Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Дистанционно обучение на български език
Образовање на даљину на бугарском језику

Дистанционно обучение на езици на малцинствата

Правителството на Република Сърбия реши да спре директното преподаване във всички основни и средни училища поради настоящата епидемиологична ситуация в страната.

Временно спиране на обучението в училищата не означава спиране на образователно-възпитателния процес с ученици

Министерството на образованието, науката и технологичното развитие , зачитащи Целта на хилядолетието за развитие 4: Качествено образование: Постигането на приобщаващо и качествено образование за всички деца потвърждава убеждението, че образованието е най-мощното и доказано средство за устойчиво развитие. Следователно, за да се реализира правото на всички ученици на образование, в Министерството на образованието, науката и технологичното развитие е изготвен оперативен план за продължаване на работа на училищата в трудни условия.. Този план зачита голям брой различни програми за преподаване и учене във всички класове на основното и средното училище и се фокусира върху организираното дистанционно обучение, което допринася за прилагането на програмното съдържание по общи предмети и професионални предмети с най-голям брой часове. Министерството предвижда и подкрепя осъществяването на образователни дейности по различни канали и форми на комуникация:

  • излъчване на специално подготвени и адаптирани учебни съдържания, произтичащи от програмите за преподаване и обучение за определен клас и предмет за ученици от основните училища на сръбски език в РТС-3;
  • средните училща в платформата РТС Планета, където могат да бъдат преглеждани по-късно и многократно, в един и същ ден или в следващи дни. Също така, операторите няма да таксуват за потока и предаването на данни за гореспоменатото образователно съдържание;
  • създаване на национална платформа за онлайн обучение Моето училище;
  • предоставяне на набор от инструменти за онлайн комуникация между ученици и преподаватели;
  • създаване на условия за дигитална солидарност - споделяне на защитени с авторски права учебни материали между практикуващите.
  • В сътрудничество с РТ Войводина, както и с местни и малцинствени медии, записването и излъчването на часове по майчин език започна в понеделник, 23 март 2020 г., на всички 8 езика на малцинствата, на които се преподава цялото обучение (албански, босненски, български, хърватски, унгарски, румънски, руски и словашки език). Можете да следите графика на излъчване на часове на езиците на националните малцинства на този линк: https://rasporednastave.gov.rs/obrazovanje-manjine.php

Тези режими на работа, телевизионна и електронна комуникация, както и платформи за обучение са достъпни за всички ученици на сръбски или малцинствени езици, а Министерството подкрепя учениците, учителите и родителите и допринася за преодоляване на настоящата епидемиологична криза, като дава възможност на учениците да продължат образованието си. На телевизионните приложения се очаква учениците да получават навременна информация за графика на излъчване на образователните съдържания и други подходящи инициативи, които допринасят за постигане на планираните резултати от преподаването и ученето. Молим всички преподаватели, които преподават на езици на малцинствата, да предоставят специална подкрепа на учениците в извънкласни условия и да допълнят майчиния си език с допълнителни материали и онлайн съдържание за учениците. Тъй като съдържанието на задължителния предмет сръбски език, като втор език, не се подготвя, преподавателите по предмета могат да предложат предавания на часове, които се излъчват на сръбски език. 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја