историја - Источно питање – велике силе и балкански народи

SS 3R ISTORIJA  17 CAS

16. Физика - Енергија магнетног поља у соленоиду

SS 3R FIZIKA 16 CAS

14. Биологија - Метаболизам ћелије, ензими и коензими

SS 3R BIOLOGIJA 14 CAS

25. Математика - Површина и запремина купе - утврђивање

SS 3R MATEMATIKA 25 CAS

26. Математика - Површина и запремина купе - утврђивање и задаци

SS 3R MATEMATIKA 26 CAS

16.55 - 17.25

25. Географија - Физичко-географске карактеристике Србије

SS 3R GEOGRAFIJA 25 CAS

14. Хемија - Алкени - номенклатура, изомерија, добијање

SS 3R HEMIJA 14 CAS

26. Српски језик и кљижевност - Сима Пандуровић "Светковина"

SS 3R SRPSKI JEZIK 26 CAS

27. Српски језик и кљижевност - Сима Пандуровић "Потрес"

SS 3R SRPSKI JEZIK 27 CAS

15. Хемија - Физичка и хемијска својства алкена

SS 3R HEMIJA 15 CAS

Четврти разред 17.30 - 18.00

19. Историја - Балкански ратови

SS 4R ISTORIJA 19 CAS

17. Физика - Квантна природа светлости

SS 4R FIZIKA 17 CAS

16. Биологија - Биологија развића - систематизација

SS 4R BIOLOGIJA 16 CAS

32. Математика - Монотоност и екстремне вредности функције

SS 4R MATEMATIKA 32 CAS

17. Биологија - Молекуларна биологија. Нуклеинске киселине. Изоловање ДНК

SS 4R BIOLOGIJA 17 CAS

18.05 - 18.35

31. Математика - Тангента и нормала криве у датој тачки

SS 4R MATEMATIKA 31 CAS

19. Хемија - Својства пептидне везе, класификација протеина и структура протеина

SS 4R HEMIJA 19 CAS

29. Српски језик и књижевност - Хорхе Луис Борхес „Чекање“

SS 4R SRPSKI JEZIK 29 CAS

30. Српски језик и књижевност - Иво Андрић „Проклета авлија“ - биографија, тематика, структура, наратори

SS 4R SRPSKI JEZIK 30 CAS

31. Српски језик и књижевност - Иво Андрић „Проклета авлија“ - анализа ликова, симболика и поруке

SS 4R SRPSKI JEZIK 31 CAS

 

30.11-06.12.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
Први разред 14.00 - 14.30

20. Историја - Грчко -персијски ратови

SS 1R ISTORIJA  20 CAS

13. Физика - Равномерно-променљиво кружно кретање материјалне тачке

SS 1R FIZIKA 13 CAS

12. Биологија - Дисање

SS 1R BIOLOGIJA 12 CAS

22. Математика - Степенoвање декадне јединице целим бројем

SS 1R MATEMATIKA 22 CAS

23. Математика - Апсолутна вредност реалног броја

SS 1R MATEMATIKA 23 CAS

14.35 - 15.05

19. Географија - Флувијални процеси

SS 1R GEOGRAFIJA 19 CAS

13. Хемија - Периодична својства елемената

SS 1R HEMIJA 13 CAS

25. Српски језик и књижевност - Књижевност старог века

SS 1R SRPSKI JEZIK 25 CAS 

26. Српски језик и књижевност - Еп о Гилгамешу (ликови, митска основа, мотиви)

SS 1R SRPSKI JEZIK 26 CAS 

14. Хемија - Структура атома - утврђивање

SS 1R HEMIJA 14 CAS

Други разред 15.10 - 15.40

19. Историја - Византијско царство у позном средњем веку

SS 2R ISTORIJA 19 CAS

13. Физика - Топлотна размена и количина топлоте

SS 2R FIZIKA 13 CAS

12. Биологија - Основи генетике - систематизација

SS 2R BIOLOGIJA 12 CAS 

22. Математика - Потпуна квадратна једначина

SS 2R MATEMATIKA 22 CAS 

23. Математика - Дискриминанта и природа решења квадратне једначине

SS 2R MATEMATIKA 23 CAS

15.45 - 16.15

14. Географија - Функционалне везе града и околног простора

SS 2R GEOGRAFIJA 14 CAS

13. Хемија - Лабораторијске вежба: Волуметријска титрација

SS 2R HEMIJA 13 CAS

22. Српски језик и књижевност - Романтизам у европској књижевности. Џорџ Гордон Бајрон "Чајлд Харолд" (одломци)

SS 2R SRPSKI JEZIK 22 CAS

23. Српски језик и кљижевност - Језичка култура, правописни знаци

SS 2R SRPSKI JEZIK 23 CAS

19. Географија - Економско-географска валоризација природних услова и ресурса

SS 2R GEOGRAFIJA 19 CAS

Трећи разред 16.20 - 16.50

12. Биологија - Ћелијски циклус, вируси, геном - утврђивање

SS 3R BIOLOGIJA 12 CAS

14. Физика - Узајамна индукција и самоиндукција

SS 3R FIZIKA 14 CAS

13. Биологија - Регулација  експресије гена - систематизација

SS 3R BIOLOGIJA 13 CAS

23. Математика - Конусна површ, купа, површина купе

SS 3R MATEMATIKA 23 CAS

24. Математика - Запремина купе

SS 3R MATEMATIKA 24 CAS

16.55 - 17.25

23. Географија - Биогеографске зоне Србије

SS 3R GEOGRAFIJA 23 CAS

13. Хемија - Алкани - решавање задатака

SS 3R HEMIJA 13 CAS

24. Српски језик и кљижевност - Творба речи, комбинована творба и творба претварањем

SS 3R SRPSKI JEZIK 24 CAS 

25. Српски језик и кљижевност - Полусложенице

SS 3R SRPSKI JEZIK 25 CAS

15. Физика - Узајамна индукција и самоиндукција - утврђивање

SS 3R FIZIKA 15 CAS

Четврти разред 17.30 - 18.00

17. Историја - Српски народ под хабзбуршком и османском влашћу од Берлинског конгреса до почетка Првог светског рата

SS 4R ISTORIJA 17 CAS

15. Физика - Фотоефекат

SS 4R FIZIKA 15 CAS

15. Биологија - Матичне ћелије и абортус - абортус

SS 4R BIOLOGIJA 15 CAS

16. Хемија - Аминокиселина - утврђивање

SS 4R HEMIJA 16 CAS

16. Физика - Квантна природа светлости. Маса и импулс фотона

SS 4R FIZIKA 16 CAS

18.05 - 18.35

30. Математика - Диференцијал функције и његова примена код апроксимације функција

SS 4R MATEMATIKA 30 CAS

14. Биологија - Индивидуално развиће човека

SS 4R BIOLOGIJA 14 CAS

25. Српски језик и књижевност - Алберт Ками ''Мит о Сизифу''

SS 4R SRPSKI JEZIK 25 CAS

26. Српски језик и књижевност - Алберт Ками ''Странац''

SS 4R SRPSKI JEZIK 26 CAS

28. Српски језик и књижевност - Конгруенција у дијалектима

SS 4R SRPSKI JEZIK 28 CAS

 

23.11-29.11.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 23.11. уторак 24.11. среда 25.11. четвртак 26.11. петак 27.11.
Први разред 14.00 - 14.30

18. Историја - Ратови, освајања и царства на Старом истоку

SS 1R ISTORIJA 18CAS OSVAJANJA I CARSTVA_ARH 294491

12. Физика - Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипетално убрзање, период и фреквенција

12. SS 1R FIZIKA 12CAS RAVNOMERNO KRUZNO KRETANJE_ARH 292370

10. Биологија - Исхрана

10. SS 1R BIOLOGIJA 10CAS ISHRANA_ARH 292824

20. Математика - Цели бројеви - систематизација

20. SS 1R MATEMATI 20CAS CELI BROJEVI SISTEMATIZACIJA_ARH 292416

21. Математика - Рационални и ирационални бројеви. Реални бројеви

21. SS 1R MAT 21CAS RAC I IRAC BROJEVI REALNI BROJEVI_ARH 292886

14.35 - 15.05

13. Географија – Зeмљотреси

13.SS 1R GEOGRAFIJA 13CAS ZEMLJOTRESI_ARH 292826

12. Хемија - Енергија јонизације, афинитет према електрону, електронегативност

12. SS 1R HEMIJA 12CAS ELEKTRONEGATIVNOST OBRADA_ARH 292173

23. Српски језик и књижевност - Језик као систем знакова

23. SS 1R SRPSKI 23CAS JEZIK KAO SISTEM ZNAKOVA_ARH 292397

24. Српски језик и књижевност - Приступ књижевноисторијској периодизацији: основне информације

24. SS 1R SRPSKI 24CAS KNJIZEVNOISTORIJSKI PERIOD_ARH 292365

11. Биологија -Исхрана и метаболизам - утврђивање

11. SS 1R BIOLOGIJA 11CAS METABOLIZAM I ISHRANA_ARH 292827

Други разред 15.10 - 15.40

17. Историја -  Српске земље у раном средњем веку

17. SS 2R ISTORIJA 17CAS SRPS ZEMLJE U RANOM SRED_ARH 294337

12. Физика - Унутрашња енергија

12. SS 2R FIZIKA 12CAS UNUTRASNJA ENERGIJA OBR_ARH 292757

11. Биологија - Генетика човека, генетичко инжењерство и биотехнологија - утврђивање

SS 2R BIOLOGIJA 11CAS GENETIKA COVEKA UTVR_OK_ARH 292754

20. Математика - Степеновање и кореновање. Комплесни бројеви - систематизација

20. SS 2R MATEMATIKA 20CAS STEPENOVANJE I KOREN UTV_ARH 292943

21. Математика - Квадратна једначина. Решавање непотпуне квадратне једначине

21. SS 2R MATEMATIKA 21CAS KVADRATNA JEDNACINA RES OB_ARH 292852

15.45 - 16.15

13. Географија - Структура и ширење градских простора

13. SS 2R GEOGRAFIJA 13CAS STRUKTURA I SIRENJE GRADSK_ARH 292630

12. Хемија - Електродни потенцијал, напонски низ елемената

12. SS 2 HEMIJA 12CAS ELEKTRODNI POTENCIJAL NAPONSKI_ARH 292016  

20.Српски језик и књижевност - Романтизам у европској књижевности. Новалис, фрагменти

20. SS 2R SRPSKI 20CAS NOVALIS FRAGMENTI_ARH 291718

21.Српски језик и кљижевност - Романтизам у европској књижевности. Џ. Г. Бајрон: Чајлд Харолд (одломци)

21. SS 2R SRPSKI 21CAS ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIZ_ARH 291711

13. Хемија - Елементи S - блока ПСЕ (физичка својства, налађење, примена, добијање)

13. SS 2R HEMIJA 13CAS ELEMENTI S BLOKA PSE FIZICK SV_ARH 293429

Трећи разред 16.20 - 16.50

10. Биологија - Вируси

10. SS 3R BIOLOGIJA 10CAS VIRUSI_ARH 292755

13. Физика - Фарадејев закон и Ленцово правило. Електромагнетна индукција и закон одржања енергије - утврђивање

13. SS 3R FIZIKA 13CAS FARADEJEV I LENCOVO UTVR_ARH 292760

11. Биологија - Геном –  састав, структура и еволуција; секвенцирање - методе и технике

11. SS 3R BIOLOGIJA 11CAS GENOM STRUKTURA EVOLUCIJA_ARH 292756

21. Математика - Запремина ваљка

21. SS 3R MATEMATIKA 21CAS ZAPREMINA VALJKA OBRADA_ARH 292973

22. Математика -  Површина  и запремина ваљка - утврђивање

22. SS 3R MAT 22CAS POVRSINA I ZAPREMINA VALJKA UTVR_ARH 292890

16.55 - 17.25

18. Географија - Језера Србије

18. SS 3R GEOGRAFIJA 18CAS JEZERA SRBIJE_ARH 293907

11. Хемија - Алкани- номенклатура, изомерија , добијање

11. SS 3R HEMIJA 11CAS ALKANI NOMENKLATURA IZOMERIJA_ARH 292021

22. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности: Владислав Петковић Дис "Тамница"

22. SS 3R SRPSKI JEZIK 22CAS MODERNA DIS TAMNICA_OK_ARH 292482     

23. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности: Владислав Петковић Дис "Нирвана"

23. SS 3R SRPSKI 23CAS VLADISLAV PETKOVIC DIS NIRVANA_ARH 292414

12. Хемија - Физичка и хемијска својства алкана

12. SS 3R HEMIJA 12CAS FIZICKA I HEMIJSKA SVOJ ALKANA_ARH 292139

Четврти разред 17.30 - 18.00

14. Хемија - Аминокиселине-структура, подела, номенклатура, есенцијалне аминокиселине

14. SS 4R HEMIJA 14CAS AMINOKISELINE STRUKTURA_ARH 292481

14. Физика - Топлотно зрачење - утврђивање

14. SS 4R FIZIKA 14CAS TOPLOTNO ZRACENJE OBNAVLJANJE_ARH 293906

13. Биологија - Постембрионално развиће, метаморфоза, старење - утврђивање

13. SS 4R BIOLOGIJA 13CAS POSTEMBRIONALNO RAZVICE UTV_ARH 293077

27. Математика - Извод сложене функције - утврђивање

27. SS 4R MATEMATIKA 27CAS IZVOD SLOZ FUNKCIJE UTVR_ARH 293152

28. Математика - Извод сложене функције - утврђивање

SS 4R MATEMATIKA 28CAS IZVOD SLOZENE FUNKCIJE_ARH 294566

18.05 - 18.35

26. Математика - Извод сложене функције

26. SS 4R MATEMATIKA 26CAS IZVOD SLOZ FUNKCIJE OBR_ARH 293151

15. Хемија - Хемијска својства аминокиселина

15. SS 4R HEMIJA 15CAS HEMIJSKA SVOJSTVA AMINOKIS_ARH 292484

22.  Српски језик и књижевност - Милорад Павић  „Хазарски речник“

22. SS 4R SRPSKI 22CAS M PAVIC HAZARSKI RECNIK_ARH 292617

23.  Српски језик и књижевност - Језик: Конгруенција, ред речи у реченици

23. SS 4R SRPSKI JEZ 23CAS KONGRUENCIJA RED RECI U RE_ARH 292558

24. Српски језик и књижевност - Савремена књижевност

24. SS 4R SRPSKI JEZIK 24CAS SAVREMENA KNJIZEVNOST_ARH 292364

 

16.11-22.11.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 16.11. уторак 17.11. среда 18.11. четвртак 19.11. петак 20.11.
Први разред 14.00 - 14.30

14. Историја- Државно уређење Рима у доба принципата

14. SS 1R ISTORI 14CAS DRZA UREDJ RIMA U DOBA PRINCIP_ARH 292878

10. Физика - Кретање са убрзањем g коси хитац  

10. SS 1R FIZIKA 10CAS KRETANJE SA UBRZA G KOSI HITAC_ARH 291787

09. Биологија - Метаболизам-појам и принципи

9. SS 1R BIOLOGIJA 9CAS METABOLIZAM POJAM I PRINCIPI_ARH 292553

17. Математика - Канонски облик природног броја. НЗС и НЗД

17. SS 1R MATEMATIKA 17CAS KANONSKI OBLIK PR BR OBR_ARH 291630

19. Математика - Позициони запис целог броја. Превођење целог броја из једног позиционог система у други - утврђивње

19. SS 1R MAT 19CAS POZICION ZAPIS CELOG BROJA UTVRDJ_OK_ARH 292417s

14.35 - 15.05

12. Географија - Вулканизам

12. SS 1R GEOGRAFIJA 12CAS VULKANIZAM_ARH 292264

11. Хемија - Електронска конфигурација и Периодни систем елемената - утврђивање

11. SS 1R HEMIJA 11CAS ELEK KONFIGU I PERI SIS EL UTV_ARH 292171

21. Српски језик и књижевност - Структура књижевног дела

21. SS 1R SRPSKI 21CAS STRUKTURA KNJIZEVNOG DELA_ARH 291722

22. Српски језик и књижевност - Књижевни родови и врсте - обнављање

22. SS 1R SRPSKI 22CAS KNJIZEVNI RODOVI I VRSTE OBNAV_ARH 292369

11. Физика - Кретање са убрзањем g-вертикални, хоризонтални и коси хитац - утврђивање

11. SS 1R FIZIKA 11CAS KRETANJE SA UBRZANJEM G_ARH 292366

Други разред 15.10 - 15.40

21. Историја - Успон западноевропских монархија

SS 2R ISTORIJA 21CAS USPON ZAPADNOEVROPSKIH MONAR_ARH 294134

11. Физика - Гасни закони - утврђивање

11. OS 2R FIZIKA 11CAS GASNI ZAKONI UTVRDJIVANJE_ARH 292128

09. Биологија - Родослови и наследне болести

9. SS 2R BIOLOGIJA 9CAS RODOSLOVI I NASLEDNE BOLE OB_ARH 292207

17. Математика - Комплексан број: модуо коњуговано комплексни бројеви

17. SS 2R MATEMATIKA 17CAS KOMPLEKSAN BROJ MODUO_ARH 291960

19. Математика - Операције са комплексим бројевима - утвђивање

19. SS 2R MATEMATIKA 19CAS OPER SA KOMPLEKSNIM BR UTV_ARH 292487

15.45 - 16.15

12. Географија - Деаграризација и дерурализација

12. SS 2R GEOGRAFIJA 12CAS DEAGRARIZACIJA I DERUR_ARH 292571

11. Хемија - Хидролиза соли - утврђивање

11. SS 2R HEMIJA 11CAS HIDROLIZA SOLI UTVRDJIVANJE_ARH 292628

18.Српски језик и књижевност - Језичка култура. Правопис: спојено и одвојено писање речи (сложенице, полусложенице, синтагме)

18. SS 2R SRPSKI JEZIK 18CAS JEZICKA KULTURA PRAVOPIS_ARH 291091

19.Српски језик и кљижевност - Романтизам у европској књижевности. Основне одлике

19. SS 2R SRPSKI 19CAS ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIZ_ARH 291712

10. Биологија - Генетичко инжењерство

10. SS 2R BIOLOGIJA 10CAS GENETICKO INZENJERSTVO OBR_ARH 292753

Трећи разред 16.20 - 16.50

13. Историја -Бечки конгрес и доба Свете алијансе

13. SS 3R ISTORIJA 13CAS BECKI KONGRES I DOBA SV ALIJ_ARH 292853

12. Физика - Фарадејев закон и Ленцово правило. Електромагнетна индукција и закон одржања енергије

12. SS 3R FIZIKA 12CAS FARADEJEV ZAKON I LENCOVO_ARH 292403

08. Биологија - Регулација експресије гена код еукариота - утврђивање

8. SS 3R BIOLOGIJA 8CAS REGULACIJA EKSPRESIJE GENA _ARH 292398

19. Математика - Полиедри - систематизација

19. SS 3R MATEMATIKA 19CAS POLIEDRI SISTEMATIZACIJA_ARH 292448

20. Математика - Цилиндрична површина. Ваљак. Површина ваљка

20. SS 3R MATEMATIKA 20CAS CILINDRICNA POVRSINA OBR_ARH 292556

16.55 - 17.25

13. Географија - Клима Србије и реке Србије - утврђивање

13. SS 3R GEOGRAFIJA 13CAS KLIMA SRBIJE I REKE SR UTV_ARH 292975

10. Хемија - Класификација угљоводоника

10. SS 3R HEMIJA 10CASKLASIFIKACIJA UGLJOVODONIKA_OK_ARH 291590                               

20. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности: Милан Ракић "Искрена песма"

20. SS 3R SRPSKI JEZIK I KNJIZ 20CAS M RAKIC ISKR PES_ARH 293071

21. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности: Владислав Петковић Дис "Можда спава"

SS 3R SRPSKI JEZIK 21 CAS

09. Биологија - Ћелијски циклус – регулација и значај у развићу и функционисању вишећеличног тела

9. SS 3R BIOLOGIJA 9CAS CELIJSKI CIKLUS REGULACIJA_ARH 292401                              

Четврти разред 17.30 - 18.00

11. Биологија - Постембрионално развиће. Метаморфоза, старење

11. SS 4R BIOLOGIJA 11CAS POSTEMBRIONALNO RAZVICE_ARH 292823

12. Физика - Астономија - небо, простор и време - утврђивање

12. SS 4R FIZIKA 12CAS ASTRONOMIJA NEBO PROSTOR _ARH 293163

12. Биологија - Анализа трајних микроскопских препарата или микрографија гамета - утврђивање

SS 4R BIOLOGIJA 12CAS ANALIZA TRAJNIH UTVR_OK_ARH 292825

24. Математика - Извод збира, производа и количника

24. SS 4R MAT 24CAS IZVOD ZBIRA,PROIZ I KOLIC FUN VEZ_ARH 292885

25. Математика - Извод инверзне функције

25. SS 4R MATEMATIKA 25CAS IZVOD INVERZNE FUNKCIJE_ARH 293112

18.05 - 18.35

23. Математика - Извод збира, производа и количника

23. SS 4R MAT 23CAS IZVOD ZBIRA PROIZ I KOLIC FUNK OBR_ARH 292883                

13. Хемија - Неосапуњиви липиди - стероиди,стероидни хормони, жучне киселине

13. SS 4R HEMIJA 13CAS NEOSAPUNJIVI LIPIDI_ARH 292479

20. Српски језик и кљижевност - В. Десница „Прољећа Ивана Галеба“

20. SS 4R SRPSKI 20CAS PROLJECA IVANA GALEBA_ARH 291791

21. Српски језик и кљижевност - Б. Миљковић „Ватра и ништа“ (избор)

21. SS 4R SRPSKI JEZIK 21CAS MILJKOVIC VATRA I NIS IZ_ARH 291788

13. Физика - Топлотно зрачење

13. SS 4R FIZIKA 13CAS TOPLOTNO ZRACENJE_ARH 293465

 

09.11-15.11.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 09.11. уторак 10.11. четвртак 12.11.

петак 13.11.

Први разред 14.00 - 14.30 13. Историја - Државно уређење Рима у доба краљева и доба републике 
SS 1R ISTORIJA  13 CAS
09. Физика - Кретање са убрзањем g-вертикални и хоризонтални хитац  
SS 1R FIZIKA 9 CAS
09. Биологија - Метаболизам-појам и принципи  
SS 1R BIOLOGIJA 9 CAS
17. Математика - Канонски облик природног броја. НЗС и НЗД 
SS 1R MATEMATIKA 17 CAS
14.35 - 15.05 11. Географија - Литосферне плоче 
SS 1R GEOGRAFIJA 11 CAS
10. Хемија - Електронска конфигурација атома елемената- веза са Периодним системом елемената 
SS 1R HEMIJA 10 CAS
21. Српски језик и књижевност - Структура књижевног дела 
SS 1R SRPSKI JEZIK 21 CAS 
22. Српски језик и књижевност - Књижевни родови и врсте - обнављање 
SS 1R SRPSKI JEZIK 22 CAS 
Други разред 15.10 - 15.40 13. Историја - Покрштавање Јужних Словена и њихова рана култура 
SS 2R ISTORIJA 13 CAS
10. Физика - Шарлов закон, Геј-Лисаков закон, Авогадров закон  
SS 2R FIZIKA 10 CAS
09. Биологија - Родослови и наследне болести 
SS 2R BIOLOGIJA 9 CAS 
17. Математика - Комплексан број: модуо коњуговано комплексни бројеви 
SS 2R MATEMATIKA 17 CAS 
15.45 - 16.15 11. Географија - Фазе урбанизације 
SS 2R GEOGRAFIJA 11 CAS
10. Хемија - Хидролиза соли 
SS 2R HEMIJA 10 CAS
18.Српски језик и књижевност - Језичка култура. Правопис: спојено и одвојено писање речи (сложенице, полусложенице, синтагме) 
SS 2R SRPSKI JEZIK 18 CAS
19.Српски језик и кљижевност - Романтизам у европској књижевности. Основне одлике 
SS 2R SRPSKI JEZIK 19 CAS
Трећи разред 16.20 - 16.50 12. Историја - Европа у време Наполеонових ратова 
SS 3R  ISTORIJA 12 CAS
11. Физика - Електромагнетна индукција (демонстрациони оглед) - утвђивање 
SS 3R FIZIKA 11 CAS
08. Биологија - Регулација експресије гена код еукариота - утврђивање 
SS 3R BIOLOGIJA 8 CAS
19. Математика -Полиедри - систематизација SS 3R MATEMATIKA 19 CAS
16.55 - 17.25 12. Географија - Реке Србије SS 3R GEOGRAFIJA 12 CAS 09. Хемија - Својства и класификација органских једињења - утврживање 
SS 3R HEMIJA 09 CAS
20. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности: Милан Ракић "Искрена песма" 
SS 3R SRPSKI JEZIK 20 CAS
21. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности: Владислав Петковић Дис "Можда спава" 
SS 3R SRPSKI JEZIK 21 CAS
Четврти разред 17.30 - 18.00 14. Историја - Црна Гора од 1878. до 1914.године 
SS 4R ISTORIJA 14 CAS
11. Физика - Астрономија - Привидно Сунчево годишње кретање и његове последице. Земљина револуција 
SS 4R FIZIKA 11 CAS
11. Биологија - Постембрионално развиће. Метаморфоза, старење  
SS 4R BIOLOGIJA 11 CAS
23. Математика - Извод збира, производа и количника 
SS 4R MATEMATIKA 23 CAS
18.05 - 18.35 22. Математика - Извод елементарних функција (по дефиницији). Таблица извода 
SS 4R MATEMATIKA 22 CAS
12. Хемија - Фосфоглицериди, сфинголипиди и воскови  
SS 4R HEMIJA 12 CAS
20.  Српски језик и кљижевност - В. Десница „Прољећа Ивана Галеба“ 
SS 4R SRPSKI JEZIK 20 CAS
21.  Српски језик и кљижевност - Б. Миљковић „Ватра и ништа“ (избор) 
SS 4R SRPSKI JEZIK 21 CAS

 

26.10-01.11.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
Први разред 14.00 - 14.30 11. Историја- Најстарији период грчке историје - државно уређење SS 1R ISTORIJA  11 CAS 07. Физика -Убрзање, тангенцијална и нормална компонента убрзања SS 1R FIZIKA 7 CAS 07. Биологија - Принципи биологије - утврђивање     SS 1R BIOLOGIJA 7 CAS 13. Математика - Комбинаторика - утврђивање  SS 1R MATEMATIKA 13 CAS 14. Математика - Логика и скупови - систематизациа SS 1R MATEMATIKA 14 CAS
14.35 - 15.05 08. Географија - Унутрашње земљине сфере SS 1R GEOGRAFIJA 8 CAS 07. Хемија -Изградња електронског омотача   SS 1R HEMIJA 7 CAS 14. Српски језик и књижевност - Роман Д. Ненадић "Доротеј" SS 1R SRPSKI JEZIK 14 CAS  15. Српски језик и књижевност - Драма: Љ. Симовић „Хасанагиница“ (Одломак са војницима) - обнављање SS 1R SRPSKI JEZIK 15 CAS  08. Хемија -Изградња електронског омотача - утврђивање   SS 1R HEMIJA 8 CAS
Други разред 15.10 - 15.40 11. Историја - Византија, Арабљани и Франачка држава у раном средњем веку    SS 2R ISTORIJA 11 CAS 07. Физика - Једначина стања идеалног гаса         SS 2R FIZIKA 7 CAS 07. Биологија - Фенотипска и генетичка варијабилност, хромозоми - утврђивање  SS 2R BIOLOGIJA 7 CAS  13. Математика -Степен са рационалним изложиоцем - утврђивање SS 2R MATEMATIKA 13 CAS  14. Математика - Степеновање и кореновање - утврђивање         SS 2R MATEMATIKA 14 CAS
15.45 - 16.15 08.  Географија - Демографска транзиција   SS 2R GEOGRAFIJA 8 CAS 08. Хемија - Раздвајање састојака смеша - лабораторијска вежба SS 2R HEMIJA 8 CAS 13.Српски језик и књижевност - Милорад Павић: "Изврнута рукавица"    SS 2R SRPSKI JEZIK 13 CAS 15.Српски језик и кљижевност - Класицизам у европској књижевности. Опште одлике. Ж.Б.П. Молијер "Тврдица" SS 2R SRPSKI JEZIK 15 CAS 09.  Географија - Структуре становништва   SS 2R GEOGRAFIJA 9 CAS
Трећи разред 16.20 - 16.50 09. Историја - Америчка револуција и њене тековине    SS 3R  ISTORIJA  9 CAS          09. Физика - Магнетно поље - систематизација    SS 3R FIZIKA 9 CAS 05. Биологија - Регулација експресије гена код прокариота (оперон) и еукариота (регулација транскрипције) SS 3R BIOLOGIJA 5 CAS 13. Математика -Призма и пирамида - утврђивање SS 3R MATEMATIKA 13 CAS 14. Математика -Призма и пирамида - утврђивање SS 3R MATEMATIKA 14 CAS
16.55 - 17.25 10. Географија - Рељеф пaнонске и планинске  области - утврђивање      SS 3R GEOGRAFIJA 10 CAS 06. Хемија - Методе изоловања и пречишћавања органских супстанци - лабораторијска вежба SS 3R HEMIJA 06 CAS 14. Српски језик и кљижевност -Модерна у српској књижевности - Јован Дучић "Сунцокрети" SS 3R SRPSKI JEZIK 14 CAS 15. Српски језик и кљижевност - Творба речи. Комбинована творба и творба претварањем  SS 3R SRPSKI JEZIK 15 CAS 06. Биологија - Регулација експресије гена код еукариота        SS 3R BIOLOGIJA 6 CAS
Четврти разред 17.30 - 18.00 12. Историја - Србија од 1903. до 1914. године     SS 4R ISTORIJA 12 CAS 09. Физика - Астрономија, увод и предмет проучавања астрономије  SS 4R FIZIKA 9 CAS 09. Биологија - Екстарембрионалне структуре. Плацента  SS 4R BIOLOGIJA 9 CAS 17. Математика -Асимптоте графика функције SS 4R MATEMATIKA 17 CAS 18. Математика -Асимптоте графика, функције - утврђивање SS 4R MATEMATIKA 18 CAS
18.05 - 18.35 16. Математика - Непрекидност функције    SS 4R MATEMATIKA 16 CAS 09. Хемија - Липиди, класификација, масне киселине      SS 4R HEMIJA 9 CAS 12.  Српски језик и кљижевност - Драма: Структура и композиција драме; антидрама; антијунак - обнављање  SS 4R SRPSKI JEZIK 12 CAS 13.  Српски језик и кљижевност - С. Бекет, „Чекајући Годоа“ (радња, ликови, драмска ситуација)  SS 4R SRPSKI JEZIK 13 CAS 14.  Српски језик и кљижевност - С. Бекет, „Чекајући Годоа“  (дијалози, значења, паралеле са обрађеним делима, театар апсурда) SS 4R SRPSKI JEZIK 14 CAS

 

19.10-25.10.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
Први разред 14.00 - 14.30 09. Историја- Географски простор цивилизација старог века - Медитеран, Средњи и Далеки исток SS 1R ISTORIJA  9 CAS 06. Физика - Механичко кретање. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина- утврђивање SS 1R FIZIKA 6 CAS 05. Биологија - Принципи биологије (4-6): Грађа и функција, ћелијска грађа, регулација  SS 1R BIOLOGIJA 5 CAS 11. Математика - Релација. Функције - утврђивање SS 1R MATEMATIKA 11 CAS 12. Математика - Елементи комбинаторике, правило збира и производа SS 1R MATEMATIKA 12 CAS
14.35 - 15.05 07. Географија - Еволуција географског омотача - утврђивање SS 1R GEOGRAFIJA 7 CAS 06. Хемија -Структура атома - утврђивање SS 1R HEMIJA 6 CAS 12. Српски језик и књижевност - Својства и функције језика SS 1R SRPSKI JEZIK 12 CAS  13. Српски језик и књижевност - Антон Павлович Чехов „Туга“ SS 1R SRPSKI JEZIK 13 CAS  06. Биологија -  Наследне информације и еволуција SS 1R BIOLOGIJA 6 CAS
Други разред 15.10 - 15.40 09. Историја - Велика сеоба народа и стварање " варварских држава"  SS 2R ISTORIJA 9 CAS 06. Физика - Температура, апсолутна нула, параметри стања гаса  SS 2R FIZIKA 6 CAS 06. Биологија - Хромозоми  SS 2R BIOLOGIJA 6 CAS  11. Математика -Рационалисање бројиоца и имениоца разломка - утврђивање SS 2R MATEMATIKA 11 CAS  12. Математика - Степен са рационалним изложиоцем SS 2R MATEMATIKA 12 CAS
15.45 - 16.15 07.  Географија - Распоред становништва и популациона динамика - утврђивање  SS 2R GEOGRAFIJA 7 CAS 06. Хемија - Водоник и кисеоник – утврђивање SS 2R HEMIJA 6 CAS 12.Српски језик и књижевност - Доситеј Обрадовић "Востани Сербије" SS 2R SRPSKI JEZIK 12 CAS 14.Српски језик и кљижевност - Језичка култура. Основни приручници за неговање језичке културе  SS 2R SRPSKI JEZIK 14 CAS 07. Хемија - Лабораторијска вежба 1: Основна правила рада у хемијској лабораторији SS 2R HEMIJA 7 CAS
Трећи разред 16.20 - 16.50 03. Историја - Индустријска револуција и њене последице SS 3R  ISTORIJA  3 CAS 07. Физика - Амперова сила, узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника SS 3R FIZIKA 7 CAS 04. Биологија - Мутације, механизми поправке ДНК SS 3R BIOLOGIJA 4 CAS 11. Математика - Запремина пирамиде, Кавалијеријев принцип  SS 3R MATEMATIKA 11 CAS 12. Математика - Запремина пирамиде - утврђивање SS 3R MATEMATIKA 12 CAS
16.55 - 17.25 08. Географија - Рељеф Панонске области  SS 3R GEOGRAFIJA 8 CAS 05. Хемија - Природне и синтетичке органске супстанце. Нафта, земни гас, угаљ, биомолекули. Комерцијалне органске супстанце  SS 3R HEMIJA 05 CAS 12. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности - Алекса Шантић "Вече на шкољу" SS 3R SRPSKI JEZIK 12 CAS        13. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности -  Јован Дучић "Јабланови" SS 3R SRPSKI JEZIK 13 CAS 04. Историја - Просветитељство SS 3R  ISTORIJA  4 CAS
Четврти разред 17.30 - 18.00 09. Историја -  Друштвене промене( наука, технолошки напредак, култура) у другој половини 19. и почетком 20.века  SS 4R ISTORIJA 9 CAS 08. Физика - Закон одржања масе и енергије  SS 4R FIZIKA 8 CAS 07. Биологија - Браздање. Гаструлација. Настанак осовинских органа - утврђивање SS 4R BIOLOGIJA 7 CAS 14. Математика - Гранична вредност функције - утврђивање SS 4R MATEMATIKA 14 CAS 15. Математика - Гранична вредност функције - утврђивање SS 4R MATEMATIKA 15 CAS
18.05 - 18.35 13. Математика - Основне теореме о граничним вредностима функције SS 4R MATEMATIKA 13 CAS 08. Хемија - Полисахариди SS 4R HEMIJA 8 CAS 15.  Српски језик и кљижевност - Падежна синонимија SS 4R SRPSKI JEZIK 15 CAS 11.  Историја - Србија од 1878. до 1903. године - владавина краља Милана и краља Александра Обреновића  SS 4R ISТОRIJА 11 CAS  08. Биологија - Диференцијација ћелије. Судбинске мапе. Потентност јајних ћелија и детерминација развића. Ембрионална индукција  SS 4R BIOLOGIJA 8 CAS

 

12.10-18.10.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
Први разред 14.00 - 14.30 04. Историја- Реконструција и интерпретација прошлости-обрада  SS 1R ISTORIJA 4 CAS 05. Физика - Механичко кретање. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина-обрада  SS 1R FIZIKA 5 CAS 04. Биологија - Принципи биологије (1-3): Хијерархија, интеракција, промет и трансформација енергије – обрада SS 1R BIOLOGIJA 4 CAS 09. Математика - Функције (дефиниција, „1-1“, „на“, композиција функција) - обрада  SS 1R MATEMATIKA 9 CAS 10. Математика -Инверзна функција SS 1R MATEMATIKA 10 CAS
14.35 - 15.05 06. Географија - Еволуција географског омотача SS 1R GEOGRAFIJA 6 CAS 05. Хемија -Структура атома, атомски број, масени број, изотопи SS 1R HEMIJA 5 CAS 10. Уметничка / ауторска књижевност;
Књижевни родови и врсте-систематизација SS 1R SRPSKI JEZIK 10 CAS 
11. Лирика, уметничка лирика; В. Попа, „Очију твојих да није“  SS 1R SRPSKI JEZIK 11 CAS  05. Историја -  Употреба историје и манипулација прошлошћу - обрада SS 1R FIZIKA 5 CAS
Други разред 15.10 - 15.40 04. Историја - Континуитет и промена – настанак градова, верске прилике  SS 2R ISTORIJA 4 CAS 05. Физика - Модел идеалног гаса, притисак гаса SS 2R FIZIKA 5 CAS 04. Биологија - Фенотип се  развија у интеракцији гена и средине SS 2R BIOLOGIJA 4 CAS  09. Математика -Операције са коренима - утврђивање SS 2R MATEMATIKA 9 CAS  10. Математика - Рационалисање бројиоца и имениоца разломка  SS 2R MATEMATIKA 10 CAS
15.45 - 16.15 06.  Географија - Популациона динамика SS 2R GEOGRAFIJA 6 CAS 05. Хемија - Кисеоник, оксиди, пероксиди SS 2R HEMIJA 5 CAS 10.Српски језик и књижевност - Просветитељство у српској књижевности - "Живот и прикљученија" SS 2R SRPSKI JEZIK 10 CAS 11.Српски језик и кљижевност -Просветитељство у српској књижевности - Д. Обрадовић  "Живот и прикљученија" SS 2R SRPSKI JEZIK 11 CAS 05. Биологија - Фенотипска и генетичка варијабилност - облици и узроци обрада SS 2R BIOLOGIJA 5 CAS
Трећи разред 16.20 - 16.50 04. Биологија - Мутације, механизми поправке ДНК - обрада SS 3R BIOLOGIJA 4 CAS 05. Физика - Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу SS 3R FIZIKA 5 CAS 05. Биологија - Регулација експресије гена код прокариота (оперон) и еукариота (регулација транскрипције) SS 3R BIOLOGIJA 5 CAS 09. Математика - Површина пирамиде SS 3R MATEMATIKA 9 CAS 10. Математика - Површина пирамиде - утврђивање SS 3R MATEMATIKA 10 CAS
16.55 - 17.25 06. Географија - Географски положај и границе Србије - утврђивање SS 3R GEOGRAFIJA 6 CAS 10. Српски језик и књижевност - Војислав Илић "У позну јесен" SS 3R SRPSKI JEZIK 10 CAS 11. Српски језик и кљижевност - Алекса Шантић "Претпразничко вече" SS 3R SRPSKI JEZIK 11 CAS        07. Географија - Mорфотектонске карактеристике рељефа SS 3R GEOGRAFIJA 7 CAS 06. Физика - Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника  SS 3R FIZIKA 6 CAS
Четврти разред 17.30 - 18.00 05. Историја -    Политичке идеје и идеологије у другој половини 19. и почетком 20. века  SS 4R ISTORIJA 5 CAS 06. Физика - Релативистичка кинематика - утврђивање SS 4R FIZIKA 6 CAS 11. Математика - Реалне функције - утврђивање SS 4R MATEMATIKA 11 CAS 06. Биологија - Настанак осовинских органа - oбрада SS 4R BIOLOGIJA 6 CAS 12. Математика - Гранична вредност функције, лева и десна гранична вредност функције  SS 4R MATEMATIKA 12 CAS
18.05 - 18.35 10. Математика - Сложена и инверзна функција - утврђивање SS 4R MATEMATIKA 10 CAS 06. Хемија - Олигосахариди SS 4R HEMIJA 6 CAS 05. Биологија - Браздање и гаструлација - обрада SS 4R BIOLOGIJA 5 CAS 07.  Физика -Релативистичка маса, импулс и енергија SS 4R FIZIKA 07 CAS  07. Хемија - Моносахариди и олигосахариди - утврђивање SS 4R HEMIJA 7 CAS

 

05.10-11.10.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 05.10. уторак 06.10. среда 07.10. четвртак 08.10. петак 09.10.
Први разред 14.00 - 14.30 07. Српски језик и кљижевност - Народна епика: „Бановић Страхиња“ 03. Физика - Вектори и основне операције са векторима       03. Биологија - Научна знања су примењива и примена науке има своје последице – обрада       07. Математика - Примена исказног рачуна на скуповне једнакости           08. Математика -Бинарне релације. Релација поретка и релација еквиваленције          
14.35 - 15.05 05. Географија - Димензије и облик Земље; Земљино кретање и њене последице  04. Хемија - Развој идеје о атомској структури супстанце    08. Српски језик и кљижевност - текстови у комуникативној употреби и научни текстови         09. Српски језик и кљижевност - Науке о књижевности; књижевне епохе; културна традиција  04. Физика - Вектори и основне операције са векторима  
Други разред 15.10 - 15.40 07.Српски језик и кљижевност - Језик. Основни принципи српске књижевне норме и језичке културе.    03. Физика - Дифузија. Средњи слободни пут молекула гаса               03. Биологија - Менделови огледи – монохибридно укрштање. Дихибридно укрштање-правило слободног комбиновања обрадаа       07. Математика -Дефиниција корена   08. Математика - Операције са коренима             
15.45 - 16.15 05.  Географија - Распоред становништва               04. Хемија - Водоник и хидриди            08.Српски језик и кљижевност - Просветитељство као духовни и интелектуални еворопски покрет. Обележја књижевности просветитељства 09.Српски језик и кљижевност - Просветитељство у српској књижевности. Доститеј Обрадовић: Писмо љубезном Харалампију 04. Физика - Кретање молекула гаса и расподела по брзинама 
Трећи разред 16.20 - 16.50 07. Српски језик и кљижевност - Творба речи извођење и слагање        03. Физика - Магнетно поље струјног проводника. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Линије поља и магнетни флукс.                 03. Биологија - Транслација и генетички код -обрада   07. Математика - Запремина призме утврђивање       08. Математика - Пирамида и њени равни пресеци          
16.55 - 17.25 05. Географија - Физичко-географски положај и друштвено-географски положај Србије и њихов значај               04. Хемија - Увод у органску хемију         08. Српски језик и кљижевност - Граматика. Творба речи. Префиксација                 09. Српски језик и кљижевност - Модерна у српској књижевности. Богдан Поповић: Предговор Антологији новије српске лирике.     04. Физика - Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу              
Четврти разред 17.30 - 18.00 09.  Српски језик и кљижевност - Плурализам метода и њихов суоднос            04. Физика - Основни постулати специјалне теорије релативности. Лоренцове трансформације координата            04. Биологија - Оплођење - oбрада         08. Математика - Сложена функција   09. Математика - Инверзна функција          
18.05 - 18.35 07. Математика - Својства реалних функција           05. Хемија - Моносахариди-утврђивање градива 10.  Српски језик и кљижевност -Појам падежног система. Значење и основне функције падежа и предлошко
падежних конструкција, обрада.       
11.  Српски језик и кљижевност - Језичка култура – богаћење речника: значење устаљених спојева речи (М. Шипка „Зашто се каже?“)  05. Физика -Релативистички карактер дужине и времена  

 

28.09-04.10.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 28.09. уторак 29.09. среда 30.09. четвртак 01.10. петак 02.10.
Први разред 14.00 - 14.30 03. Историја - 3. Порекло, сазнајна вредност историјских извора и њихова примена у истраживању – примери (утврђивање) 03. Физика - Вектори и основне операције са векторима 03. Биологија - Научна знања су примењива и примена науке има своје последице – обрада 05. Математика - Скупови и скуповне операције 06. Математика - Децимални запис броја у стандардном облику
14.35 - 15.05 04. Географија - Земљино кретање и њене последице 04. Хемија - Развој идеје о атомској структури супстанце 05. Српски језик и кљижевност - Лирика, народна лирика: „Сунце се дјевојком жени“ 06. Српски језик и кљижевност - Епика, уметничка епика: Л. Лазаревић „Први пут с оцем на јутрење“ 04. Физика - Вектори и основне операције са векторима
Други разред 15.10 - 15.40 03. Историја -  Историјски извори за проучавање периода средњег и новог века (обрада) 03. Физика - Дифузија. Средњи слободни пут молекула гаса 03. Биологија - Менделови огледи – монохибридно укрштање. Дихибридно укрштање-правило слободног комбиновања обрадаа   05. Математика - Степеновање 06. Математика - Функција у = xn(n Î N)
15.45 - 16.15 04. Географија - Приказивање друштвено-географских садржаја на географским картама   04. Хемија - Водоник и хидриди 05. Српски језик и кљижевност - Барок у дубровачкој књижевности. Иван Гундулић: Осман (одломак)  06.Српски језик и кљижевност - Дијалог књижевних епоха – барок и савремена књижевност. Милосав Тешић: Прелест севера, Круг рачански, Дунавом (избор) 04. Физика - Кретање молекула гаса и расподела по брзинама
Трећи разред 16.20 - 16.50 04. Историја - Историјски извори за проучавање периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата – специфичност и сазнајна вредност (утврђивање) 03. Физика - Магнетно поље струјног проводника. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Линије поља и магнетни флукс. 03. Биологија - Транслација и генетички код - обрада 05. Математика - Површина призме - утврђивање 06. Математика - Запремина призме
16.55 - 17.25 04. Географија - Физичко-географски положај и друштвено-географски положај Србије и њихов значај 04. Хемија - Увод у органску хемију 05. Српски језик и кљижевност - Почеци модерне. Драма. А. П. Чехов: Ујка Вања 06. Српски језик и кљижевност - Модерна у европској књижевности 04. Физика - Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу
Четврти разред 17.30 - 18.00 04. Историја - Извори за проучавање периода савремене историје – специфичност и сазнајна вредност (утврђивање) 04. Физика - Основни постулати специјалне теорије релативности. Лоренцове трансформације координата 04. Биологија - Оплођење - oбрада 05. Математика - Својства реалних функција – монотоност, парност, периодичност 06. Математика - Нуле и знак функције
18.05 - 18.35 04. Хемија - Хемијска својства моносахарида 05. Хемија - Моносахариди - утврђивање градива 07. Српски језик и кљижевност - Б. Ћопић, „Башта сљезове боје“ (избор) 08. Српски језик и кљижевност - Падежни систем; појам падежног система, значења и основне функције падежа и предлошко-падежних конструкција 05. Физика - Релативистички карактер дужине и времена

 

21.09-27.09.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 21.09. уторак 22.09. среда 23.09. четвртак 24.09. петак 25.09.
Први разред 14.00 - 14.30 02. Историја - Порекло, сазнајна вредност историјских извора и њихова примена у истраживању – примери (обрада) 02. Физика - Предмет методе и задаци физике Физичке величине - основне и изведене јединице (SI). Физички закони 02. Биологија - Научна знања нису потпуна нити коначна - oбрада 03. Математика - Исказне формуле, таутологије, важнији закони закључивања 04. Математика - Скупови и скуповне операције. Квантификатори
14.35 - 15.05 02. Географија - Предмет, подела и значај физичке географије 03. Хемија - Појам и врсте супстанци 03. Српски језик и кљижевност - И. Андрић „О причи и причању“ (може се допунити текстом Г. Петровића „Прича о причању“) 04. Српски језик и кљижевност - Језик: Значај језика у људском животу 03. Географија - Димензије и облик Земље
Други разред 15.10 - 15.40 02. Историја - Хронологија и простор – средњи и нови век (утврђивање) 02. Физика - Увод у молекулско-кинетичку теорију гасова. Расподела молекула гаса по брзинама 02. Биологија - Менделов модел наслеђивања обрада   03. Математика - Степен са целим изложиоцем 04. Математика - Степен са целим изложиоцем
15.45 - 16.15 02. Географија - Извори података и методе проучавања у друштвеној географији 03. Хемија - Периодична својства елементарних супстанци (физичка својства и физичке промене, кристални облици и алотропске модификације) 03. Српски језик и кљижевност - Барокне тенденције у српксој књижевности. Захарија Орфелин: Плач Сербији 04. Српски језик и кљижевност -Барок у европској књижевности. Основне одлике. Калдерон Живот је сан 03. Географија - Друштвена географија
Трећи разред 16.20 - 16.50 02. Историја -  Основне одлике периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата (утврђивање) 02. Физика - Магнетно поље струјног проводника. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. 02. Биологија - Транскрипција, обрада примарног транскрипта. Обрада 03. Математика - Призма. Равни пресеци призме 04. Математика - Површина призме
16.55 - 17.25 02. Географија - Балканско полуострво, настанак и распад Југославије 03. Хемија - Модели молекула органских једињења. Општа упутства за рад у лабораторији 03. Српски језик и кљижевност - Модерна у европској књижевности. Шарл Бодлер: Везе 04. Српски језик и кљижевност -Модерна у европској књижевности. Артур Рембо: Самогласници 03. Географија - Балканско полуострво; Подунавље
Четврти разред 17.30 - 18.00 02. Историја -   Основне одлике периода од друге половине 19. века до нашег времена (утврђивање) 03. Физика - Релативистички закон сабирања брзина 03. Биологија - Сперматогенеза - oбрада 03. Математика - Својства реалних функција – домен 04. Математика - Домен функције  
18.05 - 18.35 02. Физика - Основни постулати специјалне теорије релативности. Лоренцове трансформације координата 03. Хемија - Физичка и хемијска својства моносахарида 04. Српски језик и кљижевност -  Д. Максимовић „Тражим помиловање“ 05. Српски језик и кљижевност - Методологија проучавања књижевности 03. Историја -  Извори за проучавање периода савремене историје – специфичност и сазнајна вредност (обрада)

 

14.09-20.09.2020.
  Сатница приказивања часова РТС 3 понедељак 14.09. уторак 15.09 среда 16.09. четвртак 17.09. петак 18.09.
Први разред 14.00 - 14.30 01. Историја - Уводни час – историја као наука (обрада) 01. Физика - Инцијални тест 01. Биологија - Шта је наука? - oбрада 01. Математика - Израз, исказ и формула. Операције са исказима 02. Математика - Операције са исказима
14.35 - 15.05 01. Географија - Предмет, подела и значај физичке географије 01. Хемија - Хемија као природна наука 01. Српски језик и кљижевност - Уводни час 02. Српски језик и кљижевност - Ј. Дучић „Звезде“  02. Хемија - Научни метод, експеримент и мерење у хемији
Други разред 15.10 - 15.40 01. Историја -  Уводни час, Хронологија и простор – средњи и нови век (обрада) 01. Физика - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 1 разреда 01. Биологија - Ћелијски циклус, животни циклус еукариота. Митоза и мејоза обнављање 01. Математика - Степен са природним изложиоцем 02. Математика - Децимални запис броја у стандардном облику
15.45 - 16.15 01. Географија - Предмет проучавања друштвене географије, подела, задаци и положај у систему наука 01. Хемија - Заступљеност елемената и њихових једињења у природи. Биогени елементи 01. Српски језик и кљижевност - Уводни час 02. Српски језик и кљижевност - Барокне тенденције у српској књижевности. Гаврил Стефановић Венцловић: Црни биво у срцу  02. Хемија - Стене, руде и минерали. Вода и ваздух.
Трећи разред 16.20 - 16.50 01. Историја - Уводни час, Основне одлике периода од Индустријске револуције до завршетка Првог светског рата (обрада) 01. Физика - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 2. разреда 01. Биологија -Грађа ДНК молекула; Репликација-обрада 01. Математика -Међусобни односи тачака, правих и равни. Угао праве према равни 02. Математика - Диедар и рогаљ. Полиедарске површи и полиедар. Правилни полидри
16.55 - 17.25 01. Географија - Балканско полуострво; Подунавље 01. Хемија - Хемијске везе и међумолекулске интеракције. Хибридизација 01. Српски језик и кљижевност - Уводни час 02. Српски језик и кљижевност - Модерна у европској књижевности. Опште одлике (симболизам, импресионизам, парнасизам, ларпурлартизам, декаденција) 02. Хемија - Формуле и номенклатура органских супстанци
Четврти разред 17.30 - 18.00 01. Историја -   Уводни час, Основне одлике периода од друге половине 19. века до нашег времена (обрада) 01. Физика - Иницијални тест или утврђивање садржаја из 3. разреда 02. Биологија - Гаметогенеза, оогенеза - oбрада*2 01. Математика - Дефиниција и основне особине функције. Елементарне функције и њихови графици 02. Математика - Елементарне функције и њихови графици
18.05 - 18.35 01. Биологија - Начини размножавања животиња - oбрада *2 01. Хемија -Угљени хидрати-распрострањеност,класификација 01. Српски језик и кљижевност - Уводни час 02. Српски језик и кљижевност - Слојевита структура књижевноуметничког дела (занена: Књижевно дело, читалац, писац: И. Андрић „Разговор с Гојом“ / Г. Петровић „Прича о причању“ / Д. Киш „Савети младом писци“ (одломак) ) 02. Хемија - Полуацетални и полукетални облици моносахарида

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја