Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | Republika Srbija

Ћир

Alati i uputstva

Nastavu za onovce i srednjoškolce možete pratiti na kanalu RTS3 i na interntet platformi RTS Planeta

Preuzmite video

Kako da pristupite interntet platformi RTS Planeta
 

Preuzmite video

„Moja učionica TeslaEDU”

Kompanija Comtrade je, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i eUpravu i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obezbedila sistem za učenje na daljinu koji je lokalizovan na srpski jezik, prilagođen efikasnom obrazovnom sistemu i smešten na resursima u okviru državnog data centra. Platforma je obezbeđena za sve učenike i nastavnike u osnovnim i srednjim školama i pristupa joj se na internet adresi https://www.mojaucionica.gov.rs/.

„Moja učionica TeslaEDU“ je portal i mobilna aplikacija za m-Learning platformu. U pitanju je objedinjen paket funkcionalnih modula, zasnovan na Moodle LMS, koji su pažljivo odabrani i integrisani u cilju optimalnog upravljanja celokupnim iskustvom učenja, u svakoj od faza procesa formalnog obrazovanja. Platforma obuhvata oblasti pisanja kurseva, upisa i prisustva na kursu, predavanja kurseva, onlajn ocenjivanja, praćenja napretka, evaluacije kurseva i izveštavanja.

„Moja učionica TeslaEDU“ omogućava da joj učenici pristupe sa sopstvenih računara, tablet-računara, ili čak sa svojih pametnih telefona - kako u učionici tako i kod kuće. Sa svojih računara učenici mogu proučavati materijale, polagati kvizove, ostvariti saradnju kroz diskusije na onlajn predavanjima, primati i predavati zadatke, kao i koristiti kalendarske podsetnike vezane za gradivo.

Platformi se pristupa putem korisničkih naloga koji su obezbeđeni od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ukoliko učenik ima problem sa pristupom platformi, potrebno je da se roditelj obrati razrednom starešini i proveri da li je dostavljena ispravna lozinka. Ukoliko nastavnik ima problem sa pristupom obezbeđena je podrška na portalu https://www.mojaucionica.gov.rs/.

U okviru portala za nastavnike i učenike su već pripremljeni ilustrativni kursevi, kao i detaljne smernice sa video materijalima za obuku u upotrebi platforme za nastavu. Uz korišćenje modernih tehnologija, učenici su u mogućnosti da na intuitivan i zabavan način ostvare očekivane ishode učenja.

Comtrade tim se zahvaljuje na poverenju svim učesnicima u ovoj inicijativi, i želi đacima i njihovim nastavnicima uspeh u radu i brz napredak.

Kratko uputstvo - nastavnici
Kratko uputstvo za veb i mobilnu aplikaciju – učenici

Uputstvo za korišćenje – nastavnici
Uputstvo za korišćenje – učenici

Kratki video vodiči

1. Nastavnici i učenici: Pristup web aplikaciji

2. Nastavnici i učenici: Pristup mobilnoj aplikaciji

3. Učenici: Pohađanje kursa na veb-u

4. Učenici: Pohađanje kursa sa mobilne aplikacije

5. Učenici: Pregled i izvršenje zadataka na veb-u

6. Učenici: Pregled i izvršenje zadataka sa mobilne aplikacije

7. Učenici: Polaganje testa na veb-u

8. Učenici: Polaganje testa sa mobilne aplikacije

9. Učenici: Komunikacija na veb-u

10. Učenici: Komunikacija na mobilnoj aplikaciji

11. Nastavnici: Kreiranje kurseva

12. Nastavnici: Dodeljivanje odeljenskih grupa na kurs

13. Nastavnici: Kreiranje zadataka

14. Nastavnici: Ocenjivanje zadataka

15. Nastavnici: Kreiranje testova

16. Nastavnici: Komunikacija

17. Nastavnici: Kreiranje testova

 

Majkrosoft Tims

Microsoft je za veme trajanja kriznog perioda omogućio besplatno korišćenje Office 365 platforme u okviru koje je dostupna verzija Teams aplikacije prilagođena za obrazovanje. Platforma će školama biti dostupna besplatno i kasnije i omogućiće svim nastavnicima, učenicima, profesorima i studentima da organizuju udaljeno izvođenje nastave putem interneta kroz grupni video poziv u kojem nastavnik/profesor može sa studentima da deli i sadržaj svog ekrana, kao i da snima čitav tok časa i učini ga dostupnim svim učenicima/studentima iz odgovarajuće grupe.

Pristup platformi je obezbeđen za sve učenike i nastavnike u osnovnim i srednjim školama. Platformi je moguće pristupiti sa računara i sa mobilnih uređaja. Za one koje nemaju dostupan drugačiji pristup internetu obezbeđen je besplatan pristup platformi posredstvom mobilnih mreža MTS Telekom i Telenor. Napominjemo da se platformi pristupa korišćenjem adrese elektronske pošte koja se dobija kada se na dobijeno korisničko ime nadoveže "@eprosveta.ac.rs" (npr. za korisničko ime 12345_234_r3os_o1_u55 adresa za pristup platformi je 12345_234_r3os_o1_u55@eprosveta.ac.rs). Ukoliko učenik i dalje ima problem sa pristupom platformi, potrebno je da se roditelj obrati razrednom starešini i proveri da li je dostavljena ispravna inicijalna lozinka.

Kako bi se nastavnici što bolje pripremili za korišćenje platforme, Microsoft je organizovao besplatne onlajn obuke za nastavnike, o čemu je posredstvom direktora prosleđena informacija ka svim nastavnicima (prosleđene su i smernice za pristup obukama). Takođe, u saradnji sa kompanijom Microsoft i njihovim partnerom Informatika pripremljena su i uputstva za korišćenje platforme, koja su data u nastavku. Napominjemo i da je u pripremi kontakt centar koji je namenjen pružanju korisničke podrške nastavnicima.

Uputstvo za nastavnike/profesore

Uputstvo za učenike/studente

Kratak vodič

Kratki video vodiči

Korak po korak uputstvo za pristup usluzi

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

1. Kako se ulogovati na Tims

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

2. Kako promeniti jezik prikaza

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

3. Kako nastavniku učiniti vidljive inicijale ili ime učenika

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

4. Kako videti inicijale ili ime učenika

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

5. Kako kreirati razred (tim) i predmete (kanale)

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

6. Kako zakazati videokonferencijski čas

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

7. Kako održati videokonferencijski čas

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

8. Kako učenicima podeliti nastavne materijale

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

9.0. Kako pripremiti zadatak i kako na zadatak odgovoriti

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

9.1. Kako pregledati odgovore

Zabranjeno preuzimanje, kopiranje i deljenje.

 

Zum

Ova aplikacija je namenjena održavanju onlajn sastanaka i dostupna je u svojoj besplatnoj verziji sa određenim ograničenjima u funkcionalnostima. Za one koje nemaju dostupan drugačiji pristup internetu obezbeđen je besplatan pristup aplikaciji posredstvom mobilnih mreža MTS Telekom i Telenor. Za upotrebu ove aplikacije nije potrebna posebna podrška od strane MPNTR, već svaka ustanova za sebe kreira nalog i dalje upravlja istim. Kako bi korišćenje aplikacije bilo olakšano, pripremljena su kratka uputstva dostupnih funkcionalnosti.

Uputstvo za nastavnike/profesore

Uputstvo za učenike/studente

 

Viber Community

U saradnji sa kompanijom Viber omogućena je upotreba i aplikacije Viber i usluge Viber Community koja omogućava efikasnu grupnu komunikaciju i razmenu informacija, što može da bude korisno u datim uslovima. Za one koje nemaju dostupan drugačiji pristup internetu obezbeđen je besplatan pristup posredstvom mobilnih mreža MTS Telekom i VIP (može da zahteva aktivaciju besplatnog paketa). Za aplikaciju nije potrebna posebna podrška, a kao pomoć u korićenju pripremljena su upustva data u nastavku.

Uputstvo za nastavnike/profesore

Uputstvo za učenike/studente

 

2020. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja