Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / II разред

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


28.09-04.10.2020.
понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
20. Српски језик - Говорна вежба: На пијаци, обрада 21. Српски језик - Писање речце ли у упитним реченицама, обрада 22. Математика - Сабирање броја са збиром или разликом бројева, обрада 23. Српски језик - Узвичне реченице. Узвичник - обрада 24. Српски језик - Разбрајалице и питалице - обрада
20. Математика - Здруживање сабирака, обрада 21. Математика - Замена места и здруживање сабирака, утврђивање 22. Српски језик - Загонетке лаке за ђаке другаке, обрада 23. Математика - Сабирање броја са збиром или разликом броја - утврђивање 24. Математика - Нула као сабирак или умањилац - обрада
4. Eнглески језик - Исказивање молбе и захвалности, обрада 9. Свет око нас - Здрава исхрана, обрада 5. Ликовна култура - Контраст, обрада 10. Свет око нас - Чувамо здравље и здрава исхрана – утврђивање 5. Музичка култура - Звук и тон, систематизација

 

21.09-27.09.2020.
понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
15. Српски језик - Обавештајне реченице. Тачка, обрада 16. Српски језик - Ана Миловановић: Слатка математика, обрада 17. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 18. Српски језик - Упитне реченице. Упитник, обрада 19. Српски језик - Јован Јовановић Змај: Хвала, обрада
15. Математика - Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27), утврђивање 16. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 17. Српски језик - Ана Миловановић: Слатка математика, утврђивање 18. Математика - Сабирање и одузимање, провера знања 19. Математика - Замена места сабирака, обрада 
3. Eнглески језик - Изражавање количине и бројева (бројеви до 10  и питања са How many), обнављање и обрада 7. Свет око нас - Породица и родбина, моје потребе и жеље, утврђивање 4. Ликовна култура - Светлост и сенка, утврђивање 8. Свет око нас - Чувамо здравље, обрада 4. Музичка култура - Кад ђак зна шта хоће, М.Субота, обрада

 

14.09-20.09.2020.
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик - Реч и реченица, обрада 11. Српски језик - Читање и анализа домаћег задатка:Открићу вам једну тајну, утврђивање 12. Математика - Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28), обрада 13. Српски језик - Александар Поповић: Два писма, утврђивање 14. Српски језик - Глас, слово, слог, реч, реченица, утврђивање
10. Математика - Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (45 – 8), утврђивање 11. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 12. Српски језик - Александар Поповић: Два писма, обрада 13. Математика - Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28), утврђивање 14. Математика - Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27), обрада
3. Eнглески језик - Именовање и описивање предмета и биљака (школског прибора, омиљене играчке, плодова воћа, поврћа ), обрада и утврђивање 5. Свет око нас - Породица и родбина, обрада 3. Ликовна култура - Светлост и облици, обрада 6. Свет око нас - Моје потребе, моје жеље, обрада 3. Музичка култура - Семафор, непознати аутор, Зоран Христић, обрада

 

07.09-13.09.2020.
понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
5. Српски језик - Научили смо у првом разреду, провера знања 6. Српски језик - Глас и слог, самогласници и сугласници, обрада 7. Математика - Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја
(36 + 7), обрада

8. Српски језик - Мирослав Антић: Тајна, обрада 9. Српски језик - Мирослав Антић: Тајна, рецитовање стихова, утврђивање
5. Математика - Линије, утврђивање 6. Математика - Научили смо у првом разреду, провера знања 7. Српски језик - Подела речи на слогове у изговору (једноставнији случајеви); Изговарање брзалица, обрада 8. Математика - Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (36 + 7), утврђивање 9. Математика - Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (45 – 8), обрада
1. Eнглески језик - Поздрављање, представљање себе и других, успостављање контакта при сусрету и усмено изражавање прикладних поздрава приликом растанка, уводни час/обнављање 3. Свет око нас - Поштујемо симболе наше домовине, обрада 2. Ликовна култура - Светлост и облици, обрада 4. Свет око нас - Школа и симболи наше домовине, утврђивање 2. Музичка култура - Звук и тон, Зорислава М. Васиљевић, обрада

 

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик - Добродошли, другаци!
Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање

2. Српски језик - Доживљај са летњег распуста, обрада 3. Математика - Сабирање и одузимање до  100, утврђивање 4. Српски језик - Дечје игре – прича у сликама, утврђивање
1. Математика - Уводни час – упознавање с уџбениким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање 1. Ликовна култура - Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада
Облици и простор, обрада
3. Српски језик - Драган Лукић, Школа, обрада 4. Математика - Положаји предмета и односи међу њима, утврђивање
1. Свет око нас -Уводни час – Поново у школи!
Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање

2.  Математика - Сабирање и одузимање до 20, утврђивање 2. Свет око нас - С вршњацима ван школе, обрада 1. Музичка култура - Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада Слушам, певам, свирам, стварам, утврђивање

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја