Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / III разред

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


28.09-04.10.2020.
понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
20. Српски језик - Изражајно рецитовање песме „Домовина се брани лепотом“, утврђивање 21. Српски језик - Именице, утврђивање 22. Математика - Замена места сабирака, обрада 23. Српски језик - Ијан Макјуан: Реч-две о Питеру (одломак) - утврђивање 24. Српски језик - Употреба великог слова у писању имена народа - обрада
20. Математика - Сабирање и одузимање стотина, обрада 21. Математика - Сабирање и одузимање стотина, утврђивање 22. Српски језик - Реч - две о Питеру (одломак), Ијан Макјуан,  обрада 23. Математика - Здруживање сабирака - обрада 24. Математика - Замена места и здруживања сабирака - утврђивање
4. Eнглески језик - Исказивање молбе, захвалности, потреба, утврђивање 9. Природа и друштво - Оријентација у простору, утврђивање 5. Ликовна култура - Правимо свој прибор и материјале за рад, вежбање 10. Природа и друштво - Начини преношења и мере заштите од заразних болести и болести које преносе животиње - обрада 5. Музичка култура - Осмина и четвртина ноте, обрада

 

21.09-27.09.2020.
понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
15. Српски језик - „Корњача и зец“, Езоп, обрада 16. Српски језик - Збирне именице, обрада 17. Математика - Римске цифре, утврђивање 18. Српски језик - „Домовина се брани лепотом“, Љубивоје Ршумовић, обрада 19. Српски језик - Речи које значе нешто умањено и увећано, обрада
15. Математика - Упоређивање бројева до 1000, утврђивање 16. Математика - Римске цифре, обрада 17. Српски језик - Збирне именице, утврђивање 18. Математика - Бројеви до 1000, утврђивање 19. Математика - Бројеви до 1000, утврђивање
3. Eнглески језик -  Изражавање количине и описивање предмета, биљака (школског прибора, плодова биљака)  постављање питања и одговарање на њих, утврђивање 7. Природа и друштво - Оријентација на географској карти Републике Србије (картографске боје и картографски знаци), обрада 4. Ликовна култура - Природни и вештачки материјали, обрада 8. Природа и друштво - Оријентација на географској карти Републике Србије (картографске боје и картографски знаци), утврђивање 4. Музичка култура - Поздрав из Србије“, Миња Субота, обрада песме по слуху

 

14.09-20.09.2020.
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик - Потврдне и одричне реченице, обнављање знања из другог разреда 11. Српски језик - Састављање приче на основу датих речи, обрада 12. Математика - Месна вредност цифре у бројевима до 1000, обрада 13. Српски језик - Градивне именице, обрада 14. Српски језик - Градивне именице, утврђивање
10. Математика - Бројеви прве хиљаде – читање и писање, обрада 11. Математика - Бројеви прве хиљаде – читање и писање, утврђивање 12. Српски језик - Именице, обнављање знања из другог разреда 13. Математика - Месна вредност цифре у бројевима до 1000, утврђивање 14. Математика - Упоређивање бројева до 1000, обрада
3. Eнглески језик - Давање основних информација о себи, тражење основних информација о другима, утврђивање 5. Природа и друштво - Оријентација у простору помоћу компаса и оријентира из природе, обрада 3. Ликовна култура - Сликарски материјали и технике, обрада 6. Природа и друштво - Оријентација помоћу плана насеља, обрада 3. Музичка култура - „Чаробна фрула“(избор), Бора Дугић, слушање музике

 

07.09-13.09.2020.
понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
5. Српски језик - „Септембар“, Душан Костић обрада 6. Српски језик - Септембар у мом крају – говорна вежба, обрада 7. Математика - Стотине прве хиљаде – читање и писање, утврђивање 8. Српски језик - „А зашто он вежба“, Душан Радовић, обрада 9. Српски језик - „А зашто он вежба“, Душан Радовић, утврђивање
5. Математика - Множење и дељење до 100, обнављање знања из другог разреда 6. Математика - Стотине прве хиљаде – читање и писање, обрада 7. Српски језик - Врсте реченица по значењу, обнављање знања из другог разреда 8. Математика - Десетице прве хиљаде – читање и писање, обрада 9. Математика - Десетице прве хиљаде – читање и писање, утврђивање
1. Eнглески језик - Поздрављање, успостављање контакта при сусрету, изражавање прикладних поздрава приликом одласка, давање основних информација о себи, разумевање једноставних упутстава и налога, уводни час/ обнављање 3. Природа и друштво - Површинске воде нашег краја, обрада 2. Ликовна култура - Цртачки материјали и технике, обрада 4. Природа и друштво - Рељеф и површинске воде нашег краја, утврђивање 2. Музичка култура - „Здраво војско“, Миодраг Илић Бели, обрада песме по слуху

 

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик - Добро дошли, трећаци!
Уводни час, договор о начину рада

2. Српски језик - Доживљај са летњег распуста – говорна вежба, обрада 3. Математика - Геометријске фигуре, обнављање знања из другог разреда 4. Српски језик - Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из граматике
1. Математика - Уводни час, договор о начину рада 1. Ликовна култура - Договор о начину рада. Употреба различитих материјала у ликовном стваралаштву. Својства материјала, обрада 3. Српски језик - Шта смо научили у другом разреду, обнављање знања из правописа   4. Математика - Мерење дужине и мерење времена, обнављање знања из другог разреда
1. Природа и друштво - Уводни час, договор о начину рада 2.  Математика - Сабирање  и одузимање до 100, обнављање знања из другог разреда 2. Природа и друштво - Упознајемо наш крај – рељеф нашег краја, обрада 1. Музичка култура - Уводни час, договор о начину рада

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја