Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Învățământul la distanță în limba română
Образовање на даљину на румунском језику

Comandamentul de criză pentru combaterea bolii contagioase COVID-19, în şedinţa ţinută la 11 august 2020, a adoptat Concluzia privind adoptarea Îndrumarului de specialitate pentru organizarea și realizarea activității instructiv-educative la școlile elementare în anul școlar 2020/2021, Îndrumarului de specialitate pentru organizarea și realizarea cursurilor în mod direct și prin învățarea la distanță pentru școlile medii în anul școlar 2020/2021 și Instrucţiunile privind măsurile de protecție a sănătății elevilor și angajaților pentru școlile elementare și medii (Concluzia 08 Numărul: 53-6306/2020-1 din 11 august 2020), prin care se stipulează mai detaliat organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative în condiţiile care necesită aplicarea unui set de măsuri preventive şi de protecţie în lupta împotriva virusului Covid-19.

Actele adoptate sunt baza pentru organizarea, planificarea şi programarea activităţii instructiv-educative în şcoli în condiţii agravante, începând cu 1 septembrie 2020.

În baza îndrumarului de specialitate corespunzător, Colegiul pedagogic a propus modul de organizare a cursurilor care se vor întemeia pe modelele descrise. Punct de plecare la pregătirea propunerilor au fost, mai ales, analiza condiţiilor de spaţiu în şcoală şi rezultatele pronunţării părinţilor. Amintim că părinţii au dreptul şi obligaţia de a se pronunţa dacă în condiţiile epidemiologice existente vor permite frecventarea cursurilor de către copilul/copiii lor sau se vor decide pentru învăţarea la distanţă (Ore TV prin intermediul Instituţiei Publice Mediatice RTS). În final, hotărârea privind modelul sau modelele de cursuri la nivel de instituţie este adoptată prin participarea tuturor membrilor Consiliului profesoral.

Cu scopul exercitării dreptului elevilor la educaţie, la Ministerul Învăţământului, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice a fost pregătit planul operativ pentru continuarea activităţii şcolii în condiţii agravante. Acest plan conţine un număr mare de diferite programe de cursuri şi învăţare la toate clasele şcolii elementare şi medii, astfel că în focar este organizarea învăţării la distanţă, care contribuie la realizarea conţinuturilor de program ale disciplinelor de învăţământ generale şi ale disciplinelor de specialitate cu cel mai mare fond de ore. Ministerul prevede şi susţine realizarea activităţilor instructiv-educative prin diverse canale şi forme de comunicare:

  • punerea la dispoziţie a unui set de instrumente pentru comunicarea online dintre elevi şi profesori;

 

Organizarea şi realizarea cursurilor în școlile elementare și medii în anul școlar 2020/2021

Îndrumarul de specialitate pentru organizarea și realizarea activității instructiv-educative la școlile elementare în anul școlar 2020/2021

Îndrumarul de specialitate pentru organizarea și realizarea cursurilor în mod direct și prin învățarea la distanță pentru școlile medii în anul școlar 2020/2021

Recomandări pentru munca cu elevii cu scopul respectării măsurilor preventive COVID-19

Instrucţiuni privind măsurile de protecție a sănătății elevilor și angajaților pentru școlile elementare și medii

Concluzia Comandamentului de criză

Realizarea excursiilor şi a cursurilor în natură până la sfârşitul anului şcolar 2019/2020 şi începutul anului şcolar 2020/2021

Pregătiri pentru începutul anului şcolar 2020/2021 şi elaborarea planului anual de activitate - pentru instituţiile preşcolare

Către director şi angajaţi

Planificarea şi raportarea operativă a şcolilor în legătură cu realizarea Programului special de instrucţie şi educaţie în conformitate cu măsurile de protecţie împotriva extinderii bolii contagioase Covid-19

Planul operativ

Raportul lunar

Pregătiri digitale pentru micul bacalaureat - tratarea subiectelor la RTV

Site-ul Consiliului Național al Minorității Naționale Române

Link-ul către înregistrările cursurilor de limba română la RTV2

Circulară către Instituțiile preșcolare - 1

Circulară către Instituțiile preșcolare - 2

Circulară către școli- prevenirea violenței digitale

Îndrumări suplimentare pentru urmărirea și ținerea în evidență a progresului elevilor în perioada de învățare la distanță


 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја