Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Дистанционно обучение на български език
Образовање на даљину на бугарском језику

Кризисният щаб за борба с инфекциозната болест COVID-19, на сесията си, проведена на 11 август 2020 г., прие Заключение относно приемането на Професионалната инструкция за организация и изпълнение на образователната работа в основно училище през учебната 2020/2021 година. Професионални инструкции за организиране и реализиране на преподаването директно и чрез дистанционно обучение за средните училища през учебната 2020/2021 година и Инструкция за мерки за опазване на здравето на ученици и служители за основни и средни училища (Заключение 08 № 53-6306 / 2020-1 от 11 август 2020 г.), който регламентира по-подробно въпросите за организацията и изпълнението на образователната работа в условия, изискващи прилагането на редица превантивни и защитни мерки в борбата срещу вируса Covid-19 Приетите актове са основа за организиране, планиране и програмиране на цялостната образователна работа в училищата в трудни условия, считано от 1 септември 2020 г.

Въз основа на подходящите професионални инструкции Педагогическият колегиум предложи начин за организиране на преподаването в училището, който ще се основава на описаните модели. Отправните точки при подготовката на предложението бяха преди всичко анализът на пространствените условия в училището и резултатите от изявленията на родителите. Припомняме, че родителите имат право и задължение да заявят дали при настоящите епидемиологични условия ще разрешат на детето / децата си да посещават занятия или ще изберат дистанционно обучение (часове излъчвани чрез Обществената медийна услуга РТС). И накрая, решението за модела или моделите на преподаване на ниво институция беше взето с участието на всички членове на Учителския съвет.

За да се осъществи правото на учениците на образование, Министерството на образованието, науката и технологичното развитие е изготвило оперативен план за продължаване на училищната работа при трудни условия. Този план зачита голям брой различни програми за преподаване и обучение във всички класове на основното и средното училище и е съсредоточен върху организираното дистанционно обучение, което допринася за изпълнението на програмното съдържание на общообразователните предмети и професионалните предмети с най-голям брой класове. Министерството предвижда и подпомага осъществяването на образователни дейности чрез различни канали и форми на комуникация:

  • излъчване на специално подготвено и адаптирано учебно съдържание за ученици от основното училище по телевизионните канали РТС 2 и РТС 3 на обществената медийна служба на Сърбия
  • създаване на хранилище на образователно видео съдържание за ученици от основните и средните училища в безплатното приложение „РТС Мое училище“ за мобилни телефони, на уебсайта на РТС и на мултимедийната интернет платформа РТС Планета

Организиране и реализиране на преподаването в основни и средни училища през учебната 2020/21 година

Професионални инструкции за организацията и изпълнението на образователната работа в началното училище през учебната 2020-2021 година

Професионални инструкции за организиране и реализиране на преподаването директно и чрез дистанционно обучение за средните училища през учебната 2020-2021 година

Предложения за организиране на образователна работа в основно училище на базата на специална програма за обучение и възпитание и Заключения на Кризисния щаб за контрол на инфекциозните болести COVID-19

Инструкция за мерки за здравна защита за ученици и служители за основни и средни училища

Заключение на кризисния щаб

Подготовка за започване на работната 2020/21. година и разработването на годишен работен план - за предучилищни институции

Информация за злоупотреба с Google класна стая


 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја