Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Obrazovanje na daljinu na bosanskom jeziku
Образовање на даљину на босанском језику

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, na sjednici održanoj 11. augusta 2020. godine, donio je Zaklјučak o usvajanju Stručnog uputstva za organizaciju i realizaciju obrazovno-odgojnog rada u osnovnoj školi u školskoj 2020/2021. godini, Stručnog uputstva za organiziranje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na dalјinu za srednje škole u školskoj 2020/2021. godini i Uputstvo o mjerama zaštite zdravlјa učenika i zaposlenih za osnovne i srednje škole (Zaklјučak 08 Broj: 53-6306/2020-1 od 11. augusta 2020. godine), kojima se bliže uređuju pitanja organizacije i sprovođenja obrazovno-odgojnog rada u uvjetima koji zahtijevaju primjenu niza preventivnih i zaštitnih mjera u borbi protiv virusa Covid-19.

Usvojena akta su osnova za organiziranje, planiranje i programiranje ukupnog obrazovno-odgojnog rada u školama u otežanim uvjetima, počevši od 1. septembra 2020. godine.

Na osnovu odgovarajućeg stručnog uputstva Pedagoški kolegijum je predložio način organizacije nastave u školi koji će se zasnivati na opisanim modelima. Polazišta u pripremi prijedloga bila su prije svega, analiza prostornih uvjeta u školi i rezultati izjašnjavanja roditelјa. Podsjećamo da roditelјi imaju pravo i obavezu da se izjasne da li će u postojećim epidemiološkim uvjetima dozvoliti da njihovo dijete/djeca pohađaju nastavu ili će se opredijeliti za učenje na dalјinu (TV časovi putem Javnog medijskog servisa RTS). Konačno, odluka o modelu ili modelima nastave na nivou ustanove donijeta je uz učešće svih članova Nastavničkog vijeća.

U cilјu ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, u Ministarstvu prosvjete, nauke i tehniloškog razvoja pripremlјen je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uvjetima. Ovaj plan uvažava veliki broj različitih programa nastave i učenja u svim razredima osnovne i srednje škole, te ima fokus na organiziranom učenju na dalјinu koje doprinosi realizaciji programskih sadržaja opšteobrazovnih predmeta i stručnih predmetima sa najvećim fondom časova. Ministarstvo predviđa i podržava realizaciju obrazovno-odgojnih aktivnosti kroz različite kanale i oblike komunikacije:

- emitovanjem posebno pripremlјenih i adaptiranih obrazovnih sadržaja za učenike osnovnih škola na Regionalnoj televiziji Novi Pazar.

- uspostavlјanjem repozitorijuma obrazovnih video-sadržaja za učenike osnovnih i srednjih škola na sajtu Bošnjačkog nacionalnog vijeća i You Tube kanalu Vijeća

- stavlјanjem na raspolaganje seta alata za onlajn komunikaciju učenika i nastavnika 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја