Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Gimnazije i opšteobrazovni predmeti stručnih škola

Svi nastavni sadržaji, u skladu sa programom nastave u školskoj 2020/2021 godini, prikazivaće se prema posebnom programu.

Za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola (opšteobrazovni predmeti) sadržaji se emituju putem multimedijske platforme RTS Planeta, a dostupni su i preuzimanjem besplatne aplikacije "RTS Moja škola" za mobilne telefone i tablete, zatim na sajtu RTS-a i na veb stranici mojaskola.rtsplaneta.rs.

Na multimedijskoj internet platformi RTS Planeta svi zainteresovani učenici, roditelji i nastavnici mogu naknadno da pogledaju nastavne sadržaje koje su propustili.

Od ponedeljka 14.septembra 2020.godine za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola (opšteobrazovni predmeti) sadržaji se emituju putem javnog medijskog servisa RTS na kanalu RTS 3. Nastava za učenike gimnazija i srednjih stručnih škola (opšteobrazovni predmeti) biće emitovana na kanalu RTS 3, sa početkom u 14.00 časova.


01.03-07.03.2021.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 01.03. utorak 02.03. sreda 03.03. četvrtak 04.03. petak 05.03.
Prvi razred 14.00 - 14.30

29. Istorija - Punski ratovi i borba za prevlast u Sredozemlju

SS 1R ISTORIJA 29 CAS

25. Fizika - Njutnovi zakoni mehanike

SS 1R FIZIKA 25 CAS

26. Biologija - DNK - građa i udvajanje

SS 1R BIOLOGIJA 26 CAS

43. Matematika - Zbir i razlika kubova

SS 1R MATEMATIKA 43 CAS

44. Matematika - Deljenje polinoma

SS 1R MATEMATIKA 44 CAS

14.35 - 15.05

27. Geografija - Marinski procesi

SS 1R GEOGRAFIJA 27 CAS

27. Hemija - Kvantitativni sastav rastvora - maseni udeo i procentni sastav rastvora

SS 1R HEMIJA 27 CAS

50. Srpski jezik i književnost - Narodna balada: "Hasanaginica" - drugi deo

SS 1R SRPSKI JEZIK 50 CAS

51. Srpski jezik i književnost - Jezik - podela reči na kraju reda - utvrđivanje 

SS 1R SRPSKI JEZIK 51 CAS

27. Biologija - RNK građa, sinteza i uloge (transkripcija i translacija) 

SS 1R BIOLOGIJA 27 CAS

Drugi razred 15.10 - 15.40

27. Istorija - Srpsko carstvo - utvrđivanje

SS 2R ISTORIJA 27 CAS

23. Fizika - Prvi princip termodinamike i gasni zakoni - utvrđivanje 

SS 2R FIZIKA 23 CAS

24. Biologija - Postanak vrsta, veštačka selekcija - utvrđivanje 

SS 2R BIOLOGIJA 24 CAS

44. Matematika - Tok i grafik kvadratne funkcije 

SS 2R MATEMATIKA 44 CAS

45. Matematika - Tok i grafik kvadratne funkcije - utvrđivanje

SS 2R MATEMATIKA 45 CAS

15.45 - 16.15

32. Geografija - Političko - geografski elementi i tipovi države 

SS 2R GEOGRAFIJA 32 CAS

24. Hemija - pH vrednost rastvora jakih elektrolita - vežbanje zadataka 

SS 2R HEMIJA 24 CAS

40. Srpski jezik i književnost - Vuk Stefanović Karadžić: "Pismo knezu Milošu" 

SS 2R SRPSKI JEZIK 40 CAS

41. Srpski jezik i književnost - Romantizam u srpskoj književnosti. Petar Petrović Njegoš "Gorski vijenac"

SS 2R SRPSKI JEZIK 41 CAS

24. Fizika - Povratni i epovratni procesi 

SS 2R FIZIKA 24 CAS

Treći razred 16.20 - 16.50

28. Istorija - Crna Gora u doba vladičanstva - utvrđivanje 

SS 3R ISTORIJA  28 CAS

28. Fizika - Mehanički harmonijski oscilator i veličine kojima se opisuje njegovo kretanje. Energija harmonijskog oscilatora

SS 3R FIZIKA 28 CAS

26. Biologija - Prenos informacije u ćelijama i između njih

SS 3R BIOLOGIJA 26 CAS

46. Matematika - Mešoviti proizvod vektora 

SS 3R MATEMATIKA 46 CAS

47. Matematika - Mešoviti proizvod vektora - utvrđivanje 

SS 3R MATEMATIKA 47 CAS

16.55 - 17.25

33. Geografija - Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa u Srbiji

SS 3R GEOGRAFIJA 33 CAS

28. Hemija - Laboratorijske vežbe: Karakteristični spektri ugljovodonika 

SS 3R HEMIJA 28 CAS

45. Srpski jezik i književnost - Petar Kočić: "Mračajsko proto" - 2. čas obrade 

SS 3R SRPSKI JEZIK 45 CAS

47. Srpski jezik i književnost - Isidora Sekulić: "Krug" - 2. čas obrade 

SS 3R SRPSKI JEZIK 47 CAS

27. Biologija - Tipovi receptora i putevi prevođenja i prenosa informacije 

SS 3R BIOLOGIJA 27 CAS

Četvrti razred 17.30 - 18.00

31. Istorija - Solunski front i oslobađanje otadžbine - utvrđivanje

SS 4R ISTORIJA 31 CAS

28. Fizika - Talasna svojstva čestica i pojam o kvantnoj mehanici - sistematizacija 

SS 4R FIZIKA 28 CAS

28. Biologija - Regulacija aktivnosti gena

SS 4R BIOLOGIJA 28 CAS

55. Matematika - Integracija racionalne funkcije

SS 4R MATEMATIKA 55 CAS

56. Matematika - Neodređeni integrali - utvrđivanje 

SS 4R MATEMATIKA 56 CAS

18.05 - 18.35

54. Matematika - Metoda parcijalne integracije kod neodređenih integrala - utvrđivanje i zadaci

SS 4R MATEMATIKA 54 CAS

32. Hemija - Hormoni - podela, struktura, značaj

SS 4R HEMIJA 32 CAS

52. Srpski jezik i književnost - Izbor iz savremene svetske lirike

SS 4R SRPSKI JEZIK 52 CAS

53/54. Srpski jezik i književnost - Sintaksa. Upotreba i značenje glagolskih oblika

SS 4R SRPSKI JEZIK 53/54 CAS

29. Fizika - Diskretni spektar vodonikovog atoma; Raderfordov model atoma. Borovi postulati i Borov model atoma

SS 4R FIZIKA 29 CAS

 

08.02-14.02.2021.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 08.02. utorak 09.02. sreda 10.02. četvrtak 11.02. petak 12.02.
Prvi razred 14.00 - 14.30

26. Istorija - Helenističke monarhije - prožimanje civilizacija - utvrđivanje

26. SS 1R ISTORIJA 26CAS HELENISTICKE MONARHIJE UTV_ARH 296104

23. Fizika - Masa i impuls

23. SS 1R FIZIKA 23CAS MASA I IIMPULS_ARH 295014

22. Biologija - Proteini - građa i obrada

22. SS 1R BIOLOGIJA 22CAS PROTEINI GRADJA OBRADA_ARH 295607

36. Matematika - Tačke, prave, ravni. Odnosi pripadanja

36. SS 1R MATEMATIK 36CAS TAC PRAV RAVN ODNO PRIPA OB_ARH 295140

38. Matematika - Raspored tačaka. Duž, poluprava i poluravan

38. SS 1R MATEMATIKA 38CAS RASPORED TACAKA DUZ OBR_ARH 294383

14.35 - 15.05

25. Geografija - Eolski procesi

25. SS 1R GEOGRAFIJA 25CAS EOLSKI PROCESI_ARH 297230

24. Hemija - Disperzni sistemi, pojam i vrste

24. SS 1R HEMIJA 24CAS HEMIJA DISPERZNI SISTEMI_ARH 294501

39. Srpski jezik i književnost - Raslojavanje jezika

39. SS 1R SRPSKI JEZIK 39CAS RASLOJAVANJE JEZIKA_ARH 294336

40. Srpski jezik i književnost - Narodne epske pesme - klasifikacija (primeri)

40. SS 1R SRPSKI 40CAS NARODNE EPSKE PESME PRIMERI_ARH 293981

27. Geografija - Marinski procesi

27. SS 1R GEOGRAFIJA 27CAS MARINSKI PROCESI_ARH 296900

Drugi razred 15.10 - 15.40

25. Istorija - Uspon države Nemanjića - utvrđivanje

25. SS 2R ISTORIJA 25CAS USPON DRZAVE NEMANJICA UTVR_ARH 295522

21. Fizika - Adijabatski proces  

21. SS 2R FIZIKA 21CAS ADIJABATSKI PROCES_ARH 294129

21. Biologija - Postanak vrsta 

21. SS 2R BIOLOGIJA 21CAS POSTANAK VRSTA OBRADA_ARH 295605

37. Matematika - Sistemi od dve kvadratne jednačine od kojih je jedna homogena

37. SS 2R MATEMATIKA 37CAS SIST OD DVE KVAD JED OBRAD_ARH 295142

39. Matematika - Problemi koji se svode na kvadratne jednačine ili sisteme

39. SS 2R MATEMATIKA 39CAS PROBLEMI KVADRATNE OBR_ARH 296109

15.45 - 16.15

26. Geografija - Multinacionalne kompanije 

26. SS 2R GEOGRAFIJA 26CAS MULTINACIONALNE KOMPANIJE_ARH 296273

21. Hemija - Jedinjenja elemenata s-bloka, značaj i primena u svakodnevnom životu

21. SS 2R HEMIJA 21CAS JEDINJENJA ELEMENATA S BLOKA_ARH 295024

34. Srpski jezik i književnost - Meri Šeli: "Frankenšatjn"

34. SS 2R SRPSKI JEZIK 34CAS MERI SELI FRANKENSTAJN OB_ARH 294303

35. Srpski jezik i književnost - Romantičarska tema jezovitosti, straha, onostranog i fantastičnog

35. SS 2R SRPSKI 35CAS ROMANTICARSKA TEMA JEZOVIT_ARH 294387

27. Geografija - Međunarodne organizacije i integracije 

27. SS 2R GEOGRAFIJA 27CAS MEDJUNAR ORGANIZ INTEGR_ARH 296274

Treći razred 16.20 - 16.50

26. Istorija - Vladavina ustavobranitelja - utvrđivanje

26. SS 3R ISTORIJA 26CAS VLADAVINA USTAVOBRANIT UTV_ARH 296229

24. Fizika - Pojam o trofaznoj struji 

24. SS 3R FIZIKA 24CAS POJAM O TROFAZNOJ STRUJI_ARH 294757

22. Biologija - Kalvinov ciklus

22. SS 3R BIOLOGIJA 22CAS KALVINOV CIKLUS_ARH 295612

40. Matematika - Vektori u koordinantnom sistemu. Operacije sa vektorima 

40. SS 3R MATEMATIKA 40CAS OPERACIJE SA VEKTORIMA_ARH 296114

41. Matematika - Vektori u koordinantnom sistemu, razlagnje vektora, linearna zavisnost

41. SS 3R MATEMATIKA 41CAS VEKTORI U KOORDINATNOM_ARH 295853

16.55 - 17.25

29. Geografija - Stanovništvo Srbije - utvrđivanje

29. SS 3R GEOGRAFIJA 29CAS STANOVNISTVO SRBIJE UTVRDJ_ARH 297019

24. Hemija - Polimeri 

24. SS 3R HEMIJA 24CAS POLIMERI OBRADA_ARH 294874

37. Srpski jezik i književnost - Leksikologija - opšti pojmovi

SS 3R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 37CAS LEKSIKOLOG_ARH 294277

38. Srpski jezik i književnost - Leksema i reč - obrada i vežbanje

38. SS 3R SRPSKI JEZIK 38CAS LEKSEMA I REC OBR VEZB_ARH 294393

26. Fizika - Mehanički harmonijski oscilator i veličine kojima se opisuje njegovo kretanje

26. SS 3R FIZIKA 26CAS MEHANICKI HARMONIJSKI OSCILAT_ARH 296759

Četvrti razred 17.30 - 18.00

27. Istorija - Srbija i Crna Gora u Prvom svetskom ratu 1914 - utvrđivanje

27. SS 4R ISTORIJA 27CAS SRB I CR GORA U PRVOM SV RUT_ARH 296232

25. Fizika - Šredingerova jednačina

25. SS 4R FIZIKA 25CAS SREDINGEROVA JEDNACINA_ARH 296477

25. Biologija - Genetički kod

25. SS 4R BIOLOGIJA 25CAS GENETICKI KOD OBRADA_ARH 290015

46. Matematika - Integrali koji se svode na tablične - utvrđivanje

46. SS 4R MATEMATIKA 46CAS INTEGRALI KOJI SE SVODE_ARH 295737

47. Matematika - Metoda smene promenljive

47. SS 4R MATEMATIKA 47CAS METODE SMENE PROMENLJ OBR_ARH 295739

18.05 - 18.35

45. Matematika - Integrali koji se svode na tablične - utvrđivanje 

45. SS 4R MATEMATIKA 45CAS INTEGRALI KOJI SE SVODE UT_ARH 295735

29. Hemija - Alkaloidi i antibiotici - utvrđivanje 

29. SS 4R HEMIJA 29CAS ALKALOIDI I ANTIBIOTICI PON_ARH 296042

46. Srpski jezik i književnost - Johan Volfgang Gete: "Faust" - 1. deo

46. SS 4R SRPSKI 46CAS J V GETE FAUST 1_ARH 295338

47. Srpski jezik i književnost - Johan Volfgang Gete: "Faust" - 2. deo

47. SS 4R SRPSKI 47CAS J V GETE FAUST 2_ARH 296230

28. Istorija - Vojni slom i povlačenje preko Albanije

 28. SS 4R ISTORIJA 28CAS VOJNI SLOM I POVLACENJE OB_ARH 296234

 

01.02-07.02.2021.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 01.02. utorak 02.02. sreda 03.02. četvrtak 04.02. petak 05.02.
Prvi razred 14.00 - 14.30

25. Istorija - Helenističke monarhije - prožimanje civilizacija

25. SS 1R ISTORIJA 25CAS HELENISTICKE MONARHIJE OBR_ARH 296172

21. Fizika - Demonstracioni ogledi - kretanje

21. SS 1R FIZIKA 21CAS DEMONSTRACIONI OGLEDI KRETANJE_ARH 294335

21. Biologija - Hemijska osnova i sastav živih bića

21. SS 1R BIOLOGIJA 21CAS HEMIJSKA OSNOVA I SASTA OBR_ARH 295606

33. Matematika - Prost kamatni račun, račun podele i mešanja

33. SS 1R MATEMATIKA 33CAS PROST KAMATNI RACUN OBR_ARH 294869

35. Matematika - Proporcionalnost - sistematizacija

35. SS 1R MATEMATIKA 35CAS PROPORCIONALNOST SISTEMATIZ_ARH 294396

14.35 - 15.05

24. Geografija - Glacijalni procesi - utvrđivanje

GEOGRAFIJA,PRVI RAZRED,ČAS BR 24,GLACIJALNI PROCESI,UTVRĐIVANJE
Arh 297050 tr. 15,30

21. Hemija - Svojstva supstanci u tečnom, čvrstom i gasovitom agregatnom stanju

21. SS 1R HEMIJA 21CAS SVOJSTVA SUPSTANCI _ARH 295150

37. Srpski jezik i književnost - Narodna književnost - osnovne odlike

37. SS 1R SRPSKI 37CAS NARODNA KNJIZEVNOST ODLIKE_ARH 293980

38. Srpski jezik i književnost - Srpska mitologija - primeri

38. SS 1R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 38CAS SRPS MITOLOG_ARH 294302

22. Fizika - Uzajamno delovanje tela – sila. Sile u mehanici

22. SS 1R FIZIKA 22CAS UZAJAMNO DELOVANJE TELA_ARH 295013

Drugi razred 15.10 - 15.40

24. Istorija - Uspon države Nemanjića

24. SS 2R ISTORIJA 24CAS USPON DRZAVE NEMANJICA OBRADA_ARH 295546

19. Fizika - Primena prvog principa termodinamike na izoprocese u idealnom gasu - utvrđivanje

19. SS 2R FIZIKA 19CAS PRIMENA PRV PRIN TERMO NA IZOP_ARH 294208

20. Biologija - Evolucioni mehanizmi - utvrđivanje

20. SS 2R BIOLOGIJA 20CAS EVOLUCIONI MEHANIZMI UTV_ARH 294563

35. Matematika - Sistem od jedne linearne i jedne kvadratne jednačine - utvrđivanje

35. SS 2R MATEMATIKA 35CAS SISTEM OD JEDNE LINEAR UTV_ARH 294872

36. Matematika - Sistem kvadratnih jednačina

36. SS 2R MATEMATIKA 36CAS SISTEMI KVADRATNIH JED OBR_ARH 296107

15.45 - 16.15

25. Geografija - Ekonomsko  - geografske regije - utvrđivanje

25. SS 2R GEOGRAFIJA 25CAS EKONOM GEOGR REGIJE UTVR_ARH 296272

20. Hemija - Laboratorijska vežba: Elektroliza i naponski niz metala

20. SS 2R HEMIJA 20CAS LABOR VEZBA ELEKTROLIZA I NAPON_ARH 295519                    

31. Srpski jezik i kljiževnost - Romantičarska tema jezovitosti, straha, onostranog

31. SS 2R SRPSKI JEZIK I KNJIZ 31CAS ROMANTICARSKA_ARH 293430

33. Srpski jezik i kljiževnost - Romantičarska tema jezovitosti, straha, onostranog, fantastičnog

33. SS 2R SRPSKI JEZIK 33CAS EDGAR ALAN PO PAD KUCE_ARH 294293

20. Fizika - Toplotne kapacitivnosti

20. SS 2R FIZIKA 20CAS TOPLOTNE KAPACITIVNOSTI_ARH 294028

Treći razred 16.20 - 16.50

25. Istorija - Vladavina Ustavobranitelja

25. SS 3R ISTORIJA 25CAS VLADAVINA USTAVOBRANITELJA_ARH 295507

22. Fizika - Transformatori

22. SS 3R FIZIKA 22CAS TRANSFORMATORI_ARH 295141

21. Biologija - Fotosinteza – pigmenti, hloroplasti, svetla faza

21. SS 3R BIOLOGIJA 21CAS FOTOSINTEZA PIGMENTI_ARH 293979

36. Matematika - Opisana i upisana lopta poliedara, valjka i kupe

36. SS 3R MATEMATIKA 36CAS OPISANA I UPISANA LOPTA_ARH 294498

39. Matematika -  Definicija i osnovni pojmovi, operacije sa vektorima, slobodni vektori

39. SS 3R MATEMATIKA 39CAS SLOBODNI VEKTORI_ARH 295852

16.55 - 17.25

28. Geografija - Prostorna mobilnost i demografska tranzicija u Srbiji - utvrđivanje

GEOGRAFIJA,TREĆI RAZRED,ČAS BR 28,PROSTORNA MOBILNOST I DEMOGRAFSKA TRANZICIJA U SRBIJI,UTVRĐIVANJE
Arh 297013 tr. 25,41

21. Hemija - Rešavanje zadataka - ugljovodonici 21. SS 3R HEMIJA 21CAS RESAVANJE ZADATAKA UGLJOV UTV_ARH 295017

35. Srpski jezik i književnost - Drama u srpskoj književnosti moderne: Borisav Stanković "Koštana"

35. SS 3R SRPSKI JEZIK 35CAS B STANKOV KOSTANA 01 OBR_ARH 294643

36. Srpski jezik i književnost - Drama u srpskoj književnosti moderne: Borisav Stanković "Koštana"

36. SS 3R SRPSKI JEZIK 36CAS B STANKOV KOSTANA 02 OBR_ARH 294642

23. Hemija - Halogeni derivati ugljovodonika

23. SS 3R HEMIJA 23CAS HALOGENI DERIVATI C OBR UTV_ARH 294503

Četvrti razred 17.30 - 18.00

26. Istorija - Srbija i Crna Gora u Prvom svetskom ratu 1914.

26. SS 4R ISTORIJA 26CAS SRBIJA I CG U PRVOM SV RATU_ARH 296099

24. Fizika - Hajzenbergova relacija neodređenosti

24. SS 4R FIZIKA 24CAS HAJZENBERGOVA RELACIJA NEODRED_ARH 294389

24. Biologija - Replikacija, transkripcija - utvrđivanje

24. SS 4R BIOLOGIJA 24CAS REPLIKACIJA TRANSKRIP UTV_ARH 295348

43. Matematika - Primitivna funkcija i neodređeni integral

43. SS 4R MATEMATIKA 43CAS PRIMITIVNA FUNKCIJA_ARH 295732

44. Matematika - Osobine integrala i tablica integrala elementarnih funkcija

44. SS 4R MATEMATIKA 44CAS OSOBINE INTEGRALA I TABLIC_ARH 295734

18.05 - 18.35

42. Matematika - Izvod funkcije - sistematizacija

42. SS 4R MATEMATIKA 42CAS IZVOD FUNKCIJE SISTEM_ARH 295731

28. Hemija - Antibiotici

28. SS 4R HEMIJA 28CAS ANTIBIOTICI_ARH 295511

42. Srpski jezik i književnost - Dobrica Ćosić „Koreni“

42. SS 4R SRPSKI JEZIK 42CAS D COSIC KORENI 2CAS OB_ARH 294865

43. Srpski jezik i književnost - Dobrica Ćosić „Vreme smrti“

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST,ČETVRTI RAZRED,ČAS BR 43,DOBRICA ĆOSIĆ,VREME SMRTI,OBRADA
Arh 297017 tr. 22,54

45. Srpski jezik i književnost - Personifikacija zla u književnosti

45. SS 4R SRPSKI 45CAS PERSONIFIKACIJA ZLA U KNJIZ_ARH 295860

 

25.01-31.01.2021.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 25.01. utorak 26.01. sreda 27.01. četvrtak 28.01. petak 29.01.
Prvi razred 14.00 - 14.30

24. Istorija - Osvajanje Aleksandra Velikog - utvrđivanje

 SS 1R ISTORIJA  24 CAS

19. Fizika - Kretanje, translatorno i rotaciono - utvrđivanje

 SS 1R FIZIKA 19 CAS

NENASTAVNI DAN

31. Matematika - Direktna i obrnuta prporcionalnost - utvrđivanje 

SS 1R MATEMATIKA 31 CAS

32. Matematika - Račun podele i mešanja

SS 1R MATEMATIKA 32 CAS

14.35 - 15.05

23. Geografija - Glacijalni procesi 

 SS 1R GEOGRAFIJA 23 CAS

19. Hemija - Međumolekulske interakcije i metalna veza   

SS 1R HEMIJA 19 CAS

NENASTAVNI DAN

35. Srpski jezik i književnost - Odlike antičke drame; Sofokle "Antigona" - drugi čas obrade     

SS 1R SRPSKI JEZIK 35 CAS 

19. Biologija - Evolutivna adaptacija

SS 1R BIOLOGIJA 19 CAS

Drugi razred 15.10 - 15.40

23. Istorija -  Srbija u vreme Stefana Nemanje i Stefana Prvovenčanog 

SS 2R ISTORIJA 23 CAS

18. Fizika - Primena prvog principa termodinamike na izoprocese u idealnom gasu

SS 2R FIZIKA 18 CAS

NENASTAVNI DAN

32. Matematika - Simetrične i kososimetrične jednačine 

SS 2R MATEMATIKA 32 CAS 

34. Matematika - Sistem od jedne linearne i jedne kvadratne jednačine        

SS 2R MATEMATIKA 34 CAS

15.45 - 16.15 24. Geografija - Ekonomsko - geografske regije    SS 2R GEOGRAFIJA 24 CAS 19. Hemija - Hemijska svojstva metalas s - bloka - utvrđivanje      SS 2R HEMIJA 19 CAS NENASTAVNI DAN 30. Srpski jezik i kljiževnost - Romantizam u svetskoj književnosti. Edgar Alan Po "Gavran", 2. deo                                            SS 2R SRPSKI JEZIK 30 CAS

19. Biologija - Evolucioni mehanizmi: prirodna selekcija - utvrđivanje    

SS 2R BIOLOGIJA 19 CAS 

Treći razred 16.20 - 16.50

24. Istorija - Srpska revolucija

SS 3R ISTORIJA  24 CAS

21. Fizika - Snaga naizmenične struje  

 SS 3R FIZIKA 21 CAS

NENASTAVNI DAN

34. Matematika - Zapremina lopte i njenih delova   

SS 3R MATEMATIKA 34 CAS

35. Matematika - Površina i zapremina lopte - utvrđivanje  

SS 3R MATEMATIKA 35 CAS

16.55 - 17.25

27. Geografija - Strukture stanovništva    

SS 3R GEOGRAFIJA 27 CAS

19. Hemija - Cikloalkani - nomenklatura, geometrjska izomerija, konformacija       

 SS 3R HEMIJA 19 CAS

NENASTAVNI DAN

34. Srpski jezik i kljiževnost - Drama u evropskoj književnosti posle Čehova 

SS 3R SRPSKI JEZIK 34 CAS

19. Biologija - β-oksidacija masnih kiselina; vrenje; glukoneogeneza i glioksilatni ciklus

SS 3R BIOLOGIJA 19 CAS

Četvrti razred 17.30 - 18.00

25. Istorija - Revolucija u Rusiji i Evropi - utvrđivanje       

SS 4R ISTORIJA 25 CAS

22. Fizika - Difrakcija elektrona. Elektronski mikroskop 

SS 4R FIZIKA 22 CAS

NENASTAVNI DAN

41. Matematika - Ispitivanje i crtanje grafika funkcije - utvrđivanje  

SS 4R MATEMATIKA 41 CAS

23. Biologija - Transkripcija

SS 4R BIOLOGIJA 23 CAS

18.05 - 18.35

40. Matematika - Ispitivanje i crtanje grafika funkcije -  utvrđivanje 

SS 4R MATEMATIKA 40 CAS

27. Hemija - Alkaloidi    SS 4R HEMIJA 27 CAS NENASTAVNI DAN

40.  Srpski jezik i književnost -  Mihailo Lalić „Lelejska gora“(odlomci)

SS 4R SRPSKI JEZIK 40 CAS

41. Srpski jezik i književnost - Dobrica  Ćosić „Koreni“         

SS 4R SRPSKI JEZIK 41 CAS

 

18.01-24.01.2021.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 18.01. utorak 19.01. sreda 20.01. četvrtak 21.01. petak 22.01.
Prvi razred 14.00 - 14.30 23. Istorija - Osvajanje Aleksandra Velikog 23. SS 1R ISTORIJA 23CAS OSVAJANJE ALEKSANDRA VEL OBR_ARH 295548 18. Fizika - Ravnomerno i ravnomerno-promenljivo rotaciono kretanje  18. SS 1R FIZIKA 18CAS ROTACIONO KRETANJE OBRADA_ARH 294026 17. Biologija - Ćelijska  organizacija, rast i razviće 17. SS 1R BIOLOGIJA 17CAS CELIJSKA ORGANIZACIJA RA OB_ARH 294754 29. Matematika - Razmera i proporcija  29. SS 1R MATEMATIKA 29CAS RAZMERA I PROPORCIJA OBRAD_ARH 295138 30. Matematika - Direktna i obrnuta prporcionalnost 30. SS 1R MATEMATIKA 30CAS DIREKTNA I OBRNUTA PROP OB_ARH 294388
14.35 - 15.05 28. Matematika - Realni brojevi - sistematizacija      28. SS 1R MATEMATIKA 28CAS REALNI BROJEVI SISTEMATIZ_ARH 293517 18. Hemija - Polarnost veza i polarnost molekula 18. SS 1R HEMIJA 18CAS POLARNOST VEZE I MOLEKULA_ARH 294499 32/33. Srpski jezik i književnost - Homer „Ilijada“ (odlomci iz prvog i šestog pevanja)  32. 33. SS 1R SRPSKI JEZIK 32 I 33CAS HOMER ILIJADA OBRAD_ARH 294301 34. Srpski jezik i književnost - Odlike antičke drame; Sofokle "Antigona"           34. SS 1R SRPSKI JEZIK 34CAS ODLIKE ANTICKE DRAME 1OB_ARH 294339 18. Biologija - Razmnožavanje  18. SS 1R BIOLOGIJA 18CAS RAZMNOZAVANJE OBRADA_ARH 294755
Drugi razred 15.10 - 15.40 21. Istorija -  Uspon zapadnoevropskih monarhija  21. SS 2R ISTORIJA 21CAS USPON ZAPADNOEVROPSKIH MONAR_ARH 294134 17. Fizika - Prvi princip termodinamike. Rad pri širenju gasa   17. SS 2R FIZIKA 17CAS PRVI PRINCIP TERMODINAMIKE RAD_ARH 294024 18. Biologija - Evolucioni mehanizmi: prirodna selekcija        18. SS 2R BIOLOGIJA 18CAS EVOLUCIONI MEHANIZMI OB_OK_ARH 294494 29. Matematika - Jednačine koje se svode na kvadratne            29. SS 2R MATEMATIKA 29CAS JEDNACINE KOJE SE SVODE OB_ARH 294023 31. Matematika - Bikvadratna jednačina     31. SS 2R MATEMATIKA 31CAS BIKVADRATNA JEDNACINA OBR_ARH 294392
15.45 - 16.15 22. Geografija - Globalni ekonomski razvoj     22. SS 2R GEOGRAFIJA 22CAS GLOBALNI EKONOMSKI RAZVOJ_ARH 294759 17. Hemija - Hemijska svojstva metala 1. gupe       17. SS 2R HEMIJA 17CAS HEMIJ SVOJST METALA PRVE GRUPE_ARH 294135 28. Srpski jezik i kljiževnost - Romantizam u evropskoj književnosti. Pojam svetskog bola na primerima obrađenih dela         28. SS 2R SRPSKI 28CAS ROM U EV KNJIZ POJAM SV BOL NA_ARH 293116 29. Srpski jezik i kljiževnost - Romantizam u svetskoj književnosti. Edgar Alan Po "Gavran", 1. deo           29. SS 2R SRPSKI 29CAS ROM U SV KNJ ALAN PO GAVRAN 01_ARH 293117 18. Hemija - Hemijska svojstva metala 2. gupe Periodnog sistema elemenata            18. SS 2R HEMIJA 18CAS HEMIJSKA SVOJSTVA METALA 2 GR_ARH 294493
Treći razred 16.20 - 16.50 23. Istorija - Dugi srpski ustanak i sticanje autonomije  23. SS 3R ISTORIJA 23CAS DRUGI SRPSKI USTAN I STIC AU_ARH 294133 19. Fizika - Otpornosti u kolu naizmenične struje i Omov zakon za RLC kolo   19. SS 3R FIZIKA 19CAS OTPORNOST U KOLU NAIZMENICNE_ARH 294132 18. Biologija - Respiratorni lanac i oksidativna fosforilacija    18. SS 3R BIOLOGIJA 18CAS RESPIRATORNI LANAC I OKSIDA_ARH 295019 32. Matematika - Sfera. Sfera i ravan        32. SS 3R MATEMATIKA 32CAS SFERA SFERA I RAVAN OBRADA_ARH 295143 33. Matematika - Površina sfere, kalote i pojasa      33. SS 3R MATEMATIKA 33CAS POVR SFER KALO I POJA OBRA_ARH 295139
16.55 - 17.25 31. Matematika - Površina i zapremina složenih rotacionih tela   31. SS 3R MATEMATIKA 31CAS POVRSINA I ZAPREMINA OBR_ARH 294384 17. Hemija - Alkini-nomenklatura, izomerija, dobijanje, fizička i hemijska svojstva      17. SS 3R HEMIJA 17CAS ALKINI NOMENKLATURA_ARH 292844 31. Srpski jezik i kljiževnost - Tema Plave grobnice i prelazak preko Albanije u srpskoj književnosti moderne     31. SS 3R SRPSKI JEZIK I KNJIZ 31CAS TEMA PLAVE GROB_ARH 293469     33. Srpski jezik i kljiževnost - Drama u evropskoj književnosti posle Čehova. Henrik Ibsen "Lutkina kuća"   33. SS 3R SRPSKI JEZIK 33SAC DRAMA U EVROPSKOJ KNJ OB_ARH 294342   18. Hemija -Zasićeni i nezasićeni ugljovodonici - laboratorijska vežba    18. SS 3R HEMIJA 18CAS ZASI I NEZASI UGLJOVOD LAB VEZ_ARH 292858
Četvrti razred 17.30 - 18.00 24. Istorija - Revolucija u Rusiji i Evropi    24. SS 4R ISTORIJA 24CAS REVOLUCIJA U RUSIJI I EV OBR_ARH 295599 21. Fizika - Čestično talasni dualizam. De Broljeva hipoteza 21. SS 4R FIZIKA 21CAS CESTICNO TALASNI DUALIZAM _ARH 294209 21. Biologija - Proteini, geni - utvrđivanje       21. SS 4R BIOLOGIJA 21CAS PROTEINI GENI UTVRDJIV_ARH 295016 39. Matematika - Ispitivanje i crtanje grafika funkcije - utvrđivanje    39. SS 4R MATEMATIKA 39CAS ISPITIVANJE I CRTANJE UT_ARH 295728                22. Biologija - Replikacija                  22. SS 4R BIOLOGIJA 22CAS REPLIKACIJA_ARH 294398              
18.05 - 18.35 36. Matematika - Ispitivanje i crtanje grafika funkcije - obrada i utvrđivanje      36. SS 4R MATEMATIKA 36CAS ISPITIVANJE I CRT OBR UTV_ARH 294386               24. Hemija - Uticaj različitih faktora na aktivnost enzima. Regulacija aktivnosti enzima. Antitela     24. SS 4R HEMIJA 24CAS AKTIVNOST ENZIMA ANTITELA OBR_ARH 294558 35.  Srpski jezik i književnost - Meša Selimović „Derviš i smrt“         35. SS 4R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 35CAS M SELIMOVIC_ARH 294296 36.  Srpski jezik i književnost -  Vilijam Šekspir „Hamlet“    36. SS 4R SRPS JEZ I KNJ 36CAS VILIJAM SEKSPIR HAMLET_ARH 294212 38. Srpski jezik i književnost - Zavisne rečenice        38. SS 4R SRPSKI JEZ I KNJIZEVNOST 38CAS ZAVISNE REC_ARH 294300

 

07.12-13.12.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 07.12. utorak 08.12. sreda 09.12. četvrtak 10.12. petak 11.12.
Prvi razred 14.00 - 14.30 21. Istorija - Grčko-persijski ratovi – utvrđivanje

SS 1R ISTORIJA  21 CAS

14. Fizika - Кružno kretanje - utvrđivanje

SS 1R FIZIKA 14 CAS

13. Biologija - Izlučivanje

SS 1R BIOLOGIJA 13 CAS

24. Matematika - Apsolutna vrednost realnog broja - utvrđivanje

SS 1R MATEMATIKA 24 CAS

25. Matematika - Približne vrednosti realnih brojeva. Apsolutna i relativna greška

SS 1R MATEMATIKA 25 CAS

14.35 - 15.05

21. Geografija - Кraški procesi

SS 1R GEOGRAFIJA 21 CAS

15. Hemija - Jonska veza i jonske kristalne rešetke

SS 1R HEMIJA 15 CAS

27. Srpski jezik i književnost - Biblija: Stari zavet - Prva knjiga Mojsijeva: Legenda o potopu; „Pjesma nad pjesmama“

SS 1R SRPSKI JEZIK 27 CAS 

28. Srpski jezik i književnost - Jezik: Osnovne nauke koje se bave jezikom, gramatike i rečnici srpskog jezika

SS 1R SRPSKI JEZIK 28 CAS 

15. Fizika - Кruto telo, translatorno i rotaciono kretanje. Ugaoni pomeraj, opisani ugao, ugaona brzina, ugaono ubrzanje

SS 1R FIZIKA 15 CAS

Drugi razred 15.10 - 15.40

23. Istorija - Srbija u vreme Stefana Nemanje i Stefana Prvovenčanog

SS 2R ISTORIJA 23 CAS

14. Fizika - Unutrašnja energija i količina toplote - utvrđivanje

SS 2R FIZIKA 14 CAS

13. Biologija - Populacija kao genetički sistem

SS 2R BIOLOGIJA 13 CAS

24. Matematika - Priroda rešenja kvadratne jednačine - utvrđivanje

SS 2R MATEMATIKA 24 CAS 

26. Matematika - Vijetova pravila

SS 2R MATEMATIKA 26 CAS

15.45 - 16.15

19.  Geografija - Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa

SS 2R GEOGRAFIJA 19 CAS

15. Hemija - Laboratorijske vežba - Merenje Ph vrednosti i tankoslojna hromatografija

SS 2R HEMIJA 15 CAS

24. Srpski jezik i kljiževnost - Skraćenice

SS 2R SRPSKI JEZIK 24 CAS

25. Srpski jezik i književnost - Pravopis - Podela reči na kraju reda

SS 2R SRPSKI JEZIK 25 CAS

15. Fizika - Rad gasa

SS 2R FIZIKA 15 CAS

Treći razred 16.20 - 16.50

17. Istorija - Istočno pitanje – velike sile i balkanski narodi

SS 3R ISTORIJA  17 CAS

16. Fizika - Energija magnetnog polja u solenoidu

SS 3R FIZIKA 16 CAS

14. Biologija - Metabolizam ćelije, enzimi i koenzimi

SS 3R BIOLOGIJA 14 CAS

25. Matematika - Površina i zapremina kupe - utvrđivanje

SS 3R MATEMATIKA 25 CAS

26. Matematika - Površina i zapremina kupe - utvrđivanje i zadaci

SS 3R MATEMATIKA 26 CAS

16.55 - 17.25

25. Geografija - Fizičko-geografske karakteristike Srbije

SS 3R GEOGRAFIJA 25 CAS

14. Hemija - Alkeni - nomenklatura, izomerija, dobijanje

SS 3R HEMIJA 14 CAS

26. Srpski jezik i kljiževnost - Sima Pandurović "Svetkovina"

SS 3R SRPSKI JEZIK 26 CAS

27. Srpski jezik i kljiževnost - Sima Pandurović "Potres"

SS 3R SRPSKI JEZIK 27 CAS

15. Hemija - Fizička i hemijska svojstva alkena

SS 3R HEMIJA 15 CAS

Četvrti razred 17.30 - 18.00

19. Istorija - Balkanski ratovi

SS 4R ISTORIJA 19 CAS

17. Fizika - Кvantna priroda svetlosti

SS 4R FIZIKA 17 CAS

16. Biologija - Biologija razvića - sistematizacija

SS 4R BIOLOGIJA 16 CAS

32. Matematika - Monotonost i ekstremne vrednosti funkcije

SS 4R MATEMATIKA 32 CAS

17. Biologija - Molekularna biologija. Nukleinske kiseline. Izolovanje DNК

SS 4R BIOLOGIJA 17 CAS

18.05 - 18.35

31. Matematika - Tangenta i normala krive u datoj tački

SS 4R MATEMATIKA 31 CAS

19. Hemija - Svojstva peptidne veze, klasifikacija proteina i struktura proteina

SS 4R HEMIJA 19 CAS

29. Srpski jezik i književnost - Horhe Luis Borhes „Čekanje“

SS 4R SRPSKI JEZIK 29 CAS

30. Srpski jezik i književnost - Ivo Andrić „Prokleta avlija“ - biografija, tematika, struktura, naratori

SS 4R SRPSKI JEZIK 30 CAS

31. Srpski jezik i književnost - Ivo Andrić „Prokleta avlija“ - analiza likova, simbolika i poruke

SS 4R SRPSKI JEZIK 31 CAS

 

30.11-06.12.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 30.11. utorak 01.12. sreda 02.12. četvrtak 03.12. petak 04.12.
Prvi razred 14.00 - 14.30

20. Istorija - Grčko -persijski ratovi

SS 1R ISTORIJA  20 CAS

13. Fizika - Ravnomerno-promenljivo kružno kretanje materijalne tačke

SS 1R FIZIKA 13 CAS

12. Biologija - Disanje

SS 1R BIOLOGIJA 12 CAS

22. Matematika - Stepenovanje dekadne jedinice celim brojem

SS 1R MATEMATIKA 22 CAS

23. Matematika - Apsolutna vrednost realnog broja

SS 1R MATEMATIKA 23 CAS

14.35 - 15.05

19. Geografija - Fluvijalni procesi

SS 1R GEOGRAFIJA 19 CAS

13. Hemija - Periodična svojstva elemenata

SS 1R HEMIJA 13 CAS

25. Srpski jezik i književnost - Кnjiževnost starog veka

SS 1R SRPSKI JEZIK 25 CAS 

26. Srpski jezik i književnost - Ep o Gilgamešu (likovi, mitska osnova, motivi)

SS 1R SRPSKI JEZIK 26 CAS 

14. Hemija - Struktura atoma - utvrđivanje

SS 1R HEMIJA 14 CAS

Drugi razred 15.10 - 15.40

19. Istorija - Vizantijsko carstvo u poznom srednjem veku

SS 2R ISTORIJA 19 CAS

13. Fizika - Toplotna razmena i količina toplote

SS 2R FIZIKA 13 CAS

12. Biologija - Osnovi genetike - sistematizacija

SS 2R BIOLOGIJA 12 CAS 

22. Matematika - Potpuna kvadratna jednačina

SS 2R MATEMATIKA 22 CAS 

23. Matematika - Diskriminanta i priroda rešenja kvadratne jednačine

SS 2R MATEMATIKA 23 CAS

15.45 - 16.15

14. Geografija - Funkcionalne veze grada i okolnog prostora

SS 2R GEOGRAFIJA 14 CAS

13. Hemija - Laboratorijske vežba: Volumetrijska titracija

SS 2R HEMIJA 13 CAS

22. Srpski jezik i književnost - Romantizam u evropskoj književnosti. DŽordž Gordon Bajron "Čajld Harold" (odlomci)

SS 2R SRPSKI JEZIK 22 CAS

23. Srpski jezik i kljiževnost - Jezička kultura, pravopisni znaci

SS 2R SRPSKI JEZIK 23 CAS

19. Geografija - Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa

SS 2R GEOGRAFIJA 19 CAS

Treći razred 16.20 - 16.50

12. Biologija - Ćelijski ciklus, virusi, genom - utvrđivanje

SS 3R BIOLOGIJA 12 CAS

14. Fizika - Uzajamna indukcija i samoindukcija

SS 3R FIZIKA 14 CAS

13. Biologija - Regulacija  ekspresije gena - sistematizacija

SS 3R BIOLOGIJA 13 CAS

23. Matematika - Кonusna površ, kupa, površina kupe

SS 3R MATEMATIKA 23 CAS

24. Matematika - Zapremina kupe

SS 3R MATEMATIKA 24 CAS

16.55 - 17.25

23. Geografija - Biogeografske zone Srbije

SS 3R GEOGRAFIJA 23 CAS

13. Hemija - Alkani - rešavanje zadataka

SS 3R HEMIJA 13 CAS

24. Srpski jezik i kljiževnost - Tvorba reči, kombinovana tvorba i tvorba pretvaranjem

SS 3R SRPSKI JEZIK 24 CAS 

25. Srpski jezik i kljiževnost - Polusloženice

SS 3R SRPSKI JEZIK 25 CAS

15. Fizika - Uzajamna indukcija i samoindukcija - utvrđivanje

SS 3R FIZIKA 15 CAS

Četvrti razred 17.30 - 18.00

17. Istorija - Srpski narod pod habzburškom i osmanskom vlašću od Berlinskog kongresa do početka Prvog svetskog rata

SS 4R ISTORIJA 17 CAS

15. Fizika - Fotoefekat

SS 4R FIZIKA 15 CAS

15. Biologija - Matične ćelije i abortus - abortus

SS 4R BIOLOGIJA 15 CAS

16. Hemija - Aminokiselina - utvrđivanje

SS 4R HEMIJA 16 CAS

16. Fizika - Кvantna priroda svetlosti. Masa i impuls fotona

SS 4R FIZIKA 16 CAS

18.05 - 18.35

30. Matematika - Diferencijal funkcije i njegova primena kod aproksimacije funkcija

SS 4R MATEMATIKA 30 CAS

14. Biologija - Individualno razviće čoveka

SS 4R BIOLOGIJA 14 CAS

25. Srpski jezik i književnost - Albert Кami ''Mit o Sizifu''

SS 4R SRPSKI JEZIK 25 CAS

26. Srpski jezik i književnost - Albert Кami ''Stranac''

SS 4R SRPSKI JEZIK 26 CAS

28. Srpski jezik i književnost - Кongruencija u dijalektima

SS 4R SRPSKI JEZIK 28 CAS

 

23.11-29.11.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 23.11. utorak 24.11. sreda 25.11. četvrtak 26.11. petak 27.11.
Prvi razred 14.00 - 14.30

18. Istorija - Ratovi, osvajanja i carstva na Starom istoku

SS 1R ISTORIJA 18CAS OSVAJANJA I CARSTVA_ARH 294491

12. Fizika - Ravnomerno kružno kretanje materijalne tačke, centripetalno ubrzanje, period i frekvencija

12. SS 1R FIZIKA 12CAS RAVNOMERNO KRUZNO KRETANJE_ARH 292370

10. Biologija - Ishrana

10. SS 1R BIOLOGIJA 10CAS ISHRANA_ARH 292824

20. Matematika - Celi brojevi - sistematizacija

20. SS 1R MATEMATI 20CAS CELI BROJEVI SISTEMATIZACIJA_ARH 292416

21. Matematika - Racionalni i iracionalni brojevi. Realni brojevi

21. SS 1R MAT 21CAS RAC I IRAC BROJEVI REALNI BROJEVI_ARH 292886

14.35 - 15.05

13. Geografija – Zemljotresi

13.SS 1R GEOGRAFIJA 13CAS ZEMLJOTRESI_ARH 292826

12. Hemija - Energija jonizacije, afinitet prema elektronu, elektronegativnost

12. SS 1R HEMIJA 12CAS ELEKTRONEGATIVNOST OBRADA_ARH 292173

23. Srpski jezik i književnost - Jezik kao sistem znakova

23. SS 1R SRPSKI 23CAS JEZIK KAO SISTEM ZNAKOVA_ARH 292397

24. Srpski jezik i književnost - Pristup književnoistorijskoj periodizaciji: osnovne informacije

24. SS 1R SRPSKI 24CAS KNJIZEVNOISTORIJSKI PERIOD_ARH 292365

11. Biologija -Ishrana i metabolizam - utvrđivanje

11. SS 1R BIOLOGIJA 11CAS METABOLIZAM I ISHRANA_ARH 292827

Drugi razred 15.10 - 15.40

17. Istorija -  Srpske zemlje u ranom srednjem veku

17. SS 2R ISTORIJA 17CAS SRPS ZEMLJE U RANOM SRED_ARH 294337

12. Fizika - Unutrašnja energija

12. SS 2R FIZIKA 12CAS UNUTRASNJA ENERGIJA OBR_ARH 292757

11. Biologija - Genetika čoveka, genetičko inženjerstvo i biotehnologija - utvrđivanje

SS 2R BIOLOGIJA 11CAS GENETIKA COVEKA UTVR_OK_ARH 292754

20. Matematika - Stepenovanje i korenovanje. Кomplesni brojevi - sistematizacija

20. SS 2R MATEMATIKA 20CAS STEPENOVANJE I KOREN UTV_ARH 292943

21. Matematika - Кvadratna jednačina. Rešavanje nepotpune kvadratne jednačine

21. SS 2R MATEMATIKA 21CAS KVADRATNA JEDNACINA RES OB_ARH 292852

15.45 - 16.15

13. Geografija - Struktura i širenje gradskih prostora

13. SS 2R GEOGRAFIJA 13CAS STRUKTURA I SIRENJE GRADSK_ARH 292630

12. Hemija - Elektrodni potencijal, naponski niz elemenata

12. SS 2 HEMIJA 12CAS ELEKTRODNI POTENCIJAL NAPONSKI_ARH 292016  

20.Srpski jezik i književnost - Romantizam u evropskoj književnosti. Novalis, fragmenti

20. SS 2R SRPSKI 20CAS NOVALIS FRAGMENTI_ARH 291718

21.Srpski jezik i kljiževnost - Romantizam u evropskoj književnosti. DŽ. G. Bajron: Čajld Harold (odlomci)

21. SS 2R SRPSKI 21CAS ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIZ_ARH 291711

13. Hemija - Elementi S - bloka PSE (fizička svojstva, nalađenje, primena, dobijanje)

13. SS 2R HEMIJA 13CAS ELEMENTI S BLOKA PSE FIZICK SV_ARH 293429

Treći razred 16.20 - 16.50

10. Biologija - Virusi

10. SS 3R BIOLOGIJA 10CAS VIRUSI_ARH 292755

13. Fizika - Faradejev zakon i Lencovo pravilo. Elektromagnetna indukcija i zakon održanja energije - utvrđivanje

13. SS 3R FIZIKA 13CAS FARADEJEV I LENCOVO UTVR_ARH 292760

11. Biologija - Genom –  sastav, struktura i evolucija; sekvenciranje - metode i tehnike

11. SS 3R BIOLOGIJA 11CAS GENOM STRUKTURA EVOLUCIJA_ARH 292756

21. Matematika - Zapremina valjka

21. SS 3R MATEMATIKA 21CAS ZAPREMINA VALJKA OBRADA_ARH 292973

22. Matematika -  Površina  i zapremina valjka - utvrđivanje

22. SS 3R MAT 22CAS POVRSINA I ZAPREMINA VALJKA UTVR_ARH 292890

16.55 - 17.25

18. Geografija - Jezera Srbije

18. SS 3R GEOGRAFIJA 18CAS JEZERA SRBIJE_ARH 293907

11. Hemija - Alkani- nomenklatura, izomerija , dobijanje

11. SS 3R HEMIJA 11CAS ALKANI NOMENKLATURA IZOMERIJA_ARH 292021

22. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti: Vladislav Petković Dis "Tamnica"

22. SS 3R SRPSKI JEZIK 22CAS MODERNA DIS TAMNICA_OK_ARH 292482     

23. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti: Vladislav Petković Dis "Nirvana"

23. SS 3R SRPSKI 23CAS VLADISLAV PETKOVIC DIS NIRVANA_ARH 292414

12. Hemija - Fizička i hemijska svojstva alkana

12. SS 3R HEMIJA 12CAS FIZICKA I HEMIJSKA SVOJ ALKANA_ARH 292139

Četvrti razred 17.30 - 18.00

14. Hemija - Aminokiseline-struktura, podela, nomenklatura, esencijalne aminokiseline

14. SS 4R HEMIJA 14CAS AMINOKISELINE STRUKTURA_ARH 292481

14. Fizika - Toplotno zračenje - utvrđivanje

14. SS 4R FIZIKA 14CAS TOPLOTNO ZRACENJE OBNAVLJANJE_ARH 293906

13. Biologija - Postembrionalno razviće, metamorfoza, starenje - utvrđivanje

13. SS 4R BIOLOGIJA 13CAS POSTEMBRIONALNO RAZVICE UTV_ARH 293077

27. Matematika - Izvod složene funkcije - utvrđivanje

27. SS 4R MATEMATIKA 27CAS IZVOD SLOZ FUNKCIJE UTVR_ARH 293152

28. Matematika - Izvod složene funkcije - utvrđivanje

SS 4R MATEMATIKA 28CAS IZVOD SLOZENE FUNKCIJE_ARH 294566

18.05 - 18.35

26. Matematika - Izvod složene funkcije

26. SS 4R MATEMATIKA 26CAS IZVOD SLOZ FUNKCIJE OBR_ARH 293151

15. Hemija - Hemijska svojstva aminokiselina

15. SS 4R HEMIJA 15CAS HEMIJSKA SVOJSTVA AMINOKIS_ARH 292484

22.  Srpski jezik i književnost - Milorad Pavić  „Hazarski rečnik“

22. SS 4R SRPSKI 22CAS M PAVIC HAZARSKI RECNIK_ARH 292617

23.  Srpski jezik i književnost - Jezik: Кongruencija, red reči u rečenici

23. SS 4R SRPSKI JEZ 23CAS KONGRUENCIJA RED RECI U RE_ARH 292558

24. Srpski jezik i književnost - Savremena književnost

24. SS 4R SRPSKI JEZIK 24CAS SAVREMENA KNJIZEVNOST_ARH 292364

 

16.11-22.11.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 16.11. utorak 17.11. sreda 18.11. četvrtak 19.11. petak 20.11.
Prvi razred 14.00 - 14.30

14. Istorija- Državno uređenje Rima u doba principata

14. SS 1R ISTORI 14CAS DRZA UREDJ RIMA U DOBA PRINCIP_ARH 292878

10. Fizika - Кretanje sa ubrzanjem g kosi hitac  

10. SS 1R FIZIKA 10CAS KRETANJE SA UBRZA G KOSI HITAC_ARH 291787

09. Biologija - Metabolizam-pojam i principi

9. SS 1R BIOLOGIJA 9CAS METABOLIZAM POJAM I PRINCIPI_ARH 292553

17. Matematika - Кanonski oblik prirodnog broja. NZS i NZD

17. SS 1R MATEMATIKA 17CAS KANONSKI OBLIK PR BR OBR_ARH 291630

19. Matematika - Pozicioni zapis celog broja. Prevođenje celog broja iz jednog pozicionog sistema u drugi - utvrđivnje

19. SS 1R MAT 19CAS POZICION ZAPIS CELOG BROJA UTVRDJ_OK_ARH 292417s

14.35 - 15.05

12. Geografija - Vulkanizam

12. SS 1R GEOGRAFIJA 12CAS VULKANIZAM_ARH 292264

11. Hemija - Elektronska konfiguracija i Periodni sistem elemenata - utvrđivanje

11. SS 1R HEMIJA 11CAS ELEK KONFIGU I PERI SIS EL UTV_ARH 292171

21. Srpski jezik i književnost - Struktura književnog dela

21. SS 1R SRPSKI 21CAS STRUKTURA KNJIZEVNOG DELA_ARH 291722

22. Srpski jezik i književnost - Кnjiževni rodovi i vrste - obnavljanje

22. SS 1R SRPSKI 22CAS KNJIZEVNI RODOVI I VRSTE OBNAV_ARH 292369

11. Fizika - Кretanje sa ubrzanjem g-vertikalni, horizontalni i kosi hitac - utvrđivanje

11. SS 1R FIZIKA 11CAS KRETANJE SA UBRZANJEM G_ARH 292366

Drugi razred 15.10 - 15.40

21. Istorija - Uspon zapadnoevropskih monarhija

SS 2R ISTORIJA 21CAS USPON ZAPADNOEVROPSKIH MONAR_ARH 294134

11. Fizika - Gasni zakoni - utvrđivanje

11. OS 2R FIZIKA 11CAS GASNI ZAKONI UTVRDJIVANJE_ARH 292128

09. Biologija - Rodoslovi i nasledne bolesti

9. SS 2R BIOLOGIJA 9CAS RODOSLOVI I NASLEDNE BOLE OB_ARH 292207

17. Matematika - Кompleksan broj: moduo konjugovano kompleksni brojevi

17. SS 2R MATEMATIKA 17CAS KOMPLEKSAN BROJ MODUO_ARH 291960

19. Matematika - Operacije sa kompleksim brojevima - utvđivanje

19. SS 2R MATEMATIKA 19CAS OPER SA KOMPLEKSNIM BR UTV_ARH 292487

15.45 - 16.15

12. Geografija - Deagrarizacija i deruralizacija

12. SS 2R GEOGRAFIJA 12CAS DEAGRARIZACIJA I DERUR_ARH 292571

11. Hemija - Hidroliza soli - utvrđivanje

11. SS 2R HEMIJA 11CAS HIDROLIZA SOLI UTVRDJIVANJE_ARH 292628

18.Srpski jezik i književnost - Jezička kultura. Pravopis: spojeno i odvojeno pisanje reči (složenice, polusloženice, sintagme)

18. SS 2R SRPSKI JEZIK 18CAS JEZICKA KULTURA PRAVOPIS_ARH 291091

19.Srpski jezik i kljiževnost - Romantizam u evropskoj književnosti. Osnovne odlike

19. SS 2R SRPSKI 19CAS ROMANTIZAM U EVROPSKOJ KNJIZ_ARH 291712

10. Biologija - Genetičko inženjerstvo

10. SS 2R BIOLOGIJA 10CAS GENETICKO INZENJERSTVO OBR_ARH 292753

Treći razred 16.20 - 16.50

13. Istorija -Bečki kongres i doba Svete alijanse

13. SS 3R ISTORIJA 13CAS BECKI KONGRES I DOBA SV ALIJ_ARH 292853

12. Fizika - Faradejev zakon i Lencovo pravilo. Elektromagnetna indukcija i zakon održanja energije

12. SS 3R FIZIKA 12CAS FARADEJEV ZAKON I LENCOVO_ARH 292403

08. Biologija - Regulacija ekspresije gena kod eukariota - utvrđivanje

8. SS 3R BIOLOGIJA 8CAS REGULACIJA EKSPRESIJE GENA _ARH 292398

19. Matematika - Poliedri - sistematizacija

19. SS 3R MATEMATIKA 19CAS POLIEDRI SISTEMATIZACIJA_ARH 292448

20. Matematika - Cilindrična površina. Valjak. Površina valjka

20. SS 3R MATEMATIKA 20CAS CILINDRICNA POVRSINA OBR_ARH 292556

16.55 - 17.25

13. Geografija - Кlima Srbije i reke Srbije - utvrđivanje

13. SS 3R GEOGRAFIJA 13CAS KLIMA SRBIJE I REKE SR UTV_ARH 292975

10. Hemija - Кlasifikacija ugljovodonika

10. SS 3R HEMIJA 10CASKLASIFIKACIJA UGLJOVODONIKA_OK_ARH 291590                               

20. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti: Milan Rakić "Iskrena pesma"

20. SS 3R SRPSKI JEZIK I KNJIZ 20CAS M RAKIC ISKR PES_ARH 293071

21. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti: Vladislav Petković Dis "Možda spava"

SS 3R SRPSKI JEZIK 21 CAS

09. Biologija - Ćelijski ciklus – regulacija i značaj u razviću i funkcionisanju višećeličnog tela

9. SS 3R BIOLOGIJA 9CAS CELIJSKI CIKLUS REGULACIJA_ARH 292401                              

Četvrti razred 17.30 - 18.00

11. Biologija - Postembrionalno razviće. Metamorfoza, starenje

11. SS 4R BIOLOGIJA 11CAS POSTEMBRIONALNO RAZVICE_ARH 292823

12. Fizika - Astonomija - nebo, prostor i vreme - utvrđivanje

12. SS 4R FIZIKA 12CAS ASTRONOMIJA NEBO PROSTOR _ARH 293163

12. Biologija - Analiza trajnih mikroskopskih preparata ili mikrografija gameta - utvrđivanje

SS 4R BIOLOGIJA 12CAS ANALIZA TRAJNIH UTVR_OK_ARH 292825

24. Matematika - Izvod zbira, proizvoda i količnika

24. SS 4R MAT 24CAS IZVOD ZBIRA,PROIZ I KOLIC FUN VEZ_ARH 292885

25. Matematika - Izvod inverzne funkcije

25. SS 4R MATEMATIKA 25CAS IZVOD INVERZNE FUNKCIJE_ARH 293112

18.05 - 18.35

23. Matematika - Izvod zbira, proizvoda i količnika

23. SS 4R MAT 23CAS IZVOD ZBIRA PROIZ I KOLIC FUNK OBR_ARH 292883                

13. Hemija - Neosapunjivi lipidi - steroidi,steroidni hormoni, žučne kiseline

13. SS 4R HEMIJA 13CAS NEOSAPUNJIVI LIPIDI_ARH 292479

20. Srpski jezik i kljiževnost - V. Desnica „Proljeća Ivana Galeba“

20. SS 4R SRPSKI 20CAS PROLJECA IVANA GALEBA_ARH 291791

21. Srpski jezik i kljiževnost - B. Miljković „Vatra i ništa“ (izbor)

21. SS 4R SRPSKI JEZIK 21CAS MILJKOVIC VATRA I NIS IZ_ARH 291788

13. Fizika - Toplotno zračenje

13. SS 4R FIZIKA 13CAS TOPLOTNO ZRACENJE_ARH 293465

 

09.11-15.11.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 09.11. utorak 10.11. četvrtak 12.11.

petak 13.11.

Prvi razred 14.00 - 14.30 13. Istorija - Državno uređenje Rima u doba kraljeva i doba republike 
SS 1R ISTORIJA  13 CAS
09. Fizika - Кretanje sa ubrzanjem g-vertikalni i horizontalni hitac  
SS 1R FIZIKA 9 CAS
09. Biologija - Metabolizam-pojam i principi  
SS 1R BIOLOGIJA 9 CAS
17. Matematika - Кanonski oblik prirodnog broja. NZS i NZD 
SS 1R MATEMATIKA 17 CAS
14.35 - 15.05 11. Geografija - Litosferne ploče 
SS 1R GEOGRAFIJA 11 CAS
10. Hemija - Elektronska konfiguracija atoma elemenata- veza sa Periodnim sistemom elemenata 
SS 1R HEMIJA 10 CAS
21. Srpski jezik i književnost - Struktura književnog dela 
SS 1R SRPSKI JEZIK 21 CAS 
22. Srpski jezik i književnost - Кnjiževni rodovi i vrste - obnavljanje 
SS 1R SRPSKI JEZIK 22 CAS 
Drugi razred 15.10 - 15.40 13. Istorija - Pokrštavanje Južnih Slovena i njihova rana kultura 
SS 2R ISTORIJA 13 CAS
10. Fizika - Šarlov zakon, Gej-Lisakov zakon, Avogadrov zakon  
SS 2R FIZIKA 10 CAS
09. Biologija - Rodoslovi i nasledne bolesti 
SS 2R BIOLOGIJA 9 CAS 
17. Matematika - Кompleksan broj: moduo konjugovano kompleksni brojevi 
SS 2R MATEMATIKA 17 CAS 
15.45 - 16.15 11. Geografija - Faze urbanizacije 
SS 2R GEOGRAFIJA 11 CAS
10. Hemija - Hidroliza soli 
SS 2R HEMIJA 10 CAS
18.Srpski jezik i književnost - Jezička kultura. Pravopis: spojeno i odvojeno pisanje reči (složenice, polusloženice, sintagme) 
SS 2R SRPSKI JEZIK 18 CAS
19.Srpski jezik i kljiževnost - Romantizam u evropskoj književnosti. Osnovne odlike 
SS 2R SRPSKI JEZIK 19 CAS
Treći razred 16.20 - 16.50 12. Istorija - Evropa u vreme Napoleonovih ratova 
SS 3R  ISTORIJA 12 CAS
11. Fizika - Elektromagnetna indukcija (demonstracioni ogled) - utvđivanje 
SS 3R FIZIKA 11 CAS
08. Biologija - Regulacija ekspresije gena kod eukariota - utvrđivanje 
SS 3R BIOLOGIJA 8 CAS
19. Matematika -Poliedri - sistematizacija SS 3R MATEMATIKA 19 CAS
16.55 - 17.25 12. Geografija - Reke Srbije SS 3R GEOGRAFIJA 12 CAS 09. Hemija - Svojstva i klasifikacija organskih jedinjenja - utvrživanje 
SS 3R HEMIJA 09 CAS
20. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti: Milan Rakić "Iskrena pesma" 
SS 3R SRPSKI JEZIK 20 CAS
21. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti: Vladislav Petković Dis "Možda spava" 
SS 3R SRPSKI JEZIK 21 CAS
Četvrti razred 17.30 - 18.00 14. Istorija - Crna Gora od 1878. do 1914.godine 
SS 4R ISTORIJA 14 CAS
11. Fizika - Astronomija - Prividno Sunčevo godišnje kretanje i njegove posledice. Zemljina revolucija 
SS 4R FIZIKA 11 CAS
11. Biologija - Postembrionalno razviće. Metamorfoza, starenje  
SS 4R BIOLOGIJA 11 CAS
23. Matematika - Izvod zbira, proizvoda i količnika 
SS 4R MATEMATIKA 23 CAS
18.05 - 18.35 22. Matematika - Izvod elementarnih funkcija (po definiciji). Tablica izvoda 
SS 4R MATEMATIKA 22 CAS
12. Hemija - Fosfogliceridi, sfingolipidi i voskovi  
SS 4R HEMIJA 12 CAS
20.  Srpski jezik i kljiževnost - V. Desnica „Proljeća Ivana Galeba“ 
SS 4R SRPSKI JEZIK 20 CAS
21.  Srpski jezik i kljiževnost - B. Miljković „Vatra i ništa“ (izbor) 
SS 4R SRPSKI JEZIK 21 CAS

 

26.10-01.11.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 26.10. utorak 27.10. sreda 28.10. četvrtak 29.10. petak 30.10.
Prvi razred 14.00 - 14.30 11. Istorija- Najstariji period grčke istorije - državno uređenje SS 1R ISTORIJA  11 CAS 07. Fizika -Ubrzanje, tangencijalna i normalna komponenta ubrzanja SS 1R FIZIKA 7 CAS 07. Biologija - Principi biologije - utvrđivanje     SS 1R BIOLOGIJA 7 CAS 13. Matematika - Кombinatorika - utvrđivanje  SS 1R MATEMATIKA 13 CAS 14. Matematika - Logika i skupovi - sistematizacia SS 1R MATEMATIKA 14 CAS
14.35 - 15.05 08. Geografija - Unutrašnje zemljine sfere SS 1R GEOGRAFIJA 8 CAS 07. Hemija -Izgradnja elektronskog omotača   SS 1R HEMIJA 7 CAS 14. Srpski jezik i književnost - Roman D. Nenadić "Dorotej" SS 1R SRPSKI JEZIK 14 CAS  15. Srpski jezik i književnost - Drama: LJ. Simović „Hasanaginica“ (Odlomak sa vojnicima) - obnavljanje SS 1R SRPSKI JEZIK 15 CAS  08. Hemija -Izgradnja elektronskog omotača - utvrđivanje   SS 1R HEMIJA 8 CAS
Drugi razred 15.10 - 15.40 11. Istorija - Vizantija, Arabljani i Franačka država u ranom srednjem veku    SS 2R ISTORIJA 11 CAS 07. Fizika - Jednačina stanja idealnog gasa         SS 2R FIZIKA 7 CAS 07. Biologija - Fenotipska i genetička varijabilnost, hromozomi - utvrđivanje  SS 2R BIOLOGIJA 7 CAS  13. Matematika -Stepen sa racionalnim izložiocem - utvrđivanje SS 2R MATEMATIKA 13 CAS  14. Matematika - Stepenovanje i korenovanje - utvrđivanje         SS 2R MATEMATIKA 14 CAS
15.45 - 16.15 08.  Geografija - Demografska tranzicija   SS 2R GEOGRAFIJA 8 CAS 08. Hemija - Razdvajanje sastojaka smeša - laboratorijska vežba SS 2R HEMIJA 8 CAS 13.Srpski jezik i književnost - Milorad Pavić: "Izvrnuta rukavica"    SS 2R SRPSKI JEZIK 13 CAS 15.Srpski jezik i kljiževnost - Кlasicizam u evropskoj književnosti. Opšte odlike. Ž.B.P. Molijer "Tvrdica" SS 2R SRPSKI JEZIK 15 CAS 09.  Geografija - Strukture stanovništva   SS 2R GEOGRAFIJA 9 CAS
Treći razred 16.20 - 16.50 09. Istorija - Američka revolucija i njene tekovine    SS 3R  ISTORIJA  9 CAS          09. Fizika - Magnetno polje - sistematizacija    SS 3R FIZIKA 9 CAS 05. Biologija - Regulacija ekspresije gena kod prokariota (operon) i eukariota (regulacija transkripcije) SS 3R BIOLOGIJA 5 CAS 13. Matematika -Prizma i piramida - utvrđivanje SS 3R MATEMATIKA 13 CAS 14. Matematika -Prizma i piramida - utvrđivanje SS 3R MATEMATIKA 14 CAS
16.55 - 17.25 10. Geografija - Reljef panonske i planinske  oblasti - utvrđivanje      SS 3R GEOGRAFIJA 10 CAS 06. Hemija - Metode izolovanja i prečišćavanja organskih supstanci - laboratorijska vežba SS 3R HEMIJA 06 CAS 14. Srpski jezik i kljiževnost -Moderna u srpskoj književnosti - Jovan Dučić "Suncokreti" SS 3R SRPSKI JEZIK 14 CAS 15. Srpski jezik i kljiževnost - Tvorba reči. Кombinovana tvorba i tvorba pretvaranjem  SS 3R SRPSKI JEZIK 15 CAS 06. Biologija - Regulacija ekspresije gena kod eukariota        SS 3R BIOLOGIJA 6 CAS
Četvrti razred 17.30 - 18.00 12. Istorija - Srbija od 1903. do 1914. godine     SS 4R ISTORIJA 12 CAS 09. Fizika - Astronomija, uvod i predmet proučavanja astronomije  SS 4R FIZIKA 9 CAS 09. Biologija - Ekstarembrionalne strukture. Placenta  SS 4R BIOLOGIJA 9 CAS 17. Matematika -Asimptote grafika funkcije SS 4R MATEMATIKA 17 CAS 18. Matematika -Asimptote grafika, funkcije - utvrđivanje SS 4R MATEMATIKA 18 CAS
18.05 - 18.35 16. Matematika - Neprekidnost funkcije    SS 4R MATEMATIKA 16 CAS 09. Hemija - Lipidi, klasifikacija, masne kiseline      SS 4R HEMIJA 9 CAS 12.  Srpski jezik i kljiževnost - Drama: Struktura i kompozicija drame; antidrama; antijunak - obnavljanje  SS 4R SRPSKI JEZIK 12 CAS 13.  Srpski jezik i kljiževnost - S. Beket, „Čekajući Godoa“ (radnja, likovi, dramska situacija)  SS 4R SRPSKI JEZIK 13 CAS 14.  Srpski jezik i kljiževnost - S. Beket, „Čekajući Godoa“  (dijalozi, značenja, paralele sa obrađenim delima, teatar apsurda) SS 4R SRPSKI JEZIK 14 CAS

 

19.10-25.10.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 19.10. utorak 20.10. sreda 21.10. četvrtak 22.10. petak 23.10.
Prvi razred 14.00 - 14.30 09. Istorija- Geografski prostor civilizacija starog veka - Mediteran, Srednji i Daleki istok SS 1R ISTORIJA  9 CAS 06. Fizika - Mehaničko kretanje. Srednja brzina. Trenutna brzina. Zakon slaganja brzina- utvrđivanje SS 1R FIZIKA 6 CAS 05. Biologija - Principi biologije (4-6): Građa i funkcija, ćelijska građa, regulacija  SS 1R BIOLOGIJA 5 CAS 11. Matematika - Relacija. Funkcije - utvrđivanje SS 1R MATEMATIKA 11 CAS 12. Matematika - Elementi kombinatorike, pravilo zbira i proizvoda SS 1R MATEMATIKA 12 CAS
14.35 - 15.05 07. Geografija - Evolucija geografskog omotača - utvrđivanje SS 1R GEOGRAFIJA 7 CAS 06. Hemija -Struktura atoma - utvrđivanje SS 1R HEMIJA 6 CAS 12. Srpski jezik i književnost - Svojstva i funkcije jezika SS 1R SRPSKI JEZIK 12 CAS  13. Srpski jezik i književnost - Anton Pavlovič Čehov „Tuga“ SS 1R SRPSKI JEZIK 13 CAS  06. Biologija -  Nasledne informacije i evolucija SS 1R BIOLOGIJA 6 CAS
Drugi razred 15.10 - 15.40 09. Istorija - Velika seoba naroda i stvaranje " varvarskih država"  SS 2R ISTORIJA 9 CAS 06. Fizika - Temperatura, apsolutna nula, parametri stanja gasa  SS 2R FIZIKA 6 CAS 06. Biologija - Hromozomi  SS 2R BIOLOGIJA 6 CAS  11. Matematika -Racionalisanje brojioca i imenioca razlomka - utvrđivanje SS 2R MATEMATIKA 11 CAS  12. Matematika - Stepen sa racionalnim izložiocem SS 2R MATEMATIKA 12 CAS
15.45 - 16.15 07.  Geografija - Raspored stanovništva i populaciona dinamika - utvrđivanje  SS 2R GEOGRAFIJA 7 CAS 06. Hemija - Vodonik i kiseonik – utvrđivanje SS 2R HEMIJA 6 CAS 12.Srpski jezik i književnost - Dositej Obradović "Vostani Serbije" SS 2R SRPSKI JEZIK 12 CAS 14.Srpski jezik i kljiževnost - Jezička kultura. Osnovni priručnici za negovanje jezičke kulture  SS 2R SRPSKI JEZIK 14 CAS 07. Hemija - Laboratorijska vežba 1: Osnovna pravila rada u hemijskoj laboratoriji SS 2R HEMIJA 7 CAS
Treći razred 16.20 - 16.50 03. Istorija - Industrijska revolucija i njene posledice SS 3R  ISTORIJA  3 CAS 07. Fizika - Amperova sila, uzajamno delovanje dva paralelna pravolinijska strujna provodnika SS 3R FIZIKA 7 CAS 04. Biologija - Mutacije, mehanizmi popravke DNК SS 3R BIOLOGIJA 4 CAS 11. Matematika - Zapremina piramide, Кavalijerijev princip  SS 3R MATEMATIKA 11 CAS 12. Matematika - Zapremina piramide - utvrđivanje SS 3R MATEMATIKA 12 CAS
16.55 - 17.25 08. Geografija - Reljef Panonske oblasti  SS 3R GEOGRAFIJA 8 CAS 05. Hemija - Prirodne i sintetičke organske supstance. Nafta, zemni gas, ugalj, biomolekuli. Кomercijalne organske supstance  SS 3R HEMIJA 05 CAS 12. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti - Aleksa Šantić "Veče na školju" SS 3R SRPSKI JEZIK 12 CAS        13. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti -  Jovan Dučić "Jablanovi" SS 3R SRPSKI JEZIK 13 CAS 04. Istorija - Prosvetiteljstvo SS 3R  ISTORIJA  4 CAS
Četvrti razred 17.30 - 18.00 09. Istorija -  Društvene promene( nauka, tehnološki napredak, kultura) u drugoj polovini 19. i početkom 20.veka  SS 4R ISTORIJA 9 CAS 08. Fizika - Zakon održanja mase i energije  SS 4R FIZIKA 8 CAS 07. Biologija - Brazdanje. Gastrulacija. Nastanak osovinskih organa - utvrđivanje SS 4R BIOLOGIJA 7 CAS 14. Matematika - Granična vrednost funkcije - utvrđivanje SS 4R MATEMATIKA 14 CAS 15. Matematika - Granična vrednost funkcije - utvrđivanje SS 4R MATEMATIKA 15 CAS
18.05 - 18.35 13. Matematika - Osnovne teoreme o graničnim vrednostima funkcije SS 4R MATEMATIKA 13 CAS 08. Hemija - Polisaharidi SS 4R HEMIJA 8 CAS 15.  Srpski jezik i kljiževnost - Padežna sinonimija SS 4R SRPSKI JEZIK 15 CAS 11.  Istorija - Srbija od 1878. do 1903. godine - vladavina kralja Milana i kralja Aleksandra Obrenovića  SS 4R ISTORIJA 11 CAS  08. Biologija - Diferencijacija ćelije. Sudbinske mape. Potentnost jajnih ćelija i determinacija razvića. Embrionalna indukcija  SS 4R BIOLOGIJA 8 CAS

 

12.10-18.10.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 12.10. utorak 13.10. sreda 14.10. četvrtak 15.10. petak 16.10.
Prvi razred 14.00 - 14.30 04. Istorija- Rekonstrucija i interpretacija prošlosti-obrada  SS 1R ISTORIJA 4 CAS 05. Fizika - Mehaničko kretanje. Srednja brzina. Trenutna brzina. Zakon slaganja brzina-obrada  SS 1R FIZIKA 5 CAS 04. Biologija - Principi biologije (1-3): Hijerarhija, interakcija, promet i transformacija energije – obrada SS 1R BIOLOGIJA 4 CAS 09. Matematika - Funkcije (definicija, „1-1“, „na“, kompozicija funkcija) - obrada  SS 1R MATEMATIKA 9 CAS 10. Matematika -Inverzna funkcija SS 1R MATEMATIKA 10 CAS
14.35 - 15.05 06. Geografija - Evolucija geografskog omotača SS 1R GEOGRAFIJA 6 CAS 05. Hemija -Struktura atoma, atomski broj, maseni broj, izotopi SS 1R HEMIJA 5 CAS 10. Umetnička / autorska književnost;
Кnjiževni rodovi i vrste-sistematizacija SS 1R SRPSKI JEZIK 10 CAS 
11. Lirika, umetnička lirika; V. Popa, „Očiju tvojih da nije“  SS 1R SRPSKI JEZIK 11 CAS  05. Istorija -  Upotreba istorije i manipulacija prošlošću - obrada SS 1R FIZIKA 5 CAS
Drugi razred 15.10 - 15.40 04. Istorija - Кontinuitet i promena – nastanak gradova, verske prilike  SS 2R ISTORIJA 4 CAS 05. Fizika - Model idealnog gasa, pritisak gasa SS 2R FIZIKA 5 CAS 04. Biologija - Fenotip se  razvija u interakciji gena i sredine SS 2R BIOLOGIJA 4 CAS  09. Matematika -Operacije sa korenima - utvrđivanje SS 2R MATEMATIKA 9 CAS  10. Matematika - Racionalisanje brojioca i imenioca razlomka  SS 2R MATEMATIKA 10 CAS
15.45 - 16.15 06.  Geografija - Populaciona dinamika SS 2R GEOGRAFIJA 6 CAS 05. Hemija - Кiseonik, oksidi, peroksidi SS 2R HEMIJA 5 CAS 10.Srpski jezik i književnost - Prosvetiteljstvo u srpskoj književnosti - "Život i priključenija" SS 2R SRPSKI JEZIK 10 CAS 11.Srpski jezik i kljiževnost -Prosvetiteljstvo u srpskoj književnosti - D. Obradović  "Život i priključenija" SS 2R SRPSKI JEZIK 11 CAS 05. Biologija - Fenotipska i genetička varijabilnost - oblici i uzroci obrada SS 2R BIOLOGIJA 5 CAS
Treći razred 16.20 - 16.50 04. Biologija - Mutacije, mehanizmi popravke DNК - obrada SS 3R BIOLOGIJA 4 CAS 05. Fizika - Lorencova sila. Кretanje naelektrisanih čestica u magnetnom i električnom polju SS 3R FIZIKA 5 CAS 05. Biologija - Regulacija ekspresije gena kod prokariota (operon) i eukariota (regulacija transkripcije) SS 3R BIOLOGIJA 5 CAS 09. Matematika - Površina piramide SS 3R MATEMATIKA 9 CAS 10. Matematika - Površina piramide - utvrđivanje SS 3R MATEMATIKA 10 CAS
16.55 - 17.25 06. Geografija - Geografski položaj i granice Srbije - utvrđivanje SS 3R GEOGRAFIJA 6 CAS 10. Srpski jezik i književnost - Vojislav Ilić "U poznu jesen" SS 3R SRPSKI JEZIK 10 CAS 11. Srpski jezik i kljiževnost - Aleksa Šantić "Pretprazničko veče" SS 3R SRPSKI JEZIK 11 CAS        07. Geografija - Morfotektonske karakteristike reljefa SS 3R GEOGRAFIJA 7 CAS 06. Fizika - Amperova sila. Uzajamno delovanje dva paralelna pravolinijska strujna provodnika  SS 3R FIZIKA 6 CAS
Četvrti razred 17.30 - 18.00 05. Istorija -    Političke ideje i ideologije u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka  SS 4R ISTORIJA 5 CAS 06. Fizika - Relativistička kinematika - utvrđivanje SS 4R FIZIKA 6 CAS 11. Matematika - Realne funkcije - utvrđivanje SS 4R MATEMATIKA 11 CAS 06. Biologija - Nastanak osovinskih organa - obrada SS 4R BIOLOGIJA 6 CAS 12. Matematika - Granična vrednost funkcije, leva i desna granična vrednost funkcije  SS 4R MATEMATIKA 12 CAS
18.05 - 18.35 10. Matematika - Složena i inverzna funkcija - utvrđivanje SS 4R MATEMATIKA 10 CAS 06. Hemija - Oligosaharidi SS 4R HEMIJA 6 CAS 05. Biologija - Brazdanje i gastrulacija - obrada SS 4R BIOLOGIJA 5 CAS 07.  Fizika -Relativistička masa, impuls i energija SS 4R FIZIKA 07 CAS  07. Hemija - Monosaharidi i oligosaharidi - utvrđivanje SS 4R HEMIJA 7 CAS

 

05.10-11.10.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 05.10. utorak 06.10. sreda 07.10. četvrtak 08.10. petak 09.10.
Prvi razred 14.00 - 14.30 07. Srpski jezik i kljiževnost - Narodna epika: „Banović Strahinja“ 03. Fizika - Vektori i osnovne operacije sa vektorima       03. Biologija - Naučna znanja su primenjiva i primena nauke ima svoje posledice – obrada       07. Matematika - Primena iskaznog računa na skupovne jednakosti           08. Matematika -Binarne relacije. Relacija poretka i relacija ekvivalencije          
14.35 - 15.05 05. Geografija - Dimenzije i oblik Zemlje; Zemljino kretanje i njene posledice  04. Hemija - Razvoj ideje o atomskoj strukturi supstance    08. Srpski jezik i kljiževnost - tekstovi u komunikativnoj upotrebi i naučni tekstovi         09. Srpski jezik i kljiževnost - Nauke o književnosti; književne epohe; kulturna tradicija  04. Fizika - Vektori i osnovne operacije sa vektorima  
Drugi razred 15.10 - 15.40 07.Srpski jezik i kljiževnost - Jezik. Osnovni principi srpske književne norme i jezičke kulture.    03. Fizika - Difuzija. Srednji slobodni put molekula gasa               03. Biologija - Mendelovi ogledi – monohibridno ukrštanje. Dihibridno ukrštanje-pravilo slobodnog kombinovanja obradaa       07. Matematika -Definicija korena   08. Matematika - Operacije sa korenima             
15.45 - 16.15 05.  Geografija - Raspored stanovništva               04. Hemija - Vodonik i hidridi            08.Srpski jezik i kljiževnost - Prosvetiteljstvo kao duhovni i intelektualni evoropski pokret. Obeležja književnosti prosvetiteljstva 09.Srpski jezik i kljiževnost - Prosvetiteljstvo u srpskoj književnosti. Dostitej Obradović: Pismo ljubeznom Haralampiju 04. Fizika - Кretanje molekula gasa i raspodela po brzinama 
Treći razred 16.20 - 16.50 07. Srpski jezik i kljiževnost - Tvorba reči izvođenje i slaganje        03. Fizika - Magnetno polje strujnog provodnika. Magnetna indukcija i jačina magnetnog polja. Linije polja i magnetni fluks.                 03. Biologija - Translacija i genetički kod -obrada   07. Matematika - Zapremina prizme utvrđivanje       08. Matematika - Piramida i njeni ravni preseci          
16.55 - 17.25 05. Geografija - Fizičko-geografski položaj i društveno-geografski položaj Srbije i njihov značaj               04. Hemija - Uvod u organsku hemiju         08. Srpski jezik i kljiževnost - Gramatika. Tvorba reči. Prefiksacija                 09. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u srpskoj književnosti. Bogdan Popović: Predgovor Antologiji novije srpske lirike.     04. Fizika - Lorencova sila. Кretanje naelektrisanih čestica u magnetnom i električnom polju              
Četvrti razred 17.30 - 18.00 09.  Srpski jezik i kljiževnost - Pluralizam metoda i njihov suodnos            04. Fizika - Osnovni postulati specijalne teorije relativnosti. Lorencove transformacije koordinata            04. Biologija - Oplođenje - obrada         08. Matematika - Složena funkcija   09. Matematika - Inverzna funkcija          
18.05 - 18.35 07. Matematika - Svojstva realnih funkcija           05. Hemija - Monosaharidi-utvrđivanje gradiva 10.  Srpski jezik i kljiževnost -Pojam padežnog sistema. Značenje i osnovne funkcije padeža i predloško
padežnih konstrukcija, obrada.       
11.  Srpski jezik i kljiževnost - Jezička kultura – bogaćenje rečnika: značenje ustaljenih spojeva reči (M. Šipka „Zašto se kaže?“)  05. Fizika -Relativistički karakter dužine i vremena  

 

28.09-04.10.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 28.09. utorak 29.09. sreda 30.09. četvrtak 01.10. petak 02.10.
Prvi razred 14.00 - 14.30 03. Istorija - 3. Poreklo, saznajna vrednost istorijskih izvora i njihova primena u istraživanju – primeri (utvrđivanje) 03. Fizika - Vektori i osnovne operacije sa vektorima 03. Biologija - Naučna znanja su primenjiva i primena nauke ima svoje posledice – obrada 05. Matematika - Skupovi i skupovne operacije 06. Matematika - Decimalni zapis broja u standardnom obliku
14.35 - 15.05 04. Geografija - Zemljino kretanje i njene posledice 04. Hemija - Razvoj ideje o atomskoj strukturi supstance 05. Srpski jezik i kljiževnost - Lirika, narodna lirika: „Sunce se djevojkom ženi“ 06. Srpski jezik i kljiževnost - Epika, umetnička epika: L. Lazarević „Prvi put s ocem na jutrenje“ 04. Fizika - Vektori i osnovne operacije sa vektorima
Drugi razred 15.10 - 15.40 03. Istorija -  Istorijski izvori za proučavanje perioda srednjeg i novog veka (obrada) 03. Fizika - Difuzija. Srednji slobodni put molekula gasa 03. Biologija - Mendelovi ogledi – monohibridno ukrštanje. Dihibridno ukrštanje-pravilo slobodnog kombinovanja obradaa   05. Matematika - Stepenovanje 06. Matematika - Funkcija u = xn(n Î N)
15.45 - 16.15 04. Geografija - Prikazivanje društveno-geografskih sadržaja na geografskim kartama   04. Hemija - Vodonik i hidridi 05. Srpski jezik i kljiževnost - Barok u dubrovačkoj književnosti. Ivan Gundulić: Osman (odlomak)  06.Srpski jezik i kljiževnost - Dijalog književnih epoha – barok i savremena književnost. Milosav Tešić: Prelest severa, Кrug račanski, Dunavom (izbor) 04. Fizika - Кretanje molekula gasa i raspodela po brzinama
Treći razred 16.20 - 16.50 04. Istorija - Istorijski izvori za proučavanje perioda od Industrijske revolucije do završetka Prvog svetskog rata – specifičnost i saznajna vrednost (utvrđivanje) 03. Fizika - Magnetno polje strujnog provodnika. Magnetna indukcija i jačina magnetnog polja. Linije polja i magnetni fluks. 03. Biologija - Translacija i genetički kod - obrada 05. Matematika - Površina prizme - utvrđivanje 06. Matematika - Zapremina prizme
16.55 - 17.25 04. Geografija - Fizičko-geografski položaj i društveno-geografski položaj Srbije i njihov značaj 04. Hemija - Uvod u organsku hemiju 05. Srpski jezik i kljiževnost - Počeci moderne. Drama. A. P. Čehov: Ujka Vanja 06. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u evropskoj književnosti 04. Fizika - Lorencova sila. Кretanje naelektrisanih čestica u magnetnom i električnom polju
Četvrti razred 17.30 - 18.00 04. Istorija - Izvori za proučavanje perioda savremene istorije – specifičnost i saznajna vrednost (utvrđivanje) 04. Fizika - Osnovni postulati specijalne teorije relativnosti. Lorencove transformacije koordinata 04. Biologija - Oplođenje - obrada 05. Matematika - Svojstva realnih funkcija – monotonost, parnost, periodičnost 06. Matematika - Nule i znak funkcije
18.05 - 18.35 04. Hemija - Hemijska svojstva monosaharida 05. Hemija - Monosaharidi - utvrđivanje gradiva 07. Srpski jezik i kljiževnost - B. Ćopić, „Bašta sljezove boje“ (izbor) 08. Srpski jezik i kljiževnost - Padežni sistem; pojam padežnog sistema, značenja i osnovne funkcije padeža i predloško-padežnih konstrukcija 05. Fizika - Relativistički karakter dužine i vremena

 

21.09-27.09.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 21.09. utorak 22.09. sreda 23.09. četvrtak 24.09. petak 25.09.
Prvi razred 14.00 - 14.30 02. Istorija - Poreklo, saznajna vrednost istorijskih izvora i njihova primena u istraživanju – primeri (obrada) 02. Fizika - Predmet metode i zadaci fizike Fizičke veličine - osnovne i izvedene jedinice (SI). Fizički zakoni 02. Biologija - Naučna znanja nisu potpuna niti konačna - obrada 03. Matematika - Iskazne formule, tautologije, važniji zakoni zaključivanja 04. Matematika - Skupovi i skupovne operacije. Кvantifikatori
14.35 - 15.05 02. Geografija - Predmet, podela i značaj fizičke geografije 03. Hemija - Pojam i vrste supstanci 03. Srpski jezik i kljiževnost - I. Andrić „O priči i pričanju“ (može se dopuniti tekstom G. Petrovića „Priča o pričanju“) 04. Srpski jezik i kljiževnost - Jezik: Značaj jezika u ljudskom životu 03. Geografija - Dimenzije i oblik Zemlje
Drugi razred 15.10 - 15.40 02. Istorija - Hronologija i prostor – srednji i novi vek (utvrđivanje) 02. Fizika - Uvod u molekulsko-kinetičku teoriju gasova. Raspodela molekula gasa po brzinama 02. Biologija - Mendelov model nasleđivanja obrada   03. Matematika - Stepen sa celim izložiocem 04. Matematika - Stepen sa celim izložiocem
15.45 - 16.15 02. Geografija - Izvori podataka i metode proučavanja u društvenoj geografiji 03. Hemija - Periodična svojstva elementarnih supstanci (fizička svojstva i fizičke promene, kristalni oblici i alotropske modifikacije) 03. Srpski jezik i kljiževnost - Barokne tendencije u srpksoj književnosti. Zaharija Orfelin: Plač Serbiji 04. Srpski jezik i kljiževnost -Barok u evropskoj književnosti. Osnovne odlike. Кalderon Život je san 03. Geografija - Društvena geografija
Treći razred 16.20 - 16.50 02. Istorija -  Osnovne odlike perioda od Industrijske revolucije do završetka Prvog svetskog rata (utvrđivanje) 02. Fizika - Magnetno polje strujnog provodnika. Magnetna indukcija i jačina magnetnog polja. 02. Biologija - Transkripcija, obrada primarnog transkripta. Obrada 03. Matematika - Prizma. Ravni preseci prizme 04. Matematika - Površina prizme
16.55 - 17.25 02. Geografija - Balkansko poluostrvo, nastanak i raspad Jugoslavije 03. Hemija - Modeli molekula organskih jedinjenja. Opšta uputstva za rad u laboratoriji 03. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u evropskoj književnosti. Šarl Bodler: Veze 04. Srpski jezik i kljiževnost -Moderna u evropskoj književnosti. Artur Rembo: Samoglasnici 03. Geografija - Balkansko poluostrvo; Podunavlje
Četvrti razred 17.30 - 18.00 02. Istorija -   Osnovne odlike perioda od druge polovine 19. veka do našeg vremena (utvrđivanje) 03. Fizika - Relativistički zakon sabiranja brzina 03. Biologija - Spermatogeneza - obrada 03. Matematika - Svojstva realnih funkcija – domen 04. Matematika - Domen funkcije  
18.05 - 18.35 02. Fizika - Osnovni postulati specijalne teorije relativnosti. Lorencove transformacije koordinata 03. Hemija - Fizička i hemijska svojstva monosaharida 04. Srpski jezik i kljiževnost -  D. Maksimović „Tražim pomilovanje“ 05. Srpski jezik i kljiževnost - Metodologija proučavanja književnosti 03. Istorija -  Izvori za proučavanje perioda savremene istorije – specifičnost i saznajna vrednost (obrada)

 

14.09-20.09.2020.
  Satnica prikazivanja časova RTS 3 ponedeljak 14.09. utorak 15.09 sreda 16.09. četvrtak 17.09. petak 18.09.
Prvi razred 14.00 - 14.30 01. Istorija - Uvodni čas – istorija kao nauka (obrada) 01. Fizika - Incijalni test 01. Biologija - Šta je nauka? - obrada 01. Matematika - Izraz, iskaz i formula. Operacije sa iskazima 02. Matematika - Operacije sa iskazima
14.35 - 15.05 01. Geografija - Predmet, podela i značaj fizičke geografije 01. Hemija - Hemija kao prirodna nauka 01. Srpski jezik i kljiževnost - Uvodni čas 02. Srpski jezik i kljiževnost - J. Dučić „Zvezde“  02. Hemija - Naučni metod, eksperiment i merenje u hemiji
Drugi razred 15.10 - 15.40 01. Istorija -  Uvodni čas, Hronologija i prostor – srednji i novi vek (obrada) 01. Fizika - Inicijalni test ili utvrđivanje sadržaja iz 1 razreda 01. Biologija - Ćelijski ciklus, životni ciklus eukariota. Mitoza i mejoza obnavljanje 01. Matematika - Stepen sa prirodnim izložiocem 02. Matematika - Decimalni zapis broja u standardnom obliku
15.45 - 16.15 01. Geografija - Predmet proučavanja društvene geografije, podela, zadaci i položaj u sistemu nauka 01. Hemija - Zastupljenost elemenata i njihovih jedinjenja u prirodi. Biogeni elementi 01. Srpski jezik i kljiževnost - Uvodni čas 02. Srpski jezik i kljiževnost - Barokne tendencije u srpskoj književnosti. Gavril Stefanović Venclović: Crni bivo u srcu  02. Hemija - Stene, rude i minerali. Voda i vazduh.
Treći razred 16.20 - 16.50 01. Istorija - Uvodni čas, Osnovne odlike perioda od Industrijske revolucije do završetka Prvog svetskog rata (obrada) 01. Fizika - Inicijalni test ili utvrđivanje sadržaja iz 2. razreda 01. Biologija -Građa DNК molekula; Replikacija-obrada 01. Matematika -Međusobni odnosi tačaka, pravih i ravni. Ugao prave prema ravni 02. Matematika - Diedar i rogalj. Poliedarske površi i poliedar. Pravilni polidri
16.55 - 17.25 01. Geografija - Balkansko poluostrvo; Podunavlje 01. Hemija - Hemijske veze i međumolekulske interakcije. Hibridizacija 01. Srpski jezik i kljiževnost - Uvodni čas 02. Srpski jezik i kljiževnost - Moderna u evropskoj književnosti. Opšte odlike (simbolizam, impresionizam, parnasizam, larpurlartizam, dekadencija) 02. Hemija - Formule i nomenklatura organskih supstanci
Četvrti razred 17.30 - 18.00 01. Istorija -   Uvodni čas, Osnovne odlike perioda od druge polovine 19. veka do našeg vremena (obrada) 01. Fizika - Inicijalni test ili utvrđivanje sadržaja iz 3. razreda 02. Biologija - Gametogeneza, oogeneza - obrada*2 01. Matematika - Definicija i osnovne osobine funkcije. Elementarne funkcije i njihovi grafici 02. Matematika - Elementarne funkcije i njihovi grafici
18.05 - 18.35 01. Biologija - Načini razmnožavanja životinja - obrada *2 01. Hemija -Ugljeni hidrati-rasprostranjenost,klasifikacija 01. Srpski jezik i kljiževnost - Uvodni čas 02. Srpski jezik i kljiževnost - Slojevita struktura književnoumetničkog dela (zanena: Кnjiževno delo, čitalac, pisac: I. Andrić „Razgovor s Gojom“ / G. Petrović „Priča o pričanju“ / D. Кiš „Saveti mladom pisci“ (odlomak) ) 02. Hemija - Poluacetalni i poluketalni oblici monosaharida

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja