Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / III разред

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


21.06-27.06.2021.

 

14.06-20.06.2021.
понедељак, 14.06. уторак, 15.06. среда, 16.06. четвртак, 17.06. петак, 18.06.
173. Српски језик - Милован Данојлић: Љубавна песма, обрада 174. Српски језик - Научили смо из књижевности, систематизација 175. Математика - Упоређивање разломака с једнаким имениоцем, обрада 176. Српски језик - Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу, обрада 177. Српски језик - Креативне игре (квиз, асоцијације...), утврђивање
173. Математика - Разломци обнављање знања из другог разреда, обнављање 174. Математика - Разломци с бројиоцем већим од један, обрада 175. Српски језик - Научили смо из књижевности, провера знања 176. Математика - Децимални запис броја, обрада 177. Математика - Разломци, утврђивање
35. Eнглески језик - Утврђивање градива. Разумевање и формулисање позива на заједничку активност користећи једноставна језичка средства, разумевање једноставних савета, предлог и упозорења и реаговања на њих  71. Природа и друштво - Животне заједнице, провера знања 35. Ликовна култура - Простор и облици из маште, обрада и вежбање 72. Природа и друштво - Научили смо о природи и друштву, систематизација 35. Музичка култура - Певамо, свирамо слушамо музику и краћи квиз знања, утврђивање

 

07.06-13.06.2021.
понедељак, 07.06. уторак, 08.06. среда, 09.06. четвртак, 10.06. петак, 11.06.
168. Српски језик - Лаза Лазић: Суђење, обрада 169. Српски језик - Лаза Лазић: Суђење, утврђивање 170. Математика - Мерење површине геометријских фигура задатом мером, утврђивање 171. Српски језик - Научили смо из граматике, систематизација 172. Српски језик - Научили смо из граматике, провера знања
168. Математика - Мерење времена, утврђивање 169. Математика - Мерење површине геометријских фигура задатом мером, обрада 170. Српски језик - Драмско извођење текста Суђење Лазе Лазића 171. Математика - Мерење и мере, утврђивање 172. Математика - Мерење и мере, провера знања
34. Eнглески језик - Описивање простора и просторних односа; изражавање количине/броја, обрада и утврђивање 69. Природа и друштво - Животне заједнице у нашем крају и човеков однос према њима, обрада 34. Ликовна култура - Наша мала представа покрета у простору, вежбање 70. Природа и друштво - Животне заједнице, систематизација 34. Музичка култура - Музички бонтон 

 

31.05-06.06.2021.
понедељак, 31.05. уторак, 01.06. среда, 02.06. четвртак, 03.06. петак, 04.06.
163. Српски језик - Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и месецу, утврђивање 164. Српски језик - Правописна правила, систематизација 165. Математика - Мерење запремине течности, обрада 166. Српски језик - Десанка Максимовић: Вожња, обрада 167. Српски језик - Богаћење речника, утврђивање
163. Математика - Мерење масе, обрада 164. Математика - Мерење масе, утврђивање 165. Српски језик - Правописна правила, провера знања 166. Математика - Мерење запремине течности, утврђивање 167. Математика - Мерење времена, обрада
33. Eнглески језик - Изражавање допадања/недопадања; исказивање предлога, савета и упозорења, обрада и утврђивањe 67. Природа и друштво - Култивисане копнене животне заједнице, утврђивање 33. Ликовна култура - Приказивање покрета и кретања у уметничким делима, обрада и вежбање 68. Природа и друштво - Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница, обрада 33. Музичка култура - Музичка прича (по избору), обрада

 

24.05-30.05.2021.
понедељак, 24.05. уторак, 25.05. среда, 26.05. четвртак, 27.05. петак, 28.05.
158. Српски језик - Бајке, Браћа Грим, утврђивање 159. Српски језик - Говорна вежба: Моја прва бајка, обрада 160. Математика - Правоугаоник, квадрат, троугао, провера знања 161. Српски језик - Правописна вежба са диктатом, утврђивање 162. Српски језик - Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и месецу, обрада
158. Математика - Цртање и обим троугла, утврђивање 159. Математика - Правоугаоник, квадрат, троугао, утврђивање 160. Српски језик - Писмено изажавање: Моја прва бајка, утврђивање 161. Математика - Мерење дужине, обрада 162. Математика - Мерење дужине, утврђивање
32. Eнглески језик - Изражавање допадања, недопадања; описивање живих бића; позиви на заједничку активнoст,  утврђивање 65. Природа и друштво - Повртњак, обрада 32. Ликовна култура - Колаж од природних материјала, обрада и вежбање 66. Природа и друштво - Парк, обрада 32. Музичка култура - Импровизација једноставне мелодије на задати текст, обрада

 

17.05-23.05.2021.
понедељак, 17.05. уторак, 18.05. среда, 19.05. четвртак, 20.05. петак, 21.05.
153. Српски језик - Управни и неуправни говор. Писање сугласника Ј. Скраћенице, утврђивање 154. Српски језик - Основно и пренесено значење речи, обрада 155. Математика - Цртање троугла, обрада 156. Српски језик - Бајке, Браћа Грим, обрада 157. Српски језик - Бајке, Браћа Грим, обрада
153. Математика - Обим правоугаоника и квадрата, утврђивање 154. Математика - Троугао. Врсте троуглова - обрада 155. Српски језик - Бајке, Браћа Грим, обрада 156. Математика - Обим троугла, обрада 157. Математика - Обим троугла, утврђивање
31. Eнглески језик - Писање неформалних писама;упућивање једноставних честитки; уочавање сличности и разлика у начину прославе празника, утврђивање 63. Природа и друштво - Њива, обрада 31. Ликовна култура -  Компоновање: комбинујемо природне и вештачке материјале, вежбање 64. Природа и друштво - Воћњак и виноград, обрада 31. Музичка култура -  Народна и уметничка музика. Стеван Ст. Мокрањац: II руковет, слушање музике, обрада

 

10.05-16.05.2021.
понедељак, 10.05. уторак, 11.05. Среда,12.05. четвртак, 13.05. петак, 14.05.
148. Српски језик - Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића, обрада 149. Српски језик - Писмено изражавање: Како замишљам Марка Краљевића, утврђивање 150. Математика - Обим правоугаоника, утврђивање 151. Српски језик - Читање непознатог текста, утврђивање 152. Српски језик - Скраћенице, обрада
148. Математика - Пресликавање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи, обрада 149. Математика - Обим правоугаоника, обрада 150. Српски језик - Креативне игре (укрштенице, осмосмерке, ребуси, асоцијације...), утврђивање 151. Математика - Обим квадрата, обрада 152. Математика - Обим квадрата, утврђивање
30. Eнглески језик - Описивање (спољног изгледа) бића и предмета једноставним језичким средствима 61. Природа и друштво - Значај и заштита воде и водених животних заједница, обрада 30. Ликовна култура - Сликање без четкица, обрада и вежбање 62. Природа и друштво - Водене животне заједнице, утврђивање 30. Музичка култура - Народна песма: Ја посејах лубенице, игра уз певање, обрада

 

26.04-02.05.2021.

 

19.04-25.04.2021.
понедељак, 19.04. уторак, 20.04. среда, 21.04. четвртак, 22.04. петак, 23.04.
139. Српски језик - Григор Витез: Какве је боје поток - обрада 140. Српски језик - Говорна вежба: Пролеће у мом крају - утврђивање 141. Математика - Једначине и редослед рачунских операција - провера знања 142. Српски језик - Народна песма: Орање Марка Краљевића - утврђивање 143. Српски језик - Писање сугласника Ј - обрада
139. Математика - Једначине са множењем - утврђивање 140. Математика - Једначине и редослед рачунских операција - утврђивање 141. Српски језик - Народна песма: Орање Марка Краљевића - обрада 142. Математика - Круг и кружница. Цртање круга и кружнице - обрада 143. Математика - Круг и кружница. Цртање круга и кружнице - утврђивање
28. Eнглески језик - Уочавање сличности и разлика у култури становања код нас и у циљној култури - утврђивање 57. Природа и друштво - Ливаде и пашњаци - обрада 28. Ликовна култура - Пејзаж - обрада и вежбање 58. Природа и друштво - Природне копнене животне заједнице, утврђивање 29. Музичка култура - Људи ликујте - обрада

 

12.04-18.04.2021.
понедељак, 12.04. уторак, 13.04. среда, 14.04. четвртак, 15.04. петак, 16.04.
134. Српски језик - Врсте речи, утврђивање 135. Српски језик - Врсте речи, провера знања 136. Математика - Сталност количника, обрада 137. Српски језик - Оскар Вајлд: Себични џин, утврђивање 138. Српски језик - Препричавање бајке Себични џин према заједничком плану, утврђивање
134. Математика - Зависност количника од промене дељеника и делиоца, обрада 135. Математика - Зависност количника од промене дељеника и делиоца, утврђивање 136. Српски језик - Оскар Вајлд: Себични џин, обрада 137. Математика - Веза множења и дељења, обрада 138. Математика - Једначине са множењем, обрада
27. Eнглески језик - Oписивање места и простора; описивање положаја у простору; тражење и давање информације о положају у простору најједноставнијим језичким средствима, утврђивање. Уочавање сличности и разлика у култури становања код нас и у циљној култури, обрада и утврђивање 55. Природа и друштво - Животне заједнице (врсте животних заједница, услови за живот, прилагођеност), обрада 27. Ликовна култура - Украшавам по својој жељи (обележивач за књигу, шољу, рам за породичну фотографију и сл), вежбање 56. Природа и друштво - Шуме, обрада 28. Музичка култура - Научили смо о тоновима и нотама – свирање и певање уз аранжман на дечијим инструментима, утврђивање

 

05.04-11.04.2021.
понедељак, 05.04. уторак, 06.04. среда, 07.04. четвртак, 08.04. петак, 09.04.
129. Српски језик - Изражајно читање драмског текста Никад два добра Ј. Јоргачевић по улогама, утврђивање 130. Српски језик - Бранислав Црнчевић: Љутито мече, обрада 131. Математика - Зависност производа од промене чинилаца, обрада 132. Српски језик - Језичке вежбе, утврђивање 133. Српски језик - Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу, обрада
129. Математика - Редослед рачунских операција,  обрада 130. Математика - Редослед рачунских операција,  утврђивање 131. Српски језик - Час посвећен Међународном дану књиге за децу, обрада 132. Математика - Зависност производа од промене чинилаца,  утврђивање 133. Математика - Сталност производа, обрада
26. Eнглески језик -  Описивање места и простора; описивање положаја у простору;тражење и давање информација о положају у простору, обрада и утврђивање 53. Природа и друштво - Кретање, светлост и звук, систематизација 26. Ликовна култура - Орнамент. Моја шара (орнамент за вез, чарапе, прекривач, тепих...),  обрада и вежбање 54. Природа и друштво - Кретање, светлост и звук, провера знања 27. Музичка култура - Станко Коруновић: Иду, иду мрави, свирање и певање, обрада

 

29.03-04.04.2021.
понедељак, 29.03. уторак, 30.03. среда, 31.03. четвртак, 01.04. петак, 02.04.
124. Српски језик - Народна бајка: Баш-Челик - утврђивање 125. Српски језик - Попуњавање једноставних образаца, обрада 126. Математика - Множење и дељење једноцифреним бројем, утврђивање 127. Српски језик - Јованка Јоргачевић: Никад два добра, обрада 128. Српски језик - Јованка Јоргачевић: Никад два добра, утврђивање
124. Математика - Дељење са остатком, утврђивање 125. Математика - Дељење једноцифреним бројем, утврђивање 126. Српски језик - Преписивање песме или делова текста по избору са ћирилице на латиницу, утврђивање 127. Математика - Множење и дељење једноцифреним бројем (текстуални задаци), утврђивање 128. Математика - Множење и дељење једноцифреним бројем, провера знања
25. Eнглески језик - Именовање предмета и описивање места (простора) једноставним језичким средствима. Описивање места и простора; описивање положаја у простору, обрада/утврђивање 51. Природа и друштво - Заштита од буке, обрада 25. Ликовна култура - Композиција облика, обрада и вежбање 52. Природа и друштво - Научили смо о звуку, утврђивање 26. Музичка култура - Владимир Томерлин: Изгубљено пиле, обрада песме по слуху. Н. Римски Корсаков: Бумбаров лет, слушање музике. Динамика у музици (крешендо и декрешендо), обрада

 

22.03-28.03.2021.
понедељак, 22.03. уторак, 23.03. среда, 24.03. четвртак, 25.03. петак, 26.03.
119. Српски језик - Разговарамо... (комуникација са одраслима и са вршњацима; у школи, у продавници, телефонски разговор, поздрављања и сл.), обрада 120. Српски језик - Управни и неуправни говор, утврђивање 121. Математика - Дељење једноцифреним бројем (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), писмени поступак, обрада 122. Српски језик - Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима), обрада 123. Српски језик - Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима), обрада
119. Математика - Дељење једноцифреним бројем (369 : 3; 426 : 3), писмени поступак, обрада 120. Математика - Дељење једноцифреним бројем (369 : 3; 426 : 3), утврђивање 121. Српски језик - Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима), обрада 122. Математика - Дељење једноцифреним бројем (354 : 3; 471 : 3; 267 : 3), утврђивање 123. Математика - Дељење са остатком, обрада
24. Eнглески језик - Утврђивање градива. Именовање предмета и описивање места (простора) једноставним језичким средствима, обрада/утврђивање 49. Природа и друштво - Светлост и сенка, утврђивање 24. Ликовна култура - Текстура. Обликујемо текстуру урезивањем (у меки материјал), обрада/вежбање 50. Природа и друштво - Кретање производи звук. Звук као информација, обрада 25. Музичка култура - У сусрет пролећу... Традиционална песма из Финске: Пролећна песма и Антонио Вивалди: Пролеће (први став), слушање музике, обрада

 

15.03-21.03.2021.
понедељак, 15.03. уторак, 16.03. среда, 17.03. четвртак, 18.03. петак, 19.03.
114. Српски језик - Час посвећен Милеви Марић Ајнштајн, обрада 115. Српски језик - Говорна вежба: Особа којој се дивим, утврђивање 116. Математика - Множење једноцифреним бројем (143 · 3; 143 ·4), писмени поступак, обрада 117. Српски језик - Народна приповетка: Свијету се не може угодити, обрада 118. Српски језик - Писање приче у облику краћег драмског текста (Свијету се не може угодити, народна приповетка), обрада
114. Математика - Множење једноцифреним бројем (123 · 3; 123 ·4), писмени поступак, обрада 115. Математика - Множење једноцифреним бројем (123 · 3; 123 ·4), писмени поступак, утврђивање 116. Српски језик - Писмено изражавање: Особа којој се дивим, утврђивање 117. Математика - Множење једноцифреним бројем (143 · 3; 143 · 4), утврђивање 118. Математика - Множење једноцифреним бројем, утврђивање
23. Eнглески језик - Описивање предмета једноставним језичким средствима; изражавање припадања / неприпадања. Утврђивање градива 47. Природа и друштво - Научили смо кретању тела и о дејству Земљине теже, утврђивање 23. Ликовна култура - Композиција боја, обрада 48. Природа и друштво - Извори светлости. Како настаје сенка – облик и величина сенке, обрада 24. Музичка култура - Филмска музика, обрада

 

08.03-14.03.2021.
понедељак, 08.03. уторак, 09.03. среда, 10.03. четвртак, 11.03. петак, 12.03.
109. Српски језик - Управни говор (први и други модел) - обрада 110. Српски језик - Управни говор (први и други модел) - утврђивање 111. Математика - Неједначине са одузимањем - утврђивање 112. Српски језик - Мирослав Антић: Шта је највеће - обрада 113. Српски језик - Неуправни говор - обрада
109. Математика - Неједначине са сабирањем - утврђивање 110. Математика - Неједначине са одузимањем - обрада 111. Српски језик - Драган Лукић: Свакога дана - обрада 112. Математика - Једначине и неједначине - утврђивање 113. Математика - Једначине и неједначине - провера знања
22. Eнглески језик - Уочавање сличности и разлика у начину одевања у циљној култури и код нас; описивање предмета најједноставнијим језичким средствима - обнављање  45. Природа и друштво - Утицај јачине деловања на пређено растојање тела - обрада 22. Ликовна култура - Композиција линија. Гратаж - обрада и вежбање 46. Природа и друштво - Дејство Земљине теже – падање тела (утицај облика тела на брзину падања) - обрада 23. Музичка култура - Никола Херцигоња: Шапутање, обрада песме по слуху. Динамика у музици (пиано и форте) - обрада

 

01.03-07.03.2021.
понедељак, 01.03. уторак, 02.03. среда, 03.03. четвртак, 04.03. петак, 05.03.
104. Српски језик - Употреба великог слова у писању наслова књига и часописа - утврђивање 105. Српски језик - Писање наводника - обрада 106. Математика - Једначине са одузимањем - обрада 107. Српски језик - Правописна вежба (употреба великог слова) - утврђивање 108. Српски језик - Употреба великог слова - провера знања
104. Математика - Једначине са сабирањем - обрада 105. Математика - Једначине са сабирањем - утврђивање 106. Српски језик - Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма - обрада 107. Математика - Једначине са одузимањем - утврђивање 108. Математика - Неједначине са сабирањем - обрада
21. Eнглески језик - Описивање уобичајених активности - обнављање и утврђивање 43. Природа и друштво - Вода, ваздух, материјали - провера знања 21. Ликовна култура - Од старог до новог (израда употребних предмета од материјала за рециклажу) - вежбање 44. Природа и друштво - Кретање. Кретање тела по путањи - обрада 22. Музичка култура - Ерско коло, свирање и певање - утврђивање

 

22.02-28.02.2021.
понедељак, 22.02. уторак, 23.02. среда, 24.02. четвртак, 25.02. петак, 26.02.
99. Српски језик - Говорна вежба: Догодило ми се - утврђивање 100. Српски језик - Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира) - обрада 101. Математика - Сабирање и одузимање до 1000 (текстуални задаци) - утврђивање 102. Српски језик - Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира) - утврђивање 103. Српски језик - Употреба великог слова у писању наслова књига и часописа - обрада
99. Математика - Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца. Сталност разлике - обрада 100. Математика - Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца. Сталност разлике - утврђивање 101. Српски језик - Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше (домаћа лектира ) - обрада 102. Математика - Сабирање и одузимање до 1000 - провера знања 103. Математика - Веза сабирања и одузимања - обрада
20. Eнглески језик - Изражавање припадања /неприпадања; описивање предмета једноставним језичким средствима; Описивање уобичајених активности - обрада и утврђивање 41. Природа и друштво - Научили смо о рециклажи - утврђивање 20. Ликовна култура - Рециклажом чувамо природу. Уметници рециклирају - обрада и вежбање 42. Природа и друштво - Вода, ваздух, материјали - систематизација 21. Музичка култура - Ресаво, водо ладна. Тон и нота РЕ- обрада

 

15.02-21.02.2021.

 

08.02-14.02.2021.
понедељак, 08.02. уторак, 09.02. среда, 10.02. четвртак, 11.02. петак, 12.02.
91. Српски језик - Лице и број глагола - утврђивање 92. Српски језик - Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак) - обрада 93. Математика - Сабирање до 1000 (234+183; 234+197) - утврђивање 94. Српски језик - Научили смо о глаголима - утврђивање 95. Српски језик - Глаголи - провера знања
91. Математика - Одузимање до 1000 (254 – 123, 254 – 128) - утврђивање 92. Математика - Сабирање до 1000 (234 + 183; 234 + 197), писмени поступак - обрада 93. Српски језик - Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак) - утврђивање 94. Математика - Одузимање до 1000 (528 – 254; 365 – 178), писмени поступак - обрада 95. Математика - Одузимање до 1000 (528 – 254; 365 – 178) - утврђивање
19. Eнглески језик - Изражавање припадања /неприпадања; описивање предмета једноставним
језичким средствима - обнављање и обрада
38. Природа и друштво - Ваздух као топлотни изолатор - обрада 18. Ликовна култура - Знак и симбол. Грб мог одељења - обрада и вежбање 39. Природа и друштво - Топлотна проводљивост материјала. Ваздух као топлотни изолатор - утврђивање 19. Музичка култура - Химна - обрада

 

01.02-07.02.2021.
понедељак, 01.02. уторак, 02.02. среда, 03.02. четвртак, 04.02. петак, 05.02.
86. Српски језик - Језичке вежбе - утврђивање 87. Српски језик - Ла Фонтен: Цврчак и мрав - обрада 88. Математика - Сабирање до 1000 (234 + 123; 234 + 128), писмени поступак - обрада 89. Српски језик - Глаголи, обнављање знања из другог разреда - обнављање 90. Српски језик - Лице и број глагола - обрада
86. Математика - Праве и углови - утврђивање 87. Математика - Праве и углови - провера знања 88. Српски језик - Мењамо крај басне Цврчак и мрав - утврђивање 89. Математика - Сабирање до 1000 (234 + 123; 234 + 128) - утврђивање 90. Математика - Одузимање до 1000 (254 – 123; 254 – 128), писмени поступак - обрада
18. Eнглески језик - Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; описивање догађаја и способности у садашњости;честитање празника -
утврђивање
36. Природа и друштво - Научили смо о течностима - утврђивање 17. Ликовна култура - Одећа као начин споразумевања - обрада и вежбање 37. Природа и друштво - Топлотна проводљивост материјала - обрада 18. Музичка култура - Зорислава М. Васиљевић: До, до, шта је то. Тон и нота ДО - обрада

 

25.01-31.01.2021.
понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик - Употреба великог слова у писању назива празника - утврђивање 83. Српски језик - Позивница, честитка, писмо - обрада Свети Сава 84. Српски језик - Пишемо новогодишње честитке - утврђивање 85. Српски језик - Химна Светоме Сави - обрада
82. Математика - Угао - обрада 83. Математика - Врсте углова - обрада   84. Математика - Нормалне праве Цртање нормалних правих - обрада 85. Математика - Нормалне праве. Цртање нормалних права - утврђивање
17. Eнглески језик - Изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих. Позив и реаговање на позив за учешће у заједничкој активности; описивање догађаја и способности у садашњости; честитање празника - утврђивање и обрада 34. Природа и друштво - Сличности и разлике међу течностима - обрада   35. Природа и друштво - Вода и друге течности као растварачи - обрада 17. Музичка култура - Празничне песме - обрада

 

18.01-24.01.2021.
понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
77. Српски језик - Личне заменице - обрада 78. Српски језик - Личне заменице - утврђивање    79. Математика - Узајамни положај правих - обрада 80. Српски језик - Пишемо причу на основу датог почетка - обрада 81. Српски језик - Употреба великог слова у писању назива празника - обрада
77. Математика - Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним (текстуални задаци) - утврђивање  78. Математика - Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним - провера знања 79. Српски језик - Душан Васиљев: Зима - обрада 80. Математика - Паралелне праве                                              Цртање паралелних правих - обрада  81. Математика - Паралелне праве                                              Цртање паралелних правих - утврђивање
16. Eнглески језик - Исказивање просторних односа; Изражавање допадања и недопадања, припадања и неприпадања, постављање питања и одговарање на њих - утврђивање и обрада 32. Природа и друштво - Материјали – промене материјала - обрада 16. Ликовна култура - Слика и текст: обликовање новогодишњих честитки - вежбање   33. Природа и друштво - Материјали – промене материјала - утврђивање 16. Музичка култура - На крај села жута кућа, свирање и певање - утврђивање

 

14.12-20.12.2020.
понедељак, 14.12. уторак, 15.12. среда, 16.12. четвртак, 17.12. петак, 18.12.
72. Српски језик - Писмено изражавање: Искрено о себи - утврђивање 73. Српски језик - Писање присвојних придева и речце не уз именице, придеве и глаголе - утврђивање 74.  Математика - Дељење троцифреног броја једноцифреним, усмени поступак - обрада 75. Српски језик - Бранко Ћопић: Изокренута прича - обрада 76. Српски језик - Бранко Ћопић: Изокренута прича („Враћамо речи на њихова места.”) - утврђивање
72. Математика - Множење троцифреног броја једноцифреним, усмени поступак - обрада 73. Математика - Множење троцифреног броја једноцифреним, усмени поступак - утврђивање 74. Српски језик - Правописна вежба - провера знања  75. Математика - Дељење троцифреног броја једноцифреним, усмени поступак - утврђивање 76. Математика - Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним - утврђивање 
15. Енглески језик -  Исказивање просторних
односа - обрада

30. Природа и друштво - Мерење температуре воде, ваздуха и тела - обрада 15. Ликовна култура - Плакат, позивница и честитка - обрада и вежбање 31. Природа и друштво - Промене при загревању и хлађењу ваздуха - утврђивање  15. Музичка култура - Народна песма: Фалила ми се. Тон и нота ФА - обрада 

 

07.12-13.12.2020.
понедељак, 07.12. уторак, 08.12. среда, 09.12. четвртак, 10.12. петак, 11.12.
67. Српски језик - Употреба великог слова у писању вишечланих географских назива - утврђивање 68. Српски језик - Александар Поповић: Лед се топи - обрада 69. Математика - Дељење двоцифреног броја једноцифреним - утврђивање 70. Српски језик - Сценско приказивање драмског текста Лед се
топи, Александра Поповића - утврђивање
71. Српски језик - Говорна вежба: Искрено о себи - обрада
67. Математика - Множење  двоцифреног броја једноцифреним - утврђивање 68. Математика - Дељење двоцифреног броја једноцифреним - обрада
69. Српски језик - Александар Поповић: Лед се топи - утврђивање 70. Математика - Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним - обрада  и утврђивање 71. Математика - Множење и дељење двоцифреног броја једноцифреним - утврђивање
14. Енглески језик -  Утврђивање градива. Давање и тражење основних информација о себи и другима; описивање бића и предмета из непосредног окружења
- обрада и утврђивање

28. Природа и друштво - Стања воде и кружење воде у природи - утврђивање 14. Ликовна култура - Слика, текст, звук - реклама и билборд - обрада и вежбање 29. Природа и друштво - Промене при загревању и хлађењу ваздуха - обрада 14. Музичка култура - Народна песма: Сол ми дај. Тон и нота СОЛ - обрада

 

30.11-06.12.2020.
понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик - Писање речце не уз именице, придеве и глаголе - утврђивање 63. Српски језик - Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи - обрада 64. Математика - Дељење збира и разлике бројем - обрада 65. Српски језик - Препричавање народне бајке Чардак ни на небу ни на земљи према заједничком плану - обрада 66. Српски језик - Употреба великог слова у писању вишечланих географских назива - обрада
62. Математика - Множење збира и разлике бројем - обрада 63. Математика -  Множење збира и разлике бројем - утврђивање 64. Српски језик - Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи - утврђивање 65. Математика - Дељење збира и разлике бројем - утврђивање 66. Математика - Множење двоцифреног броја једноцифреним, усмени поступак - обрада
13. Енглески језик - Изражавање припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих. Описивање догађаја и способности у садашњости - обрада и утврђивање 26. Природа и друштво -Течно, гасовито и чврсто стање воде - обрада 13. Ликовна култура - Тумачење визуелних информација у природи - обрада и вежбање 27. Природа и друштво - Кружење воде у природи - обрада 13. Музичка култура - Народна песма: Ми идемо преко поља. Тон и нота МИ - обрада

 

23.11-29.11.2020.
понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
57. Српски језик - Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада  58. Српски језик - Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада  59. Математика - Множење (3 • 50) - утврђивање 60. Српски језик - Разговор са књижевним ликом: Разговарамо са Тамаром (Јасминка Петровић: Од читања се расте) - утврђивање 61. Српски језик - Писање речце не уз именице, придеве и глаголе - обрада
 57. Математика - Замена места и здруживање чинилаца - утврђивање  58. Математика - Множење (3 • 50) - обрада 59. Српски језик - Јасминка Перовић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада  60. Математика -  Дељење (150 : 5) - обрада 61. Математика - Дељење (150 : 5) - утврђивање
12. Eнглески језик - Давање и тражење основних информација о другима; описивање бића и предмета из непосредног окружења. Изражавање припадања и неприпадања; постављање питања и одговарање на њих - утврђивање и обрада  24. Природа и друштво - Научили смо о прошлости и временским одредницама - систематизација 12. Ликовна култура - Споменици културе нашег краја. Скулптуре у простору - обрада и вежбање 25. Природа и друштво - Прошлост. Временске одреднице - провера знања 12. Музичка култура - Бранко Милићевић: Лет, лет, бубамаро (обрада песме по слуху). Линијски систем и виолински кључ - обрада

 

16.11-22.11.2020.
понедељак, 16.11. уторак, 17.11. среда, 18.11. четвртак, 19.11. петак, 20.11.
52. Српски језик - Говорна вежба: Мој крај - обрада 53. Српски језик - Писмено изражавање: Мој крај - обрада 54. Математика - Множење бројевима 10 и 100 - обрада 55. Српски језик - Придеви - провера знања  56. Српски језик - Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима) - обрада
 52. Математика - Сабирање и одузимање (текстуални задаци) - утврђивање 53. Математика - Сабирање и одузимање - провера знања 54. Српски језик - Научили смо о придевима - утврђивање 55. Математика - Дељење бројевима 10 и 100 - обрада 56. Математика - Замена места и здруживање чинилаца - обрада
11. Eнглески језик - Исказивање просторних односа. Давање и тражење основних информација о другима; описивање бића и предмета из непосредног окружења - утврђивање и обрада  22. Природа и друштво - Откривамо прошлост - историјски извори - обрада 11. Ликовна култура -  У музеју. Постављамо нашу изложбу - обрада и вежбање  23. Природа и друштво - Откривамо прошлост - утврђивање  11. Музичка култура -  Импровизација ритмичког аранжмана (на песму по избору учитеља) - обрада

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
45. Српски језик - Изражајно рецитовање песама Д.Радовића, утврђивање 46. Српски језик - Речи истог или сличног значења -обрада 47. Математика - Сабирање троцифрених бројева,   утврђивање 48. Српски језик - Род и број придева, обрада  49. Српски језик - Род и број придева, утврђивање
 45. Математика - Сабирање троцифрених бројева  (354 + 232; 354+237),  усмени поступак, обрада 46. Математика - Сабирање троцифрених бројева (467 + 372 ; 467+378),  усмени поступак  47. Српски језик - Д. Лукић: Шта је отац, обрада  48. Математика - Одузимање троцифрених бројева (543 – 321; 543–318), усмени поступак, обрада 49. Математика - Одузимање троцифрених бројева (645 – 372; 645–379), усмени поступак, обрада
9. Eнглески језик - Позив и реаговање на позив; писање кратких писама и позивница – обрада и утврђивање   19. Природа и друштво - Временске одреднице, датум, година, деценија и век, обрада 10. Ликовна култура- Облици у простору. Истражујемо и уређујемо свој простор, обрада и вежбање 20. Природа и друштво - Садашњост, прошлост, будућност. Породична прошлост и прошлост краја, обрада  10а. Музичка култура - Шта смо научили о трајању тонова и тактирању, утврђивање

 

26.10-01.11.2020.
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
40. Српски језик - Избор из поезије Д. Радовића (домаћа лектира) обрада 41. Српски језик - Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира) обрада 42. Математика - Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, утврђивање 43. Српски језик - Градивни придеви, обрада 44. Српски језик - Градивни придеви, утврђивање
 40. Математика - Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, обрада  41. Математика - Одузимање двоцифреног броја од троцифреног, обрада 42. Српски језик - Избор из поезије Душана Радовића (домаћа лектира), утврђивање  43. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 44. Математика - Сабирање и одузимање, провера
8. Енглески језик – Исказивање молбе, захвалности, потреба; честитање рођендана и других значајних догађаја – обрада и утврђивање  17. Природа и друштво - Наш крај, систематизација

9. Ликовна култура- Споразумевање - говор тела. Читамо поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, обрада и вежбање

9. Ликовна култура - Вајарске технике и материјали, обрада

18. Природа и друштво - Наш крај, провера 9. Музичка култура - Такт, тактица, 2/4 такт, тактирање, обрада

 

19.10-25.10.2020.
понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
35. Српски језик - Хајди у причи и Хајди на филму, утврђивање 36. Српски језик - Подела речи на крају реда, обрада 37. Математика - Сабирање троцифреног и двоцифреног броја (325+32; 325+37), усмени поступак, обрада 38.Српски језик -Писање присвојних придева (обрада) 39.Српски језик -Писање присвојних придева  (утврђивање)
35. Математика - Одузимање десетица од троцифреног броја (237-50), усмени поступак, обрада 36. Математика - Одузимање десетица од троцифреног броја, утврђивање 37. Српски језик - Разумем шта читам, утврђивање 38. Математика -  Сабирање троцифреног и двоцифреног броја      (265 + 58), усмени поступак  (обрада) 39. Математика - Сабирање троцифреног и двоцифреног броја           (утврђивање)
7. Eнглески језик - Изражавање количине и описивање предмета и биљака, изражавање допадања и недопадања; припадања и неприпадања; постављање питања и одговарања на њих, обрада 15. Природа и друштво - Производне и непроизводне делатности-обрада  8. Ликовна култура - Илустрација за дечије књиге. Илуструјемо Хајди. 16. Природа и друштво - Производне и непроизводне делатности. Саобраћај  (утврђивање) 8. Музичка култура - Трајање тонова – половина ноте и половина паузе на примерима бројалице/песме уз покрет, слушање и извођење (обрада)

 

12.10-18.10.2020.
понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
30. Српски језик - Придеви, обнављање 31. Српски језик - Присвојни придеви - обрада 32. Математика - Сабирање троцифреног броја и десетица (283+40), усмени поступак, обрада 33. Српски језик - Јохана Шпири: Хајди (одломак) - обрада 34. Српски језик - Јохана Шпири: Хајди (одломак) - обрада
30. Математика - Бројеви до 1000, сабирање и одузимање, римске цифре – провера знања 31. Математика - Сабирање троцифреног броја и десетица (430+40; 470+30; 380+50), усмени поступак - обрада 32. Српски језик - Присвијни придеви - утврђивање 33. Математика - Сабирање троцифреног броја и десетица - утврђивање 34. Математика - Одузимање десетица од троцифреног броја  (170-30; 200-30; 350-70), усмени поступак -обрада
6. Eнглески језик - Давање основних информација о себи, тражење основних информација о другима, описивање бића и предмета из школског и непосредног окружења (омиљених играчака, школског прибора и слично); основне боје - обрада 13. Природа и друштво - Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и информациони саобраћај, обрада 7. Ликовна култура - Уметнички занати и њихови производи. Правимо огрлице и привеске – обрада и вежбање 14. Природа и друштво - Правила безбедног понашања на саобраћајницама у крају, обрада 7. Музичка култура - Трајање тонова – осмина и четвртина паузе на примерима бројалице/песме уз покрет, слушање и извођење

 

05.10-11.10.2020.
понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
25. Српски језик - Употреба великог слова у писању имена народа - утврђивање 26. Српски језик - Писање текста латиницом – диктат - обнављање 27. Математика - Одузимање једноцифреног броја од троцифреног, усмени поступак - обрада 28. Српски језик - Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа - обрада 29. Српски језик - Писање приче на основу слика - обрада
25. Математика - Сабирање троцифреног и једноцифреног броја, усмени поступак - обрада 26. Математика - Сабирање троцифреног и једноцифреног броја, усмени поступак - утврђивање 27. Српски језик - Именице – провера знања 28. Математика - Одузимање једноцифреног броја од троцифреног, усмени поступак - утврђивање 29. Математика - Сабирање и одузимање - утврђивање
5. Eнглески језик - Поздрављање, давање основних информација о себи, разумевање једноставних упутстава и налога; - обрада и утврђивање 11. Природа и друштво - Насеља нашег краја (село и град, њихова повезаност) - обрада 6. Ликовна култура - Боје-примарне и секундарне. Правимо боје. –обрада и вежбање 12. Природа и друштво - Становништво и насеља нашег краја. 6. Музичка култура - Певање/слушање песме по избору и креирање покрета - утврђивање

 

28.09-04.10.2020.
понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
20. Српски језик - Изражајно рецитовање песме „Домовина се брани лепотом“, утврђивање 21. Српски језик - Именице, утврђивање 22. Математика - Замена места сабирака, обрада 23. Српски језик - Ијан Макјуан: Реч-две о Питеру (одломак) - утврђивање 24. Српски језик - Употреба великог слова у писању имена народа - обрада
20. Математика - Сабирање и одузимање стотина, обрада 21. Математика - Сабирање и одузимање стотина, утврђивање 22. Српски језик - Реч - две о Питеру (одломак), Ијан Макјуан,  обрада 23. Математика - Здруживање сабирака - обрада 24. Математика - Замена места и здруживања сабирака - утврђивање
4. Eнглески језик - Исказивање молбе, захвалности, потреба, утврђивање 9. Природа и друштво - Оријентација у простору, утврђивање

5. Ликовна култура - Правимо свој прибор и материјале за рад, вежбање

10. Природа и друштво - Начини преношења и мере заштите од заразних болести и болести које преносе животиње - обрада

5. Музичка култура - Владимир Томерлин: "Брзојав", музичка игра (обрада)

5а. Музичка култура - Осмина и четвртина ноте, обрада

 

21.09-27.09.2020.
понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
15. Српски језик - „Корњача и зец“, Езоп, обрада 16. Српски језик - Збирне именице, обрада 17. Математика - Римске цифре, утврђивање 18. Српски језик - „Домовина се брани лепотом“, Љубивоје Ршумовић, обрада 19. Српски језик - Речи које значе нешто умањено и увећано, обрада
15. Математика - Упоређивање бројева до 1000, утврђивање 16. Математика - Римске цифре, обрада 17. Српски језик - Збирне именице, утврђивање 18. Математика - Бројеви до 1000, утврђивање 19. Математика - Бројеви до 1000, утврђивање
3. Eнглески језик -  Изражавање количине и описивање предмета, биљака (школског прибора, плодова биљака)  постављање питања и одговарање на њих, утврђивање 7. Природа и друштво - Оријентација на географској карти Републике Србије (картографске боје и картографски знаци), обрада 4. Ликовна култура - Природни и вештачки материјали, обрада 8. Природа и друштво - Оријентација на географској карти Републике Србије (картографске боје и картографски знаци), утврђивање 4. Музичка култура - Поздрав из Србије“, Миња Субота, обрада песме по слуху

 

14.09-20.09.2020.
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик - Потврдне и одричне реченице, обнављање знања из другог разреда 11. Српски језик - Састављање приче на основу датих речи, обрада 12. Математика - Месна вредност цифре у бројевима до 1000, обрада 13. Српски језик - Градивне именице, обрада 14. Српски језик - Градивне именице, утврђивање
10. Математика - Бројеви прве хиљаде – читање и писање, обрада 11. Математика - Бројеви прве хиљаде – читање и писање, утврђивање 12. Српски језик - Именице, обнављање знања из другог разреда 13. Математика - Месна вредност цифре у бројевима до 1000, утврђивање 14. Математика - Упоређивање бројева до 1000, обрада
3. Eнглески језик - Давање основних информација о себи, тражење основних информација о другима, утврђивање 5. Природа и друштво - Оријентација у простору помоћу компаса и оријентира из природе, обрада 3. Ликовна култура - Сликарски материјали и технике, обрада 6. Природа и друштво - Оријентација помоћу плана насеља, обрада 3. Музичка култура - „Чаробна фрула“(избор), Бора Дугић, слушање музике

 

07.09-13.09.2020.
понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
5. Српски језик - „Септембар“, Душан Костић обрада 6. Српски језик - Септембар у мом крају – говорна вежба, обрада 7. Математика - Стотине прве хиљаде – читање и писање, утврђивање 8. Српски језик - „А зашто он вежба“, Душан Радовић, обрада 9. Српски језик - „А зашто он вежба“, Душан Радовић, утврђивање
5. Математика - Множење и дељење до 100, обнављање знања из другог разреда 6. Математика - Стотине прве хиљаде – читање и писање, обрада 7. Српски језик - Врсте реченица по значењу, обнављање знања из другог разреда 8. Математика - Десетице прве хиљаде – читање и писање, обрада 9. Математика - Десетице прве хиљаде – читање и писање, утврђивање
1. Eнглески језик - Поздрављање, успостављање контакта при сусрету, изражавање прикладних поздрава приликом одласка, давање основних информација о себи, разумевање једноставних упутстава и налога, уводни час/ обнављање 3. Природа и друштво - Површинске воде нашег краја, обрада 2. Ликовна култура - Цртачки материјали и технике, обрада 4. Природа и друштво - Рељеф и површинске воде нашег краја, утврђивање 2. Музичка култура - „Здраво војско“, Миодраг Илић Бели, обрада песме по слуху

 

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик - Добро дошли, трећаци!
Уводни час, договор о начину рада

2. Српски језик - Доживљај са летњег распуста – говорна вежба, обрада 3. Математика - Геометријске фигуре, обнављање знања из другог разреда 4. Српски језик - Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из граматике
1. Математика - Уводни час, договор о начину рада 1. Ликовна култура - Договор о начину рада. Употреба различитих материјала у ликовном стваралаштву. Својства материјала, обрада 3. Српски језик - Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из правописа   4. Математика - Мерење дужине и мерење времена, обнављање знања из другог разреда
1. Природа и друштво - Уводни час, договор о начину рада 2.  Математика - Сабирање  и одузимање до 100, обнављање знања из другог разреда 2. Природа и друштво - Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја, обрада 1. Музичка култура - Уводни час, договор о начину рада

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја