Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / III разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС2, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, на сајту РТС-а и мултимедијској платформи РТС Планета

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Трећи разред

РТС 3

09.45 - 10.15

10.20 - 10.50

10.55 - 11.25


18-24.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 18.5. УТОРАК 19.5. СРЕДА 20.5. ЧЕТВРТАК 21.5. ПЕТАК 22.5. СУБОТА 23.5.
11.30 - 12.00 Српски језик -  Лед се топи, Александар Поповић  Математика - Графичко надовезивање дужи Српски језик - Писање речце ЛИ, утврђивање Математика - Обим правоугаоника Српски језик - Скраћенице Српски језик - Обичајне народне лирске песме (избор)
12.05 - 12.35 Математика - Круг и кружница.
Цртање круга и кружнице
Српски језик -  Писање речце ЛИ Ликовна култура - Компоновање различитих материјала Српски језик - Шта је највеће, Мирослав Антић  Математика - Обим квадрата Природа и друштво  - Како откривамо прошлост - историјски извори
12.40 - 13.10 Енглески језик -  Game on 1 (Review) Природа и друштво  - Безбедно у саобраћају Математика - Четвороугао – квадрат и правоугаоник Природа и друштво  - Временске одреднице Музичка култура -  Ја посејах лубенице, народна песма Математика - Обим правоугаоника и квадрата, утврђивање
11-17.05.2020.
04.05-10.05.2020.
Сатница Понедељак 4.5.2020. Уторак 5.5.2020. Среда 6.5.2020. Четвртак 7.5.2020. Петак 8.5.2020. Субота 9.5.2020.
11.30 - 12.00 Српски језик - Вук и јагње, народна басна Математика - Писање бројева римским цифрама, утврђивање Српски језик - Марко Краљевић и бег Костадин, народна песма, 1. део Математика - Нормалне праве и цртање нормалних правих Српски језик - Корњача и зец, Езоп Српски језик - Употреба великог слова, утврђивање
12.05 - 12.35 Математика - Писање бројева римским цифрама Српски језик - Употреба великог слова у писању имена празника, наслова књига, часописа и новина Ликовна култура - Уметнички занати Природа и друшво - Чиме се људи баве (производне и непроизводне делатности и њихова међузависност) Математика - Углови и обележавање углова  Математика - Врсте углова и цртање углова
12.40 - 13.10 Енглески језик - Welcome to my homе Природа и друшво - Становништво нашег краја (сличности, разлике, суживот), утврђивање Математика - Паралелне праве и цртање паралелних правих Српски језик - Марко Краљевић и бег Костадин, народна песма, 2. део Музичка култура - Страни композитори, слушање музике Музичка култура -  Савила се бела лоза винова
27.04-03.05.2020.

 

20-26.04.2020.
Сатница Уторак 21.04.2020. Среда 22.04.2020. Четвртак 23.04.2020. Петак 24.04.2020.
11.30 - 12.00 Математика - Дељење (утврђивање) Српски језик - Стакларева љубав, Гроздана Олујић, 1. део Математика - Веза множења и дељења Српски језик - Употреба великог слова у писању имена народа и вишечланих географских имена
12.05 - 12.35 Српски језик - Речи које означавају место, време и начин вршења радње Ликовна култура- Визуелне информације и поруке (плакат, билборд, реклама) Природа и друштво - Материјали и њихова употреба Математика - Једначине. Одређивање непознатог чиниоца
12.40 - 13.10 Природа и друштво - Оријентација на географској карти Републике Србије Математика - Зависност количника од промене дељеника и делиоца Српски језик - Стакларева љубав, Гроздана Олујић, 2. део Музичка култура - Разгранала грана јоргована, народна песма. Тонови и ноте ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ, утврђивање

 

13-19.04.2020.
06-12.04.2020.
Сатница Понедељак 06.04.2020. Уторак 07.04.2020. Среда 08.04.2020. Четвртак 09.04.2020. Петак 10.04.2020.
11.30 - 13.10 Српски језик - Придеви (описни и присвојни) Математика - Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем, утврђивање Српски језик - ,,Прича о раку кројачу'', Десанка Максимовић, 1. део Математика - Писмено дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем Српски језик - Народне умотворине (питалице, брзалице, бројалице)
Математика - Зависност производа од промене чинилаца, сталност производа Српски језик - Придеви (род и број) Ликовна култура - Уметност украшавања Енглески језик -Do you speak English? (Revision 3rd grade)  Математика - Усмено и писмено дељење троцифреног броја једноцифреним бројем (936:3)
Енглески језик - Family meal Part 2 Природа и друшво - Нежива природа Математика - Дељење збира и разлике једноцифреним бројем Српски језик - ,,Прича о раку кројачу'', Десанка Максимовић, 2. део Музичка култура - Линијски систем, виолински кључ и трајање тонова (половина, четвртина и осмина и одговарајуће паузе) у такту 2/4
30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
11.30 - 13.10 Српски језик - Врсте реченица по значењу и облику (У) Математика - Усмено и писмено множење једноцифреним бројем (23•3; 201•4) Српски језик - ГЛАГОЛИ (радња, стање збивање; разликовање облика којима се означава прошлост, садашњост, будућност; разликовање лица и броја глагола;) Математика - Усмено и писмено множење броја једноцифреним брoјем (14•3; 216•3) Српски језик - Народне умотворине (пословице, загонетке)
Математика - Множење збира и разлике једноцифреним бројем (У) Српски језик - Лик и дело Душка Радовића – избор из поезије Ликовна култура - Композиција облика Енглески језик - Family meal Математика - Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем (45•3; 143•6)
Енглески језик My body 2  Природа и друшво - Животне заједнице Математика - Усмено и писмено множење једноцифреним бројем (23•3; 201•4) Српски језик - ГЛАГОЛИ (потрвдни и одрични облик глагола; утврђивање) Музичка култура - Домаћи композитори, слушање музике
23-29.03.2020.
Сатница Понедељак 23.3.2020. Уторак 24.3.2020. Среда 25.3.2020. Четвртак 26.3.2020. Петак 27.3.2020.
11.30 - 12.00 Српски језик - Пролећница, Ј. Ј.Змај, писање састава - опис природе Математика -  Дељење бројевима 10 и 100 Српски језик - Богаћење речника (речи које значе нешто умањено, нешто увећано; грађење речи) Математика - Множење десетица и стотина једноцифреним бројем Српски језик - Мачак отишао у хајдуке 2. део, Бранко Ћопић
12.05 - 12.35 Математика - Множење бројевима 10 и 100 Српски језик - Именице (заједничке, властите; род и број) Ликовна култура - Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама) Енглески језик - My body  Математика - Множење збира и разлике једноцифреним бројем
12.40 - 13.10 Енглески језик - Welcome to our school Природа и друшво - Облици рељефа у окружењу Математика -  Замена места и здруживање чинилаца Српски језик - Мачак отишао у хајдуке 1. део, Бранко Ћопић Музичка култура - Химна Републике Србије
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја