Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / VII разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС3, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете , директним приступом секцији "Моја школа" на сајту РТС-а и путем интернет мултимедијске платформе РТС Планета

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Седми разред
РТС 3

16.45 - 17.15

17.20 - 17.50

 

17.55 - 18.25


18-24.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 18.5. УТОРАК 19.5. СРЕДА 20.5. ЧЕТВРТАК 21.5. ПЕТАК 22.5. СУБОТА 23.5.
11.30 - 12.00 Српски језик - Конгруенција Математика - Размера дужи, утврђивање Српски језик  - Милутин Бојић: Плава гробница Математика - Подела дужи на једнаке делове, обрада Српски језик  - Технички и сугестивни опис; Техничка и сугестивна нарација Српски језик  - Акценат 
12.05 - 12.35 Математика - Размера дужи, обрада Српски језик - Владислав Петковић Дис: Међу својима Географија - Поларне области, обрада Енглески језик - Talking about how things happen
And they lived happily ever after!
Математика - Подела дужи на једнаке делове, утврђивање Математика - Сличност троуглова, обрада
12.40 - 13.10 Историја - Црна Гора до стицања независности, обрада  Биологија - Систем органа за размножавање, утврђивање Хемија - Комбиновани задаци, утврђивање Физика  - Топлотно ширење тела и температура, обрада Информатика и рачунарство - Цртање: понављање облика коршћењем петљи Информатика и рачунарство - Цртање: гранање и петље у петљама
11-17.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 11.5. УТОРАК 12.5. СРЕДА 13.5. ЧЕТВРТАК 14.5. ПЕТАК 15.5.
11.30 - 12.00 Српски језик - Мали Радојица, народна епска песма Математика -  Површина сложених фигура, утврђивање Српски језик  - Појам актива и пасива Математика - Математика и спорт, вежбање Српски језик  - Прича о кмету Симану, Иво Андрић
12.05 - 12.35 Математика -  Површина сложених фигура, утврђивање Српски језик - Иво Сенковић и ага од Рибника, народна епска песма Географија - Аустралија и Океанија, систематизација Енглески језик - Talking about what will happen if something else happens – The First Conditional; Talking about what wоuld happen if something else happened – The Second Conditional: What if...
Математика - Круг, систематизација
12.40 - 13.10 Историја - На путу ка независности, обрада Биологија  - Контрацепција и полно преносиве болести, обрада Хемија - Вода, обрада Физика  - Коефицијент корисног дејства, обрада Информатика и рачунарство - Цртање: релативне координате, вежбање
04.05-10.05.2020.
Сатница Понедељак 4.5.2020. Уторак 5.5.2020. Среда 6.5.2020. Четвртак 7.5.2020. Петак 8.5.2020. Субота 9.5.2020.
11.30 - 12.00 Српски језик - Грађење речи Математика -  Површина круга, обрада Српски језик  - Народна епика, обнављање Математика -  Површина круга, утврђивање Српски језик  - Диоба Јакшића, народна епска песма Српски језик  - Безличне реченице
12.05 - 12.35 Математика - Дужина кружног лука, утврђивање Српски језик  - Историја језика Географија - Аустралија и Океанија, обрада Енглески језик - Modals - revision and Talking about quantities - I have a few friends and I am happy Математика - Површина делова круга, обрада Математика - Површина делова круга, утврђивање
12.40 - 13.10 Историја - Друга владавина Милоша и Михајла Обреновића Биологија  - Наслеђивање пола и наследне болести, обрада Хемија - Израчунавање у хемији, 3. део, обрада Физика  - Снага, обрада Информатика и рачунарство - Цртање: релативно задавање координата и димензија Биологија - Обољења и нега полних органа, обрада
27.04-03.05.2020.

 

20-26.04.2020.

 

13-19.04.2020.
06-12.04.2020.
30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
11.30 - 13.10 Српски језик - Књижевност епика Математика - Директна пропорционалност, обрада  Српски језик - Придеви и бројеви, обнављање Математика - Директна пропорционалност (У) Српски језик - Одлике књижевности драма
Математика - Графички приказ зависних величина Српски језик - Именице и заменице Географија - Северна Америка Енглески језик - Have you watched your TV lessons so far? (Present Perfect)  Математика - Обрнута пропорционалност (О)
Историја - Прилике у Београдском пашалуку пре почетка Српске револуције Биологија - Систем органа за крвоток (обрада) и размену гасова (утврђивање) Хемија - Процентуална концентрација, утврђивање 2. део Физика - Механички рад, рад силе (У) Информатика и рачунарство - Цртање основних геометријских облика: круг, правоугаоник и елипса
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
11.30 - 12.00 Српски језик - Књижевност лирика Математика - Декартов правоугли координарни систем у равни, обрада Српски језик  - Комуникативне и предикатске реченице Математика - Растојање између две тачке у Декартовом координатном систему Српски језик  - Напоредни односи
12.05 - 12.35 Математика - Растављање полинома на чиниоце, утврђивање  Српски језик - Правопис обнаваљање Географија - Азија, Африка, систематизација Енглески језик - My last week (past tenses) Математика - Декартов координатни систем и растојање између две тачке, утврђивање
12.40 - 13.10 Историја - Доба револуција Биологија  - Систем органа за крвоток (обрада) и размену гасова (обрада) Хемија - Процентуална концентрација 1. део Физика  - Механички рад, рад силе, обрада Информатика и рачунарство -  Увод у програмирање 2Д графике – библиотека Pygame
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја