Министарство просвете, науке и технолошког развоја | Република Србија

Lat

Распореди наставе за основну школу / II разред

Сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На РТС Планети сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.


25.01-31.01.2021.
понедељак, 25.01. уторак, 26.01. среда, 27.01. четвртак, 28.01. петак, 29.01.
82. Српски језик - Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Девојчица са шибицама - обрада 83. Српски језик - Домаћа лектира: Ханс Кристијан Андерсен: Девојчица са шибицама - утврђивање Свети Сава 84. Српски језик - Наш пројекат – Новогодишње честитке и поруке - утврђивање 85. Српски језик - Креативне слагалице - игром кроз знање - утврђивање
82 .Математика - За толико већи и толико пута већи број - утврђивање 83. Математика - Множење броја 6 и бројем 6 - обрада   84. Математика - Множење броја 6 и бројем 6 - утврђивање 85. Математика - Множење броја 7 и бројем 7 - обрада
17. Eнглески језик - Исказивање потреба, осета, осећања; саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа. Слушање кратких и једноставних устаљених израза којима се честита празник; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригодних честитки- утврђивање и обрада 34. Свет око нас - Мерење времена и часовник - обрада   35. Свет око нас - Колико је сати и минута - обрада
17. Музичка култура - Химна Светом Сави -
обрада

 

18.01-24.01.2021.
понедељак, 18.01. уторак, 19.01. среда, 20.01. четвртак, 21.01. петак, 22.01.
77. Српски језик - Домаћа лектира: Бајке Десанке Максимовић /Прстен на морском дну, Како су пужу украли кућу/ - обрада 78. Српски језик - Наш пројекат – Бајколики свет - утврђивање 79. Математика - Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца - утврђивање 80. Српски језик - Учимо штампана слова латинице З, Ж - обрада 81. Српски језик - Научили смо слова латинице Б, Г, З, Ж - утврђивање
77. Математика - Замена места чинилаца - утврђивање 78. Математика - Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца - обрада 79. Српски језик - Учимо штампана слова латинице Б, Г  - обрада 80. Математика - Множење бројевима 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10. Замена места чинилаца - провера знања  81. Математика - За толико већи и толико пута већи број - обрада
16. Eнглески језик -  Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и реаговање на њих; упућивање и прихватање / одбијање позива на заједничку активност, уз коришћење најједноставнијих израза. Исказивање потреба, осета, осећања; саопштавање својих потреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа - утврђивање и обрада\ 32. Свет око нас - Кретање и утицај на кретање тела - утврђивање 16. Ликовна култура - Необична паковања, обрада  33. Свет око нас - Дан - обрада 16. Музичка култура -  Дошла ми бака, народна песма - обрада

 

14.12-20.12.2020.
понедељак, 14.12. уторак, 15.12. среда, 16.12. четвртак, 17.12. петак, 18.12.
72. Српски језик - Именице - провера знања 73. Српски језик - Научили смо слова латинице Л, Љ, Ц, Ч, Ћ - утврђивање 74.  Математика - Множење броја 4 и бројем 4 - утврђивање 75. Српски језик - Домаћа лектира: Бајке Десанке
Максимовић / Сликарка Зима - обрада
76. Српски језик - Домаћа лектира: Бајке Десанке Максимовић / Божић Батини цртежи/ - обрада
72. Математика - Множење броја 3 и бројем 3 - утврђивање 73. Математика - Множење броја 4 и бројем 4 - обрада 74. Српски језик - Пишемо штампана слова латинице – диктат - утврђивање
75. Математика - Нула и 1 као чиниоци - обрада 76. Математика - Замена места чинилаца - обрада
15. Енглески језик -  Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности /неприпадности. Слушање кратких једноставних позива на заједничку активност и реаговање на њих; упућивање и прихватање / одбијање позива на заједничку активност,уз коришћење најједноставнијих израза - утврђивање и обрада
30. Свет око нас - Кретање - утврђивање 15. Ликовна култура  - Однос садржаја и форме - обрада 31. Свет око нас - Шта утиче на кретање тела - обрада 15. Музичка култура - Ој бадњаче, бадњаче, народна песма - обрада

 

07.12-13.12.2020.
понедељак, 07.12. уторак, 08.12. среда, 09.12. четвртак, 10.12. петак, 11.12.
67. Српски језик - Учимо штампана слова латинице П, Р - обрада 68. Српски језик - Научили смо слова латинице У, В, П, Р - утврђивање 69. Математика - Множење броја 5 и бројем 5 - утврђивање 70. Српски језик - Учимо штампана слова латинице Л, Љ - обрада 71. Српски језик - Учимо штампана слова латинице Ц, Ч, Ћ - обрада
67. Математика - Множење броја 10 и бројем 10 - утврђивање 68. Математика - Множење броја 5 и бројем 5 - обрада
69. Српски језик - Писање назива држава, градова и села, једночланих и вишечланих географских назива - обрада 70. Математика - Множење бројевима 2, 5 и 10 - утврђивање 71. Математика - Множење броја 3 и бројем 3 - обрада
14. Енглески језик -  Утврђивање градива. Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности /неприпадности - утврђивање и обрада
28. Свет око нас - Култура живљења - систематизација 14. Ликовна култура - Стварамо ново од старог - правимо накит од новина - утврђивање  29. Свет око нас - Кретање - обрада 14. Музичка култура - Новогодишња честитка, Јован Адамов, Перо Зубац - обрада

 

30.11-06.12.2020.
понедељак, 30.11. уторак, 01.12. среда, 02.12. четвртак, 03.12. петак, 04.12.
62. Српски језик - Властите и заједничке именице. Разликовање рода и броја именица - утврђивање 63. Српски језик - Душан Радовић: Лепо је све што је мало - обрада 64. Математика - Множење броја 2 и бројем 2 - обрада 65. Српски језик - Десанка Максимовић: Бајка о лабуду - обрада 66. Српски језик - Десанка Максимовић: Бајка о лабуду - утврђивање
62. Математика - Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ - обрада 63. Математика - Знак пута. Множење као скраћено сабирање. Чиниоци и производ - утврђивање 64. Српски језик - Учимо штампана слова латинице У, В - обрада 65. Математика -  Множење броја 2 и бројем 2 - утврђивање 66. Математика - Множење броја 10 и бројем 10 - обрада
13. Енглески језик -  Описивање места и тражење/ давање информације (обавештења) о положају у простору.Разумевање и саопштавање једноставних исказа који се односе на изражавање бројева - обрада и утврђивање 26. Свет око нас - Воде у насељу и околини - обрада 13. Ликовна култура - Стварамо нову целину преобликовањем - утврђивање 27. Свет око нас - Воде у насељу и околини - утврђивање 13. Музичка култура - Блистај, блистај, звездо мала, песма из Француске - обрада

 

23.11-29.11.2020.
понедељак, 23.11. уторак, 24.11. среда, 25.11. четвртак, 26.11. петак, 27.11.
 57. Српски језик - Учимо штампана слова латинице И, Н, Њ - обрада 58. Српски језик - Учимо штампана слова латинице С, Ш -  обрада 59. Математика - Обим геометријских фигура - утврђивање 60. Српски језик - Научили смо слова латинице К, М, Т, И, Н, Њ, С, Ш - утврђивање 61. Српски језик - Род и брј именица - обрада
57. Математика - Дужина дужи и изломљене линије - утврђивање 58. Математика - Обим геометријских фигура - обрада 59. Српски језик - Власитите и заједничке именице - обрада 60. Математика - Геометрија – линије - утврђивање 61. Математика -  Геометрија – линије - провера знања
12. Eнглески језик - Описивање места и положаја у простору . Описивање места и тражење / давање информације (обавештења) о положају у простору - обрада и утврђивање  24. Свет око нас - Изглед нашег насеља и околине - утврђивање  12. Ликовна култура - Везивање, спајање, преплитање, уплитање - обрада 25. Свет око нас - Сналажење и изглед нашег насеља и околине - утврђивање 12. Музичка култура - Распевани кишобран - систематизација

 

16.11-22.11.2020.
понедељак, 16.11. уторак, 17.11. среда, 18.11. четвртак, 19.11. петак, 20.11.
 52. Српски језик - Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка - обрада 53. Српски језик - Домаћа лектира: Народне умотворине/пословице, брзалице, питалице, разбрајалице, загонетке - обрада  54. Математика - Графичко надовезивање дужи - обрада 55. Српски језик - Наш пројекат - Азбука на наш начин - обрада и утврђивање 56. Српски језик - Учимо штампана слова латинице К, М, Т - обрада 
52.Математика - Јединице мере за дужину - обрада 53. Математика - Јединице мере за дужину - утврђивање 54. Српски језик - Народне умотворине/ пословице, брзалице, питалице, разбрајалице, загонетке - утврђивање  55. Математика - Графичко надовезивање дужи - утврђивање   56. Математика - Дужина дужи и изломљене линије - обрада
11. Eнглески језик - Представљање другог (друга, члана породице) једноставним језичким средствима; размена информација личне природе - обрада и утврђивање

 22. Свет око нас - Саобраћај и понашање у саобраћају - утврђивање

22a. Свет око нас - Саобраћај и понашање у саобраћају (утврђивање)

11. Ликовна култура -  Композиција од употребних предмета - утврђивање 23. Свет око нас - Како се сналазимо у насељу - обрада  11. Музичка култура -  Оживеле играчке, музичка прича; Модел Ми идемо преко поља, народна песма - обрада

 

09.11-15.11.2020.

 

02.11-08.11.2020.
понедељак, 02.11. уторак, 03.11. среда, 04.11. четвртак, 05.11. петак, 06.11.
 45. Српски језик - Шума живот значи,Тоде Николетић, обрада  46. Српски језик - Изражајно читање драмског текста Шума живот значи по улогама, утврђивање 47. Математика - Геометрија - линије, утврђивање  48. Српски језик - Народне пословице, обрада 49. Српски језик - Реченице према значењу и облику, утврђивање
45. Математика - Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, провера знања 46. Математика - Геометрија - линије, обрада 47. Српски језик - Говорна вежба: Испричаћу вам како чувам природу, утврђивање  48. Математика - Дуж, поређење дужи, обрада 49. Математика - Дуж, поређење дужи, утврђивање
9. Eнглески језик - Позив и реаговање на позив за заједничке активности – утврђивање и обрада   19. Свет око нас - Занимања у саобраћају, утврђивање 10. Ликовна култура - Ликовна композиција, обрада 20. Свет око нас - Понашамо се безбедно и културно у саобраћају, обрада  10. Музичка култура -  Дуње ранке, народна песма из Срема, обрада

 

26.10-01.11.2020.
понедељак 26.10. уторак 27.10. среда 28.10. четвртак 29.10. петак 30.10.
 40.Српски језик - Дејан Алексић: Једном је један дечак зевнуо, обрада  41.Српски језик - Игром кроз знање, утврђивање 42. Математика - Римске цифре. Писање  бројева римским цифрама, обрада  43.Српски језик - Потврдне и одричне реченице, обрада 44.Српски језик -Реченице према облику. Писање речи НЕ у одричним реченицама, утврђивање
40. Математика - Одређивање непознатог броја, утврђивање 41. Математика - Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, обрада 42.Српски језик - Препричавање прочитаних прича из читанке, утврђивање 43. Математика - Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, утврђивање 44. Математика - Римске цифре. Писање бројева римским цифрама, утврђивање
8. Енглески језик – Исказивање молбе, захвалности и осећања - обрада  17. Свет око нас - Занимања људи у селу и граду, обрада 9. Ликовна култура - Контрасти - супротности, систематизација 18. Свет око нас - Саобраћај, обрада 9. Музичка  култура - Јесен, Станко Коруновић, обрада

 

19.10-25.10.2020.
понедељак 19.10. уторак 20.10. среда 21.10. четвртак 22.10. петак 23.10.
35. Српски језик - Домаћа лектира: Избор из поезије Љубивоја Ршумовића, утврђивање 36. Српски језик - Рецитовање лирских песама обрађених у поглављу Да ли ми верујете, утврђивање 37. Математика - Одређивање непознатог умањиоца, обрада  38. Српски језик - Две тачке и запета код набрајања (обрада) 39.Српски језик - Диктат (утврђивање)
35. Математика - Одређивање непознатог умањеника, обрада 36. Математика - Одређивање непознатог умањеника, утврђивање 37. Српски језик - Две тачке и запета у набрајању, обрада 38. Математика - Одређивање непознатог умањиоца (утврђивање) 39. Математика - Одређивање непознатог броја  (обрада)
7. Eнглески језик - Изражавање количине и броја (бројеви до 20 и питања са How many), обрада и утврђивање 15. Свет око нас - Како су повезани село и град, обрада 8. Ликовна култура - Једнобојно/ вишебојно, обрада 16. Свет око нас - Насеља (утврђивање)

8. Музичка култура - Сада знаш- Школска табла (систематизација)

8. Музичка култура - "Кад си срећан" - Обрада песме из Шведске

 

12.10-18.10.2020.
понедељак 12.10. уторак 13.10. среда 14.10. четвртак 15.10. петак 16.10.
30. Српски језик - Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња: писање тачке, упитника и узвичника - утврђивање 31. Српски језик - Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче, обрада 32. Математика - Веза сабирања и одузимања - утврђивање 33. Српски језик - Скраћенице - обрада 34. Српски језик - Домаћа лектира: Избор из поезије Љубивоја Ршумовића - обрада
30. Математика - Својства сабирања и одузимања – провера знања 31. Математика - Веза сабирања и одузимања, обрада 32. Српски језик - Бранко Ћопић: Огласи из „Шумских новина“ - обрада
33. Математика - Одређивање непознатог сабирка - обрада 34. Математика - Одређивање непознатог сабирка - утврђивање
6. Eнглески језик - Описивање живих бића, предмета, места и појава из непосредног окружења; изражавање припадности/неприпадности – обрада и утврђивање 13. Свет око нас - Други и ја, систематизација 7. Ликовна култура - Контрасти: велико/мало, прав/крив, једноставно/сложено - обрада 14. Свет око нас - Насеља - обрада 7. Музичка култура - Телефонијада, Миња Субота, обрада

 

05.10-11.10.2020.
понедељак 5.10. уторак 6.10. среда 7.10. четвртак 8.10. петак 9.10.
25. Српски језик - Заповедне реченице. Узвичник - обрада 26. Српски језик - Реченице према значењеу. Правописни знаци / тачка, упитник, узвичник/ - утврђивање 27. Математика - Одузимање броја од збира или разлике - обрада 28. Српски језик - Душко Трифуновић: Два јарца - обрада 29. Српски језик - Говорна вежба: Слатко сам се насмејао/насмејала - утврђивање
25. Математика - Одузимање збира или разлике од броја - обрада 26. Математика - Одузимање збира или разлике од броја - утврђивање 27. Српски језик - Шаљиве народне песме: Да вам певам што истина није или Мишја молба - обрада 28. Математика - Сабирање и одузимање збира или разлике бројем. Сабирање или одузимање броја од збира или разлике. - утврђивање 29. Математика - Сабирање и одузимање збира или разлике бројем. Сабирање или одузимање броја од збира или разлике. - утврђивање
5. Eнглески језик - Комуникација у учионици; поздрављање; давање основних информација о себи и другима; именовање предмета из школског окружења – обрада/утврђивање 11. Свет око нас - Школа, симболи наше државе, породица, здравље - утврђивање

6. Ликовна култура - Ликовни контрасти - обрада

6. Ликовна култура - Контраст, обрада

12. Свет око нас - Други и ја - систематизација 6. Музичка култура - Висина тона, Обрада модела Сол ми дај, обрада

 

28.09-04.10.2020.
понедељак 28.9. уторак 29.9. среда 30.9. четвртак 1.10. петак 2.10.
20. Српски језик - Говорна вежба: На пијаци, обрада 21. Српски језик - Писање речце ли у упитним реченицама, обрада 22. Математика - Сабирање броја са збиром или разликом бројева, обрада 23. Српски језик - Узвичне реченице. Узвичник - обрада 24. Српски језик - Разбрајалице и питалице - обрада
20. Математика - Здруживање сабирака, обрада 21. Математика - Замена места и здруживање сабирака, утврђивање 22. Српски језик - Загонетке лаке за ђаке другаке, обрада 23. Математика - Сабирање броја са збиром или разликом броја - утврђивање 24. Математика - Нула као сабирак или умањилац - обрада
4. Eнглески језик - Исказивање молбе и захвалности, обрада 9. Свет око нас - Здрава исхрана, обрада

5. Ликовна култура - Контраст, обрада

5. Ликовна култура - Светлост и сенка, утврђивање

10. Свет око нас - Чувамо здравље и здрава исхрана – утврђивање 5. Музичка култура - Звук и тон, систематизација

 

21.09-27.09.2020.
понедељак 21.9. уторак 22.9. среда 23.9. четвртак 24.9. петак 25.9.
15. Српски језик - Обавештајне реченице. Тачка, обрада 16. Српски језик - Ана Миловановић: Слатка математика, обрада 17. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 18. Српски језик - Упитне реченице. Упитник, обрада 19. Српски језик - Јован Јовановић Змај: Хвала, обрада
15. Математика - Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27), утврђивање 16. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 17. Српски језик - Ана Миловановић: Слатка математика, утврђивање 18. Математика - Сабирање и одузимање, провера знања 19. Математика - Замена места сабирака, обрада 
3. Eнглески језик - Изражавање количине и бројева (бројеви до 10  и питања са How many), обнављање и обрада 7. Свет око нас - Породица и родбина, моје потребе и жеље, утврђивање 4. Ликовна култура - Светлост и сенка, утврђивање 8. Свет око нас - Чувамо здравље, обрада 4. Музичка култура - Кад ђак зна шта хоће, М.Субота, обрада

 

14.09-20.09.2020.
понедељак 14.9. уторак 15.9. среда 16.9. четвртак 17.9. петак 18.9.
10. Српски језик - Реч и реченица, обрада 11. Српски језик - Читање и анализа домаћег задатка:Открићу вам једну тајну, утврђивање 12. Математика - Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28), обрада 13. Српски језик - Александар Поповић: Два писма, утврђивање 14. Српски језик - Глас, слово, слог, реч, реченица, утврђивање
10. Математика - Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (45 – 8), утврђивање 11. Математика - Сабирање и одузимање, утврђивање 12. Српски језик - Александар Поповић: Два писма, обрада 13. Математика - Сабирање двоцифрених бројева (34 + 28), утврђивање 14. Математика - Одузимање двоцифрених бројева (52 – 27), обрада
3. Eнглески језик - Именовање и описивање предмета и биљака (школског прибора, омиљене играчке, плодова воћа, поврћа ), обрада и утврђивање 5. Свет око нас - Породица и родбина, обрада 3. Ликовна култура - Светлост и облици, обрада 6. Свет око нас - Моје потребе, моје жеље, обрада 3. Музичка култура - Семафор, непознати аутор, Зоран Христић, обрада

 

07.09-13.09.2020.
понедељак 7.9. уторак 8.9. среда 9.9. четвртак 10.9. петак 11.9.
5. Српски језик - Научили смо у првом разреду, провера знања 6. Српски језик - Глас и слог, самогласници и сугласници, обрада 7. Математика - Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја
(36 + 7), обрада

8. Српски језик - Мирослав Антић: Тајна, обрада 9. Српски језик - Мирослав Антић: Тајна, рецитовање стихова, утврђивање
5. Математика - Линије, утврђивање 6. Математика - Научили смо у првом разреду, провера знања 7. Српски језик - Подела речи на слогове у изговору (једноставнији случајеви); Изговарање брзалица, обрада 8. Математика - Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја (36 + 7), утврђивање 9. Математика - Одузимање једноцифреног броја од двоцифреног (45 – 8), обрада
1. Eнглески језик - Поздрављање, представљање себе и других, успостављање контакта при сусрету и усмено изражавање прикладних поздрава приликом растанка, уводни час/обнављање 3. Свет око нас - Поштујемо симболе наше домовине, обрада 2. Ликовна култура - Светлост и облици, обрада 4. Свет око нас - Школа и симболи наше домовине, утврђивање 2. Музичка култура - Звук и тон, Зорислава М. Васиљевић, обрада

 

01.09-06.09.2020.
УТОРАК 01.09. СРЕДА 02.09. ЧЕТВРТАК 03.09. ПЕТАК 04.09.
1. Српски језик - Добродошли, другаци!
Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање

2. Српски језик - Доживљај са летњег распуста, обрада 3. Математика - Сабирање и одузимање до  100, утврђивање 4. Српски језик - Дечје игре – прича у сликама, утврђивање
1. Математика - Уводни час – упознавање с уџбениким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање 1. Ликовна култура - Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада
Облици и простор, обрада
3. Српски језик - Драган Лукић, Школа, обрада 4. Математика - Положаји предмета и односи међу њима, утврђивање
1. Свет око нас -Уводни час – Поново у школи!
Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада, утврђивање

2.  Математика - Сабирање и одузимање до 20, утврђивање 2. Свет око нас - С вршњацима ван школе, обрада 1. Музичка култура - Упознавање с уџбеничким комплетом и прибором. Договор о начину рада Слушам, певам, свирам, стварам, утврђивање

 

 

2020. Министарство просвете, науке и технолошког развоја