Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Távoktatás magyar nyelven
Образовање на даљину на мађарском језику

A COVID-19 fertőző betegség elleni védekezéssel foglalkozó válságstáb, 2020. augusztus 11-én tartott ülésén határozatot hozott Az általános iskolákban a 2020/2021. iskolaévben az oktató-nevelő munka megszervezésére és megvalósítására vonatkozó szakmai utasítás elfogadásáról, A középiskolákban a 2020/2021. iskolaévben az oktató-nevelő munka közvetlen úton és távoktatás útján történő megszervezésére és megvalósítására vonatkozó szakmai utasítás elfogadásáról és Az általános- és középiskolák tanulói és dolgozói egészségvédelmi intézkedéseire vonatkozó utasítás elfogadásáról (08 számú határozat: 53-6306/2020-1 szám, 2020. augusztus 11.)

Ezek az elfogadott dokumentumok képezik az iskolákban folytatott oktató-nevelő munka nehezített körülmények közötti teljes körű megszervezésének, megtervezésének és programozásának alapját

2020. szeptember 1-jétől kezdődően.

A Pedagógiai Kollégium, a megfelelő szakmai utasítás alapján javasolta a tanítás leírt modellek szerinti megszervezésének módját az iskolákban. A javaslatok előkészítésének kiindulópontja mindenekelőtt az iskola helyiségfeltételeinek elemzése és a szülők nyilatkozata volt. Emlékeztetünk arra, hogy a szülők jogosultak és kötelesek nyilatkozni arról, hogy a fennálló járványhelyzetben engedélyezik-e, hogy gyermekük tanításra járjon vagy a távoktatás mellett döntenek (TV órák az RTS közszolgálati média csatornáin keresztül). Végül, a döntés arról, hogy az intézmény melyik tanítási modellt vagy modelleket választja, a tantestület minden tagjának részvételével történt.

A tanulók oktatáshoz való jogának érvényesítése céljából, az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériumban elő vannak készítve az operatív tervek az iskolák nehezített körülmények között történő munkájának folytatására. Ezek a tervek különböző tanítási és tanulási programot vesznek figyelembe az általános és középiskola minden osztályában. A hangsúlyt a távoktatásban történő tanulásra helyezi, amely hozzájárul a legnagyobb óraszámmal oktatott anyanyelvi és szaktantárgyi órák megvalósításához. A Minisztérium előlátja és támogatja az oktató-nevelő tevékenységet a magyar kisebbség számára, melyek a következő kommunikációs formákban valósulnak meg:

  • A felvett előadások a Magyar Nemzeti Tanács Távoktatás című új platformján (tavoktatas.mnt.org.rs) kerülnek feltöltésre osztályanként és tantárgyanként csoportosítva, mégpedig az alsósok részére: magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetünk vagy természet és társadalom ismeretek tantárgyból; a felsősök részére: magyar nyelv és irodalom, matematika, földrajz, történelem, biológia, fizika és kémia tantárgyból; a középiskolások részére pedig: magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyból.
  • A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Portálján megtalálhatók tájékoztatás végett a frissen kidolgozott operatív tervek, amelyek segíthetik a pedagógusi tervezőmunkát.
  • A Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapján továbbra is elérhetőek a diákok és a tanárok számára a házi olvasmányok, a digitális tananyagok és a hasznos információk a távoktatással kapcsolatban magyar nyelven: https://www.mnt.org.rs/tavoktatas-magyar-nyelven

 

A tanítás megszervezése és megvalósítása az általános iskolákban és a középiskolákban a 2020/2021. iskolaévben

Szakmai utasítás az oktató-nevelő munka megszervezésére az általános iskolákban a 2020/2021. iskolaévben

Szakmai utasítás a tanítás közvetlen úton, valamint távoktatás útján történő megszervezésére és megvalósítására a középiskolákban a 2020-2021. iskolaévben

Javaslatok az oktató-nevelő munka megszervezésére az általános iskolákban az oktatás és nevelés külön programja alapján és A COVID-19 fertőző betegség elleni védekezéssel megbízott válságstáb záróhatározata

Utasítás az általános és középiskola tanulói és dolgozói egészségvédelmi intézkedéseiről

A válságstáb záróhatározata

Az osztálykirándulások és a természetiskolák megvalósítása a 2019/20. iskolaév végéig és a 2020/21. iskolaév kezdetén

Előkészület a 2020/21. munkaév megkezdésére és az évi munkaterv kidolgozása – az iskoláskor előtti intézmények számára

Hasznos tudnivalók és segédanyagok a digitális távoktatáshoz a Magyar Nemzeti Tanács honlapján

Digitális felkészülés kisérettségire – a feladatok feldolgozása a VRTV-n magyar feliratozással

A magyar órák közvetítése a RTV 2-es csatornáján március-május

Első útmutató az óvodáknak

Ajánlás az iskoláskor előtti intézmények működésére a COVID -19 típusú járvány idején

Tájékoztató a digitális erőszak megelőzéséről 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја