Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Învățământul la distanță în limba română
Образовање на даљину на румунском језику

Învățământul la distanță în limbile minorităților naționale

Din cauza situației epidemiologice în momentul de față în țară, Guvernul Republicii Serbia a adoptat hotărârea privind suspendarea procesului didactic direct în toate școlile elementare și medii

Suspendarea temporară a orelor în școli nu înseamnă suspendarea procesului educativ-instructiv cu elevi

Ministerele Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice respectând Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului nr. 4: Educație de calitate: asigurarea unei educații de înaltă calitate și incluzive pentru toți copiii confirmă faptul că evident școlarizarea este mijlocul cel mai puternic al dezvoltării durabile.

De aceea cu scopul exercitării drepturilor tuturor elevilor la educație, în cadrul Ministerului Învățământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice a fost pregătit planul operațional pentru continuarea activității în școli în condiții mai dificile. Prezentul plan cuprinde un număr mare de diverse programe și procese de învățare pentru toate clasele școlii elementare și medii, și are în focar învățarea organizată la distanță care contribuie la realizarea conținuturilor de program ale disciplinelor de învățământ general și disciplinelor de specialitate cu cel mai mare fond de ore. Ministerul prevede și sprijină realizarea activităților educativ-instructive prin diverse canale și forme de comunicare:

  • Prin transmisiunea conținuturilor didactice în special pregătite și adaptate care reies din programul cursurilor și de învățare pentru anumită clasă și obiect pentru elevii școlilor elementare în limba sârbă la programul RTS 3;
  • Prin stabilirea repozitoriului de conținuturi-video educaționale pentru elevii școlilor medii pe platforma RTS Planeta, unde acestea se pot vizualiza ulterior și de mai multe ori, în ziua respectivă sau în zilele următoare. Totodată menționăm că operatorii nu vor factura fluxul și transferul de date pentru conținuturile educaționale menționate;
  • prin stabilirea platformei naționale pentru învățarea online Școala mea (Moja škola);
  • punerea la dispoziție a unui set de instrumente pentru comunicarea online a elevilor și profesorilor;
  • prin crearea de condiții pentru solidaritatea digitală – împărțirea materialelor didactice de autor între practicanți.
  • În cooperare cu RT Voivodina precum și cu mijloacele de informare locale și minoritare începând de luni, 23 martie 2020, a început înregistrarea și transmisiunea orelor de limba maternă, în toate 8 limbi minoritare în care cursurile se desfășoară (în limbile, albaneză, bosniacă, bulgară, croată, maghiară, română, ruteană și slovacă. Programul de transmisiune a orelor în limbile minorităților naționale veți putea să-l urmăriți pe link-ul următor: scrieți url-ul pentru "Învățământul la distanță în limbile minorităților naționale"

Aceste forme de activități, TV și comunicarea electronică, precum și platforme de învățare sunt la dispoziție tuturor elevilor care se educă în limba sârbă sau în limba minorității naționale, și Ministerul oferă sprijin elevilor, profesorilor și părinților și contribuie la depășirea situației epidemiologice de criză în momentul de față și permite elevilor continuarea școlarizării. La bannere și la rubricile TV, elevii se pot informa la timp despre transmisiunea conținuturilor educaționale și cu privire la inițiativele relevante care contribuie la realizarea rezultatelor prevăzute ale procesului didactic și ale învățării.

Îi rugăm pe toți profesorii care țin cursuri în limbile minorităților naționale să ofere sprijin în special elevilor în circumstanțele extraordinare și să completeze orele în limba maternă cu alte materiale suplimentare și conținuturi online pentru elevi. Având în vedere că nu se pregătesc conținuturi pentru disciplina obligatorie Limba sârbă ca limba nematernă, profesorii acestei discipline pot propune emisiunile cu orele care au fost transmise în limba sârbă. 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја