Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / II разред

Образовни садржаји емитују се на ТВ каналу РТС2, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, на сајту РТС-а и мултимедијској платформи РТС Планета

Распоред приказивања наставе на каналу РТС 2 биће промењен у данима када је предвиђен рад Народне скупштине Републике Србије чија се заседања преносе на том каналу.

Други разред

РТС 3

08.00 - 08.30

08.35 - 09.05

09.10 - 09.40


Сатница ПОНЕДЕЉАК 25.5. УТОРАК 26.5. СРЕДА 27.5. ЧЕТВРТАК 28.5. ПЕТАК 29.5.
09.45 - 10.15 Српски језик - Деда Милоје, Градимир Стојковић Математика - Цртање квадрата, правоугаоника и троугла на квадратној и тачкастој мрежи Српски језик -  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 1. део Математика - Мерење времена: дан, месец и година, утврђивање Српски језик - Кад дедица не зна да прича приче, Ђани Родари
10.20 - 10.50 Математика - Геометрија – линије, систематизација Српски језик - Основни и редни бројеви, врсте речи Ликовна култура - Споразумевање: Слика и реч Српски језик - Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 2. део Математика - Мерење времена: час и минут, утврђивање
10.55 - 11.26 Енглески језик -  Revision Свет око нас - Типови насеља: село и град. Занимања људи у граду и селу Математика -Симетричне фигуре; Подударност фигура  Свет око нас - Сналажење у времену  Средства за мерење времена  Музичка култура - Ресаво, водо ладна, народна песма
18-24.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 18.5. УТОРАК 19.5. СРЕДА 20.5. ЧЕТВРТАК 21.5. ПЕТАК 22.5. СУБОТА 23.5.
09.45 - 10.15 Српски језик - Два писма, Александар Поповић Математика - Дуж, права и полуправа, утврђивање Српски језик -  Слатка математика, Ана Миловановић Математика - Графичко надовезивање дужи. Дужина дужи и изломљене линије Српски језик -  Принцеза на зрну грашка,  Ханс Кристијан Андерсен Српски језик - Царево ново одело, Ханс Кристијан Андерсен
10.20 - 10.50 Математика -Права и полуправа Српски језик -  Врсте речи: придеви, описни придеви Ликовна култура - Споразумевање: Тумачење (невербално и визуелно изражавање) Српски језик - Писање речце ли и речце не уз глагол, утврђивање Музичка култура - Седи Ћира на врх сламе, народна песма Математика - Обим геометријских фигура, утврђивање
10.55 - 11.26 Енглески језик - My town Свет око нас - Рељеф и облици рељефа Математика - Мерење дужине стандардним мерним јединицама Свет око нас - Облици појављивања воде у природи  Математика - Обим геометријских фигура  Свет око нас - Врсте саобраћаја. Безбедно понашање у саобраћају
11-17.05.2020.
Сатница ПОНЕДЕЉАК 11.5. УТОРАК 12.5. СРЕДА 13.5. ЧЕТВРТАК 14.5. ПЕТАК 15.5.
09.45 - 10.15 Српски језик - Тачка на крају реченице и иза редног броја. Две тачке и запета у набрајању Математика -  Разломци, утврђивање Српски језик - Велико слово: писање назива држава, градова и села (једночланих и вишечланих) и једночланих географских назива Математика - Геометрија – линије  Српски језик - Писање скраћеница: мерне јединице и опште скраћенице (ОШ, бр, итд, стр. и нпр)
10.20 - 10.50 Математика - Разломци, обрада Српски језик - Оцене, Гвидо Тартаља Ликовна култура - Ликовне игре: Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и звук) Српски језик - Шума живот значи, Тоде Николетић Математика - Дуж. Поређење дужи
10.55 - 11.26 Енглески језик -  My food and drinks Свет око нас - Значај биљака и животиња за човека Математика - Римске цифре. Писање бројева римским цифрама Свет око нас - Чувамо природу Музичка култура -  Обрада песме „Вишњичица род родила“
04.05-10.05.2020.
Сатница Понедељак 4.5.2020. Уторак 5.5.2020. Среда 6.5.2020. Четвртак 7.5.2020. Петак 8.5.2020. Субота 9.5.2020.
09.45 - 10.15 Српски језик - Никола Тесла – знаменити Србин (причe из детињства) Математика - Одређивање непознатог чиниоца, утврђивање Српски језик - Кратке народне умотворине (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице) Математика - Редослед рачунских радњи (множење) Српски језик -Пас и његова сенка, Доситеј Обрадовић Српски језик - Глас, слово, реч, реченица; утврђивање
10.20 - 10.50 Математика - Одређивање непознатог чиниоца Српски језик - Врсте речи: именице (властите и заједничке); род и број именица Ликовна култура - Ликовне игре: Замишљања (стварност и машта) Српски језик - Глаголи (глаголска времена, потврдни и одрични глаголски облици) Математика - Редослед рачунских радњи (дељење) Математика - Редослед рачунских радњи (множење и дељење), утврђивање
10.55 - 11.26 Енглески језик - My clothes, part 2  Свет око нас - Човек ствара - материјали, утврђивање  Математика - Одређивање непознатог броја, утврђивање Свет око нас - Различити облици кретања тела Музичка култура - Обрада песме „Ми идемо преко поља“ Музичка култура - Утврђивање песме „Ми идемо преко поља“ и слушање музике „Заклео се бумбар“, М. Шоуц
27.04-03.05.2020.

 

20-26.04.2020.

 

13-19.04.2020.

 

06-12.04.2020.
30.03-05.04.2020.
Сатница Понедељак 30.3.2020. Уторак 31.3.2020. Среда 1.4.2020. Четвртак 2.4.2020. Петак 3.4.2020.
09.45 - 11.25 Српски језик - Именице: властите и заједничке, род и број именица Математика - Дељење бројевима 3 и 4 Српски језик - Препричавање басне „Коњ и магарац“ Математика - Дељење бројевима 6 и 7 Српски језик - Потврдни и одрични глаголски облици. Глаголи, утврђивање
Математика- Дељење бројевима 2, 5 и 10 (текстуални задаци) Српски језик - Коњ и магарац (народна басна) Ликовна култура - Играмо се бојама Српски језик -Глаголи; глаголска времена: прошло, садашње и будуће време Математика - Дељење бројевима 6 и 7 (У/текстуални задаци) 
Енглески језик - My toys, part 1 Свет око нас - Жива природа Математика - Дељење бројевима 3 и 4 (У/текстуални задаци) Енглески језик - My toys, part 2 Музичка култура - Обрада песме „Пролећна песма“, Ст. Коруновић и слушање музике „Пролећно коло“ 
23-29.03.2020.
15-22.03.2020.

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја